Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Polecane szkolenia

 •   Nasz praktyk: pracownik Urzędu Gminy. Po wystąpieniu Gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym...

300.00 zł

 • UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z tym są...

300.00 zł

 • Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?" - Ruch bezwizowy...

479.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z...

300.00 zł

 • Jakie nowe obowiązki spadną na gminę/starostwo po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy pouczyć użytkowników wieczystych?   Uwaga! Wejście w życie nowej ustawy z...

300.00 zł

 •   W programie szkolenia m.in.:  Podstawowe cele Rozporządzenia: zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu do dokumentów urzędowych,  liberalizacja zasad przedkładania uwierzytelnionych tłumaczeń i kopii dokumentów...

399.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie...

300.00 zł

 •   Na szkoleniu omówimy: NOWE DEKLARACJE – BRAK MOZLIWOŚCI ZADEKLAROWANIA BRAKU SEGREGACJI - OD KIEDY DOPŁATY DO STAWEK OPŁATY CZTEROKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY W PRZYPADKU...

300.00 zł

 •  Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości - Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży? - Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych.- Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po...

300.00 zł

 • USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH, WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew W programie m.in.:...

300.00 zł

 • Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia. Na szkoleniu omówimy m.in.: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym...

300.00 zł

 •   NASZ PRAKTYK: Robert LitwinekDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!  EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DUŻY PROBLEM Z DANYMI...

300.00 zł

 •   Zachęcamy do posłuchania doświadczeń gminy, na terenie której znajduje się kilka prężnie działających wspólnot gruntowych. Możliwość przesłania swoich pytań na maila: [email protected]    ...

300.00 zł

 •   W programie m.in.: Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie „Dobry start”, asystent rodziny, dodatek...

399.00 zł

 •   Podczas warsztatów omówimy też takie zagadnienia jak: Raport o stanie gminy - art. 28aa ustawy o samorządzie gminy, w tym debata nad raportem, wotum...

300.00 zł

 •     Zmiany w zasiłku pielęgnacyjnym i świadczeniach opiekuńczych, weryfikacja uprawnień, ZUS i od KRUS od świadczeń, wnioski niewymagające weryfikacji, terminy postępowania i skutki ich...

300.00 zł

 • UWAGA! JUŻ OBOWIĄZUJĄ! Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny   Szkolenie poprowadzi praktyk z jednego z większych UM w Polsce  W programie m.in.: Zmiany w KDR...

429.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć? Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?...

429.00 zł

 • W programie szkolenia m.in.: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja o ochronie praw lokatorów? Czy gmina może zawierać umowy najmu na czas oznaczony? Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania...

300.00 zł

 • Nowe obowiązki gmin w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt Obowiązkowe oznakowanie psów i rejestry. Sanitarny odstrzał dzików.  Jakie są obowiązki gminy w stosunku...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów omówimy m.in.: Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK? Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w gminie miejskiej, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 • NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”? Na warsztatach omówimy m.in.: Jakie...

300.00 zł

 •    W programie m.in. : 1. Czy limitujemy jednorazowe i cateringowe zezwolenia alkoholowe?2. Ograniczenia sprzedaży detalicznej w godzinach 22-6- czy możemy ograniczyć sprzedaż nocną we wszystkich...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co zwyczajowo kontroluje RIO w kwestii odpowiedzialności spadkobierców – perspektywa wydziału podatkowego. W jaki sposób przygotować dokumenty do kontroli z...

399.00 zł

 • Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i...

300.00 zł

 •   Kontrola NIK (2018) a postępowanie spadkowe, co zostanie skontrolowane zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli Jak przygotować się do kontroli? Za co odpowiada...

300.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie...

399.00 zł

 •   Co się zmieni, gdy nie będzie odbioru od ryczałtu, a odbiór od tony?  WAŻNE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN: przetarg na odbieranie i zagospodarowanie...

399.00 zł

 •  Śmieci zalegające na działkach mieszkańców   Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia) Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.: -...

300.00 zł

 •   Na szkoleniu m.in.: Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? – wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia Jak przejąć drogi na...

300.00 zł

 • Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady • Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu...

300.00 zł

First Minute

Zatrudnianie cudzoziemców - Białystok 180219 construction site build construction work 159306 miniatura

Białystok Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4

Czytaj więcej
 • jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy
 • 18 lutego 2019

479.00 zł

Zatrudnianie cudzoziemców - Olsztyn 190219 construction site build construction work 159306 miniatura

Olsztyn Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1

Czytaj więcej
 • jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy
 • 19 lutego 2019

479.00 zł

Nowe prawo wodne - Bydgoszcz 200219 clean 1867215_960_720 miniatura

Bydgoszcz Hotel Brda, ul. Dworcowa 94

Czytaj więcej
 • Jakie NOWE OBOWIĄZKI DLA GMIN wynikają z kolejnych sześciu nowelizacji ustawy? Art. 234, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Wysokości opłat za usługi wodne.
 • 20 lutego 2019

300.00 zł

Zatrudnianie cudzoziemców - Szczecin 210219 construction site build construction work 159306 miniatura

Szczecin Hotel Novotel Szczecin Centrum, al. 3 Maja 31

Czytaj więcej
 • jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy
 • 21 lutego 2019

479.00 zł

Opinie

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera 2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)

Dobże że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone. Raport o stanie gminy (Litwinek)

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

7.9 Użytkowanie wieczyste (Muller)