Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Polecane szkolenia

 •   Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie. Finansowanie zabiegów sterylizacji na rzecz właścicieli zwierząt i inne ważne zmiany. Nowe zadania własne gminy dotyczące...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w gminie miejskiej, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i...

300.00 zł

 • UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z...

300.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie...

399.00 zł

 • Co ma się zmienić od stycznia, gdy nie będzie odbioru od ryczałtu, a odbiór od tony? WAŻNE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN: przetarg na odbieranie...

499.00 zł

 • W programie szkolenia m.in.: - Jak krok po kroku wypełnić nowe druki?- Gdzie wpisać poszczególny kod? Co konkretnie zaliczać? Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • Jakie czynności powinien wykonać urzędnik jeszcze w 2018 roku oraz jakie nowe obowiązki spadną na gminę/starostwo po 1 stycznia 2019 r.? O czym już teraz...

300.00 zł

 • Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia. Na szkoleniu omówimy m.in.: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym...

300.00 zł

 •   Na szkoleniu omówimy wszystkie zmiany dotyczące: Nowych deklaracji, Czterokrotności stawki opłaty za brak segregacji, Nowych kar za niezłożenie deklaracji, Kiedy stwiedzić  brak segregacji Zwolnienia...

300.00 zł

 •   W programie m.in.: Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie „Dobry start”, asystent rodziny, dodatek...

399.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć? Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?...

469.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

 • USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH, WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzewCzy będzie możliwość wydania...

300.00 zł

 • NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”?   PODEJMOWANIE, WYKONYWANIE I ZAKOŃCZENIE...

300.00 zł

 • UWAGA! JUŻ OBOWIĄZUJĄ! Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny   Szkolenie poprowadzi praktyk z jednego z większych UM w Polsce  W programie m.in.: Zmiany w KDR...

399.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć? Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?...

469.00 zł

 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych...

300.00 zł

 •   NASZ PRAKTYK: Robert LitwinekDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!  EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DUŻY PROBLEM Z DANYMI...

300.00 zł

 • Uwaga! Wejście w życie nowej ustawy z dniem 5 października 2018 r., a przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. Podpowiemy, co z aktualizacją opłat rocznych z...

300.00 zł

 • Co się zmieni od stycznia, gdy nie będzie odbioru od ryczałtu, a odbiór od tony?  WAŻNE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN:   przetarg na odbieranie...

399.00 zł

 •   Nasz praktyk: pracownik Urzędu Gminy. Po wystąpieniu Gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym...

300.00 zł

 •    W programie m.in. : 1. Czy limitujemy jednorazowe i cateringowe zezwolenia alkoholowe?2. Ograniczenia sprzedaży detalicznej w godzinach 22-6- czy możemy ograniczyć sprzedaż nocną we wszystkich...

300.00 zł

 •   W programie szkolenia m.in.:  Podstawowe cele Rozporządzenia: zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu do dokumentów urzędowych,  liberalizacja zasad przedkładania uwierzytelnionych tłumaczeń i kopii dokumentów...

399.00 zł

 • Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?" - Ruch bezwizowy...

479.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie...

300.00 zł

 •  Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości - Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży? - Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych.- Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po...

300.00 zł

 •   Zachęcamy do posłuchania doświadczeń gminy, na terenie której znajduje się kilka prężnie działających wspólnot gruntowych. Możliwość przesłania swoich pytań na maila: [email protected]  {szkolenie-miejsce} Uczestnicy...

300.00 zł

 • W programie szkolenia m.in.: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja o ochronie praw lokatorów? Czy gmina może zawierać umowy najmu na czas oznaczony? Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania...

300.00 zł

 •  Śmieci zalegające na działkach mieszkańców   Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia) Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.: -...

300.00 zł

First Minute

Zmiany w procedowaniu obrad sesji - Zielona Góra 290119 document agreement documents sign 48148 miniatura

Zielona Góra Ruben Hotel, aleja Konstytucji 3 Maja 1a

Czytaj więcej
 • Jakie są nowe uprawnienia przewodniczącego rady i radnych? Jakimi sprawami zajmie się komisja skarg i wniosków?
 • 29 stycznia 2019

300.00 zł

Zatrudnianie cudzoziemców - Białystok 180219 construction site build construction work 159306 miniatura

Białystok Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4

Czytaj więcej
 • jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy
 • 18 lutego 2019

479.00 zł

Zatrudnianie cudzoziemców - Olsztyn 190219 construction site build construction work 159306 miniatura

Olsztyn Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1

Czytaj więcej
 • jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy
 • 19 lutego 2019

479.00 zł

Zatrudnianie cudzoziemców - Bydgoszcz 200219 construction site build construction work 159306 miniatura

Bydgoszcz Hotel Brda, ul. Dworcowa 94

Czytaj więcej
 • jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy
 • 20 lutego 2019

479.00 zł

Opinie

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

7.9 Użytkowanie wieczyste (Muller)

Dobże że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone. Zmiany w Statutach Gmin (Litwinek)

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera 2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)