Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

Nadchodzące szkolenia

28 lutego 2020

Wrocław Hotel Scandic ul. Piłsudskiego 49-57

 • Podczas naszych warsztatów szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą Karty Dużej Rodziny, nasz praktyk opowie o wydawaniu takiej karty rodzinom zastępczym, czy od takich rodzin...

419.00

28 lutego 2020

Wrocław Hotel Scandic ul. Piłsudskiego 49-57

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy kwestię udostępniania danych z rejestru PESEL, jakie zmiany zaszły w ŹRÓDLE oraz jak weryfikować dokumenty od osób fizycznych, które wnioskują o udostępnienie...

519.00

02 marca 2020

Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

 • W trakcie spotkania przewidziane są ćwiczenia z przeprowadzania poszczególnych etapów postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem...

419.00

02 marca 2020

Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

Polecane szkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszych warsztatów szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą Karty Dużej Rodziny, nasz praktyk opowie o wydawaniu takiej karty rodzinom zastępczym, czy od takich rodzin...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty na temat hipoteki przymusowej w postępowaniu wobec dłużnika. Pokażemy Państwu, jakie kolejno działania należy podjąć, aby ustanowić hipotekę przymusową. Odpowiemy na pytanie, które...

519.00

449.00

 • Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo jak korzystać z nowych wzorów pism, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca...

519.00

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy jak zwiększyć skuteczność egzekucji. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia egzekucji administracyjnej

519.00

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy kwestię udostępniania danych z rejestru PESEL, jakie zmiany zaszły w ŹRÓDLE oraz jak weryfikować dokumenty od osób fizycznych, które wnioskują o udostępnienie...

519.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania przewidziane są ćwiczenia z przeprowadzania poszczególnych etapów postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem...

519.00

419.00

 • Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań?Operacje na przełomie roku budżetowego,Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2019, inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i...

519.00

 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

449.00

 • Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy...

519.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo wyjaśnimy, do jakich czynności należy sporządzać notatki, co powinny zawierać, komu i w jakim zakresie możemy udostępniać informacje z dokumentacji. Omówimy, jakie zapisy powinny...

519.00

419.00

 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych, nietypowe sytuacje związane ze zmianą imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego oraz archiwizację aktów zbiorczych....

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

519.00

489.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty prowadzone przez doświadczonego praktyka z UM Krakowa! Uczestnicy otrzymają dodatkowo gotowe pisma przydatne w codziennej pracy.

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Wrocławia , który przygotował dla Państwa przydatne wzory pism do wykorzystania w codziennej pracy. Szczegółowo omówimy wnioski płynące z...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów omówimy zmiany w rozliczaniu VAT, jakie weszły pod koniec 2019 roku oraz na początku 2020 roku. Powiemy o MPP, czyli mechanizmie podzielonej płatności,...

519.00

489.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty na temat hipoteki przymusowej w postępowaniu wobec dłużnika. Pokażemy Państwu, jakie kolejno działania należy podjąć, aby ustanowić hipotekę przymusową. Odpowiemy na pytanie, które...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy procedurę zabezpieczenia dziecka krok po kroku. Podpowiemy jak realizować procedurę po godzinach pracy OPS i kto odpowiada za przewóz dziecka. Wskażemy, jak prawidłowo...

519.00

449.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Przepisy KPA w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Liczenie...

579.00

479.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych, nietypowe sytuacje związane ze zmianą imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego oraz archiwizację aktów zbiorczych....

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. I OPS 2/16 dotyka szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skutkować odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarna! Ostatni moment przed...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych generuje w praktyce administracyjne określony katalog problemów – zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad nimi w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Nowe prawo dla przedsiębiorców, spadkobierców oraz nowe obowiązki pracowników urzędów gmin/miast. RODO w CEIDG. Oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów wyjaśnimy kwestię udostępniania danych z rejestru PESEL, jakie zmiany zaszły w ŹRÓDLE oraz jak weryfikować dokumenty od osób fizycznych, które wnioskują o udostępnienie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów z możliwością zadawania pytań dowiedzą się Państwo m.in. co można wyczytać z przekazywanych sprawozdań, czyli kontrola „zza biurka” zanim zdecydujemy o kontroli? W...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy praktyczne zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, jakie dzieją się na co dzień w lokalach komunalnych

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo wyjaśnimy, do jakich czynności należy sporządzać notatki, co powinny zawierać, komu i w jakim zakresie możemy udostępniać informacje z dokumentacji. Omówimy, jakie zapisy powinny...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na naszym szkoleniu opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytanie, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skutkować odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarna! Ostatni moment przed...

599.00

489.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Dlaczego warto:- szkolenie poprowadzi praktyk z UM Gdyni - otrzymają Państwo wiele przydatnych przykładów z życia- otrzymają Państwo GOTOWE WZORY PISM, DECYZJI przygotowane przez prowadzącą,...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego szkolenia podpowiemy Państwu, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Omówimy zagadnienia, które są najczęściej kontrolowane przez RIO, a z którymi urzędnicy mogą...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów wyjaśnimy, jak skutecznie windykować oraz egzekwować należności publicznoprawne w gminie. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje nowej komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję....

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje nowej komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję....

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • ​Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat świadczeń rodzinnych. Powiemy o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium wieku, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego gdy osoba pobierająca świadczenie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia zawarte w poniższym programie. Dowiedzą się Państwo, jak wypracować dobrą, skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; jaki jest zakres...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prześledzimy procedury, które są najbardziej efektywne w rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat świadczeń rodzinnych. Powiemy o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium wieku, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego gdy osoba pobierająca świadczenie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat świadczeń rodzinnych. Powiemy o świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium wieku, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego gdy osoba pobierająca świadczenie...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów wyjaśnimy, jak skutecznie windykować oraz egzekwować należności publicznoprawne w gminie. Omówimy, jak ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na pracowników urzędów, w trakcie prowadzenia...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie kierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Charakter spotkania to szkolenie merytoryczne połączone z warsztatami i wymianą...

1795.00

1195.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Uczestnicy otrzymają wiele wzorów pism, decyzji uchwał oraz dokumenty w celu przeprowadzenia procedury nakazującej właścicielowi nieruchomości podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na naszym szkoleniu opowiemy Państwu, jak stosować przepisy specustawy mieszkaniowej przy realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących. Zaletą szkolenia jest program będący zbiorem pytań postawionych...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo wyjaśnimy, do jakich czynności należy sporządzać notatki, co powinny zawierać, komu i w jakim zakresie możemy udostępniać informacje z dokumentacji. Omówimy, jakie zapisy powinny...

519.00

419.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy...

519.00

419.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"