Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

Nadchodzące szkolenia

15 listopada 2019

Wrocław Hotel Scandic ul. Piłsudskiego 49-57

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie...

419.00

15 listopada 2019

Wrocław Hotel Scandic ul. Piłsudskiego 49-57

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć? Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?...

519.00

15 listopada 2019

Wrocław Hotel Scandic ul. Piłsudskiego 49-57

 • Jaki jest tytuł prawny do lokalu, jak obliczyć ryczałt i dodatkową powierzchnię normatywną, co wliczamy do dochodu? Jak stosować zapisy kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu...

419.00

15 listopada 2019

Gdańsk Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

 •   Na szkoleniu m.in.: Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? – wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia Jak przejąć drogi na...

489.00

Polecane szkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

519.00

489.00

 • Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia. Szkolenie poprowadzi praktyk z ogromny doświadczeniem...

519.00

 • Praktyczne warsztaty na temat hipoteki przymusowej w postępowaniu wobec dłużnika. Pokażemy Państwu, jakie kolejno działania należy podjąć, aby ustanowić hipotekę przymusową. Odpowiemy na pytanie, które...

519.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Przepisy KPA w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Liczenie...

579.00

479.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia...

519.00

489.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań?Operacje na przełomie roku budżetowego,Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2019, inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i...

519.00

419.00

 • Podczas naszego szkolenia podpowiemy Państwu, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Omówimy zagadnienia, które są najczęściej kontrolowane przez RIO, a z którymi urzędnicy mogą...

519.00

 • Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy...

519.00

 • Dalsze konsekwencje wejścia w życie ustawy zzwizzś oraz prawa wodnego w praktycePrzedłużenie okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Ustalanie stref ochrony bezpośredniej. Jak wygląda procedura zmiany taryf...

519.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na naszym szkoleniu opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytanie, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk w zakresie windykacji, pracownik PUP!

579.00

499.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje nowej komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję....

519.00

489.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy...

519.00

489.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych generuje w praktyce administracyjne określony katalog problemów – zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad nimi w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów z możliwością zadawania pytań dowiedzą się Państwo m.in. co można wyczytać z przekazywanych sprawozdań, czyli kontrola „zza biurka” zanim zdecydujemy o kontroli? W...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wyjaśnimy, jakie konsekwencje dla gminy i powiatu powoduje ustawa oraz co powinien wiedzieć urzędnik. Omówimy najbardziej problematyczne kwestie dla gminy i powiatu.

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów wyjaśnimy kwestię udostępniania danych z rejestru PESEL, jakie zmiany zaszły w ŹRÓDLE oraz jak weryfikować dokumenty od osób fizycznych, które wnioskują o udostępnienie...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych, nietypowe sytuacje związane ze zmianą imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego oraz archiwizację aktów zbiorczych....

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy o tym, jak bardzo zmieni się postępowanie egzekucyjne po wejściu nowych przepisów w życie. Podczas warsztatów wyjaśnimy jak zwiększyć skuteczność egzekucji. Omówimy, jak ustrzec...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu omówimy m.in.: wycinanie zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym; ustalanie stron postępowania, kwestie właścicielskie, procedury postępowań; współwłasność, spółdzielnie mieszkaniowe, rodzinne ogródki działkowe,...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. I OPS 2/16 dotyka szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poświęcone problematycznym zapisom w ustawach dotyczących wszelkich świadczeń przyznawanych przez OPS, niosących czasem ze sobą zaskakujące konsekwencje dla pracownika OPS-u. Na rzeczywistych przykładach przyznawanych...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy m.in.: jak poprawnie zorganizować przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów? Jak dobrze przygotować specyfikację, opis przedmiotu zamówienia, kalkulację? Jakie warunki ma spełniać...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie najważniejszych zagadnień pojawiających się w trakcie w trakcie postępowania spadkowego. Podpowiemy również, jak przygotować się do wzmożonych kontroli...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty na temat hipoteki przymusowej w postępowaniu wobec dłużnika. Pokażemy Państwu, jakie kolejno działania należy podjąć, aby ustanowić hipotekę przymusową. Odpowiemy na pytanie, które...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skutkować odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarna! Ostatni moment przed...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy procedurę zabezpieczenia dziecka krok po kroku. Podpowiemy jak realizować procedurę po godzinach pracy OPS i kto odpowiada za przewóz dziecka. Wskażemy, jak prawidłowo...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Dlaczego warto:- szkolenie poprowadzi praktyk z UM Gdyni - otrzymają Państwo wiele przydatnych przykładów z życia- otrzymają Państwo GOTOWE WZORY PISM, DECYZJI przygotowane przez prowadzącą,...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszych warsztatów szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą Karty Dużej Rodziny, nasz praktyk opowie o wydawaniu takiej karty rodzinom zastępczym, czy od takich rodzin...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia pokażemy szereg rozwiązań do zastosowania podczas współpracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Na przykładach przedstawimy problematyczne kwestie dotyczące procedury przymusowego leczenia,...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy praktyczne zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, jakie dzieją się na co dzień w lokalach komunalnych

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów wyjaśnimy kwestię udostępniania danych z rejestru PESEL, jakie zmiany zajdą w ŹRÓDLE oraz jak weryfikować dokumenty od osób fizycznych, które wnioskują o udostępnienie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów wyjaśnimy, jak przeprowadzić skuteczną egzekucję administracyjną w gminie. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia egzekucji administracyjnej

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia pokażemy szereg rozwiązań do zastosowania podczas współpracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Na przykładach przedstawimy problematyczne kwestie dotyczące procedury przymusowego leczenia,...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo jak korzystać z nowych wzorów pism, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

419.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera