Zezwolenia na alkohol

Jaki będzie wpływ „Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” na zezwolenia alkoholowe oraz nowe możliwości i zagrożenia wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  

W programie m.in. :

 • 1. Czy limitujemy jednorazowe i cateringowe zezwolenia alkoholowe?
  2. Ograniczenia sprzedaży detalicznej w godzinach 22-6
  - czy możemy ograniczyć sprzedaż nocną we wszystkich sklepach?
  - czy godziny możemy sobie dowolnie ustalić, np. 23-3
  - kiedy przyjąć uchwałę o ograniczeniu sprzedaży nocnej?
  - co ze sklepami, które pracują do 24:00, czy ma się im zakazać sprzedaży alkoholu np. na godzinę przed zamknięciem?
  - co w przypadku stacji benzynowych na terenie gminy, czy tam też nie może być sprzedawany alkohol w tych godzinach?
  - czy grupa mieszkańców może złożyć wniosek o przyjęciu uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu? 
  - czy projekt uchwały trzeba opiniować?
  3. Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych: gdzie się kończy park, ulica? Czy bulwary rzeczne można podpiąć pod pojęcie parku, ulicy?
  4. Co należy rozumieć przez miejsce publiczne?
  5. Skarga od mieszkańców, że za sklepem ktoś pije piwo – czy możemy za to cofnąć zezwolenie przedsiębiorcy?
  6. Czy teren ośrodka wypoczynkowego i szkoleniowego to miejsce publiczne? Jakie zezwolenie można wydać dla takiego miejsca?
  7. Odstępstwa: czy domy kultury można wprowadzić do odstępstw?
  8. Czy można wprowadzić odstępstwo na 2 dni, gdy na terenie szkoły będzie organizowana impreza, np. dożynki. Odstępstwa na czas określony. 
  9. Czy można wprowadzić odstępstwo na określony czas na danym terenie/ w określonym miejscu?
  10.Czy jeśli gmina nie podjęła uchwały od odstępstwa to czy można wydać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy, np. dożynki, festyn.
  11. Dni gminy – zezwolenie na sprzedaż
  – czy wystarczy jednorazowe zezwolenie
  – czy należy określić konkretne miejsca przeznaczone na ogródki piwne na czas imprezy?
  12. Co zrobić w przypadku braku limitu? 
  13. Czy można zwiększyć sobie limit uchwałą rady?
  - Jak to się ma do swobody działalności gospodarczej?
  14. Będzie kolejna nowelizacja ustawy – art. 18 ust. 36 będzie wyrzucony
  15. Co w sytuacji, jeśli przedsiębiorca od wielu lat (np. 40) sprzedaje alkohol, a obok ktoś postawił przedszkole?
  16. Niezmienione uchwały – czy możemy w ogóle nie określać odległości?
  - jak to zapisać w uchwale? ODLEGŁOŚĆ
  - jakich sformułowań użyć, określenie odległości od szkoły, kościoła
  - czy można w katalogu pominąć kościół, cmentarz? 
od 300.00 zł
mazowieckie
15 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
16 lipca 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
17 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
19 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
16 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
17 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
18 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
19 września 2019
Zobacz na mapie
opolskie
20 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
21 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
22 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
23 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
24 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
25 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
18 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
19 listopada 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
20 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
21 listopada 2019
dolnośląskie
22 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie