Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

Nadchodzące wideoszkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skutkować odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarna! Ostatni moment przed...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych generuje w praktyce administracyjne określony katalog problemów – zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad nimi w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Nowe prawo dla przedsiębiorców, spadkobierców oraz nowe obowiązki pracowników urzędów gmin/miast. RODO w CEIDG. Oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania przewidziane są ćwiczenia z przeprowadzania poszczególnych etapów postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Dlaczego warto:- szkolenie poprowadzi praktyk z UM Gdyni - otrzymają Państwo wiele przydatnych przykładów z życia- otrzymają Państwo GOTOWE WZORY PISM, DECYZJI przygotowane przez prowadzącą,...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia podpowiemy Państwu, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Omówimy zagadnienia, które są najczęściej kontrolowane przez RIO, a z którymi urzędnicy mogą...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje nowej komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję....

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy praktyczne zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, jakie dzieją się na co dzień w lokalach komunalnych

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na wideoszkolenie, podczas którego podpowiemy jak w czasie epidemii dokonać rejestracji zgonu, małżeństwa oraz rejestracji urodzenia dziecka. Omówimy jak zarządzać urzędem podczas epidemii, jak...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy procedurę zabezpieczenia dziecka krok po kroku. Podpowiemy jak realizować procedurę po godzinach pracy OPS i kto odpowiada za przewóz dziecka. Wskażemy, jak prawidłowo...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jak skutecznie windykować oraz egzekwować należności publicznoprawne w gminie. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy jakich narzędzi prawnych możemy użyć wobec sprawcy przemocy domowej w obecnej sytuacji. Podpowiemy jak przeprowadzić posiedzenie grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegółowo...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku...

519.00

359.00

 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

359.00

 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

359.00

 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

359.00

 • Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak w czasie epidemii przeorganizować pracę w ośrodku pomocy społecznej, jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników, także socjalnych i tych, którzy...

359.00

 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o tym, jak poruszać się w systemie BDO, jakie są jego wady i defekty oraz jak radzić sobie z błędami tego systemu....

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o...

359.00

 • Podczas wideoszkolenia poruszymy wiele ważnych zagadnień, dotyczących funkcjonowania urzędu w czasie epidemii. Najważniejszym tematem będzie omówienie obowiązków spoczywających na gminach w zakresie organizacji lokali do...

359.00

 • Podczas wideoszkoelnia dowiedzą się Państwo jak poradzić sobie z brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu z klientem, co zrobić, jeśli nie można wysyłać kandydatów do pracy, na...

359.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"