Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

Nadchodzące wideoszkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Uczestnicy otrzymają wiele wzorów pism: wniosków, decyzji, protokołów, umów, zawiadomień, uchwał oraz dokumenty w celu przeprowadzenia procedury nakazującej właścicielowi nieruchomości podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszych warsztatów szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą Karty Dużej Rodziny, nasz praktyk opowie o wydawaniu takiej karty rodzinom zastępczym, czy od takich rodzin...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prześledzimy procedury, które są najbardziej efektywne w rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na wideoszkolenie omawiające trudne przypadki transkrypcji aktów zagranicznych. Podpowiemy jak w czasie epidemii dokonać rejestracji zgonu, małżeństwa oraz rejestracji urodzenia dziecka. Przeanalizujemy konsekwencje wprowadzenia...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas praktycznych warsztatów przedstawimy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych po zmianach w ustawie z lipca 2019 roku, jak je wywozić, gdzie i co można...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej w obecnej sytuacji oraz...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

359.00

 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

359.00

 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

359.00

 • W trakcie wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Nawiążemy do obecnie panującej sytuacji, przedstawimy rozwiązania związane z odłączaniem i przyłączaniem wody w...

359.00

 • Celem szkolenia jest przekazanie ważnych wskazówek, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu inwentaryzacji w urzędzie. Prowadzący omówi m.in.: metody, terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji. Podpowiemy również, jak...

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o tym, jak poruszać się w systemie BDO, jakie są jego wady i defekty oraz jak radzić sobie z błędami tego systemu....

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o...

359.00

 • Dzielimy się doświadczeniami i pomysłami! Zapraszamy do dyskusji na czacie podczas naszego wideoszkolenia! Nikt tak dobrze jak Państwo - Dyrektorzy szkół średnich - nie wie,...

359.00

 • Uwaga! Program wzbogacony o kilkadziesiąt nowych pytań ostatnich szkoleń! Na warsztatach powiemy o zadaniach OPS: omówimy przepisy prawa regulujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości w...

359.00

 • Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które stawia sobie dziś wielu dyrektorów - jak rozliczyć nauczyciela w zakresie realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych w czasie...

359.00

 • Podczas szkolenia szczegółowo omówmy kwestie oceniania pracy uczniów z zajęć praktycznych w technikach i szkołach branżowych, jak mierzyć efekty ich pracy, jak realizować przedmioty zawodowe....

359.00

 • Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które nurtują wielu dyrektorów - Jak zorganizować egzamin ośmioklasisty i zakończenie roku w czasie epidemii? Jak odpowiednio zabezpieczyć uczniów i...

359.00

 • Podczas warsztatów omówimy, jak weryfikować miejsce pochodzenia odpadów podczas trwającej epidemii? Czy jest możliwość uniknięcia przyjmowania odpadów z kwarantanny? Jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie...

359.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"