Egzekucja w PUP

W jaki sposób odzyskać świadczenia pieniężne nienależnie pobrane? Jak skutecznie ściągnąć długi od osób fizycznych, w przypadku działalności gospodarczej, niesłusznie pobranych zasiłków, doposażeń, pożyczek?

PRZEDAWNIENIA  jak interpretować nowe przepisy w przedawnieniach? Jaki jest czas przedawnienia, terminy przedawnień w KPA, w jakim trybie – kiedy KPA, a kiedy Kodeks Cywilny?

Wieloletni praktyk w zakresie windykacji, pracownik PUP, omówi:

 • Jak postępować z przedawnieniami?
 • Jakie są terminy przedawnień w KPA ? W jakim trybie, kiedy to jest jeszcze KPA, a kiedy to już jest kodeks cywilny? Jaki mamy czas przedawnienia? szczegółowe omówienie.
 • Skrócenie okresu przedawnienia – jak interpretować 3 lata, a jak 6 lat?
 • Jakie czynności przerwą bieg przedawnienia?
 • Jak skutecznie ściągać pieniądze od dłużnika, nawet małe kwoty, np. 30-160 zł.? 
 • Czy umarzać sprawy, jeśli koszty przewyższają należność?
 • Czy informować w formie telefonicznej i pisemnej o możliwości ściągnięcia należności w ratach?
 • Jakie czynności podjąć po upływie trzech lat niespłacenia długu?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • Kiedy liczyć odsetki za opóźnienie w przypadku zwrotu dotacji, refundacji?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę? 
 • Co zrobić, jeśli dłużnik nie stawia się pomimo licznych upomnień i wezwań? 
 • Wydawanie decyzji – jak wydawać decyzje? Jak wznawiać postępowanie? 

Tylko u nas:

 • Wyjątkowa możliwość wymiany doświadczeń między praktykami
 • Nieograniczona możliwość zadawania pytań
 • Możliwość kontaktu z prelegentem – również po szkoleniu
 • Gotowe wzory pism i druków, do wykorzystania w codziennej pracy
 • Wspólne rozwiązywanie problemów
od 579.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.