Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Polecane szkolenia

 •   NASZ PRAKTYK: Robert LitwinekDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!   Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych -...

300.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie...

399.00 zł

 •  Śmieci zalegające na działkach mieszkańców   Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia) Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.: -...

300.00 zł

 • Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia. Na szkoleniu omówimy m.in.: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym...

300.00 zł

 • Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Wrocławia , który przygotował dla Państwa nowe, przydatne wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy Uwaga ważne!...

499.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie...

300.00 zł

 •   Na szkoleniu omówimy: Nowe deklaracje - brak możliwości zadeklarowania braku segregacji - od kiedy? Dwukrotność wysokości stawki opłaty w przypadku braku segregacji - decyzja...

300.00 zł

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie i w powiecie. Jakie są nowe obowiązki gmin/starostw po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy...

300.00 zł

 • Na szkoleniu szczegółowo omawiana jest procedura udzielania wotum zaufania, debata nad raportem, czy komisje wewnętrzne rady gminy zajmują się raportem, treść uchwały w sprawie wotum...

300.00 zł

 •   Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie. Finansowanie zabiegów sterylizacji na rzecz właścicieli zwierząt i inne ważne zmiany. Nowe zadania własne gminy dotyczące...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: wieloletni pracownik z urzędu miasta, który kieruje biurem zajmującym się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz  prawie do odliczenia podatku...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w gminie miejskiej, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i...

300.00 zł

 • USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH, WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew W programie m.in.:...

300.00 zł

 • Tylko u nas zdobędą Państwo praktyczną wiedzę, dotyczącą obliczania zwrotu podatku, na podstawie przykładowych sytuacji, wyliczenia kwoty zwrotu oraz przygotowania sprawozdań z wykorzystania dotacji Omówimy...

399.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 •   Podpowiemy, co z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, tj. czy ją robić, czy nie? Jakie czynności powinien wykonać urzędnik jeszcze w 2018 roku...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów omówimy m.in.: Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK? Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury...

300.00 zł

 • Adresatami naszego szkolenia są przedstawiciele gmin i urzędów miast z wydziałów planowania przestrzennego, budownictwa oraz inwestycji Na naszym szkoleniu opowiemy Państwu, jak stosować przepisy specustawy...

399.00 zł

 •    W programie m.in. : 1. Czy limitujemy jednorazowe i cateringowe zezwolenia alkoholowe?2. Ograniczenia sprzedaży detalicznej w godzinach 22-6- czy możemy ograniczyć sprzedaż nocną we wszystkich...

300.00 zł

 •   W programie szkolenia m.in.:  Podstawowe cele Rozporządzenia: zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu do dokumentów urzędowych,  liberalizacja zasad przedkładania uwierzytelnionych tłumaczeń i kopii dokumentów...

399.00 zł

 • Szkolenie skierowane do działów gospodarki nieruchomościami   Podczas szkolenia podpowiemy Państwu, jak dobrze przygotować się do przeprowadzanych przez organy kontroli (RIO). Omówimy wszystkie problematyczne zagadnienia,...

399.00 zł

 •  Nasz prelegent: praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne? Jak postępować przy...

300.00 zł

 •   Świadczenia opiekuńcze – przyznawanie w oparciu o wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Wyroki Sądów Administracyjnych, ZUS i KRUS od świadczeń, Wnioski niewymagające weryfikacji, decyzje na nowy...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć? Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?...

399.00 zł

 • Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia zawarte w poniższym programie. Dowiedzą się Państwo, jak wypracować dobrą, skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; jaki jest zakres...

399.00 zł

 •   Co się zmieni, gdy nie będzie odbioru od ryczałtu, a odbiór od tony?  WAŻNE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN: przetarg na odbieranie i zagospodarowanie...

399.00 zł

 • Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady • Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu...

300.00 zł

 •  Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości - Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży? - Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych.- Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po...

300.00 zł

 • Szkolenie skierowane dla pracowników działów podatkowych   Podczas naszego szkolenia podpowiemy Państwu, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Omówimy zagadnienia, które są najczęściej kontrolowane...

399.00 zł

 • Nowe obowiązki gmin w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt Obowiązkowe oznakowanie psów i rejestry. Sanitarny odstrzał dzików.  Jakie są obowiązki gminy w stosunku...

300.00 zł

 • NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”? Na warsztatach omówimy m.in.: Jakie...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć? Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?...

399.00 zł

 •   W programie szkolenia m.in.: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja o ochronie praw lokatorów? Czy gmina może zawierać umowy najmu na czas oznaczony? Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku...

399.00 zł

 • Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Nowa Komisja ds. skarg, wniosków i petycji! Nasz praktyk szczegółowo omówi przykłady skarg i...

399.00 zł

 • Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Częstochowa, przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Nowość! Komisja ds. skarg, wniosków i petycji! Na szkoleniu omówimy m.in:  ...

399.00 zł

 •   Nasz praktyk: pracownik Urzędu Gminy. Po wystąpieniu Gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym...

300.00 zł

 • • Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?• Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?• Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów...

300.00 zł

 • UWAGA! JUŻ OBOWIĄZUJĄ! Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny   Szkolenie poprowadzi praktyk z jednego z większych UM w Polsce  W programie m.in.: Zmiany w KDR...

399.00 zł

 • Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach tytułów pobytowych od kwietnia 2019 r. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w...

479.00 zł

First Minute

Nieczystości płynne - Kielce 270519 netherlands landscape sky clouds 70846 miniatura

Kielce Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

Czytaj więcej
 • Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowość: nowe obowiązki gmin. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • 27 maja 2019

300.00 zł

Nieczystości płynne - Rzeszów 280519 netherlands landscape sky clouds 70846 miniatura

Rzeszów Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5

Czytaj więcej
 • Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowość: nowe obowiązki gmin. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • 28 maja 2019

300.00 zł

Nieczystości płynne - Warszawa 100619 netherlands landscape sky clouds 70846 miniatura

Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A

Czytaj więcej
 • Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowość: nowe obowiązki gmin. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • 10 czerwca 2019

300.00 zł

Nieczystości płynne - Kraków 260619 netherlands landscape sky clouds 70846 miniatura

Kraków Hotel Polonia, ul. Basztowa 25

Czytaj więcej
 • Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowość: nowe obowiązki gmin. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • 26 czerwca 2019

300.00 zł

Opinie

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone. Raport o stanie gminy (Litwinek)

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

7.9 Użytkowanie wieczyste (Muller)

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera 2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)