Postępowanie z dłużnikiem

A zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. Fundusz Alimentacyjny

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Jak szukać dłużnika? Jak ustalić adres? Jeżeli adres został ustalony, jednak dłużnika nie ma pod tym adresem co można zrobić? 
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą? 
 • Udostępnianie danych wierzyciela, a nowe przepisy o ochronie danych osobowych - jak wpłyną na przebieg postępowania wobec dłużnika?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ciągle zmienia miejsce pobytu?
 • Zatrzymanie prawa jazdy. W jaki sposób? Na jakich zasadach? Do kogo wystąpić, aby dokonać zatrzymania – do OWD,  prokuratury czy starosty? Czy jest to skuteczna forma postępowania z dłużnikiem?
 • Kto występuje do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnikowi? OWD który złożył wniosek o ich zatrzymanie, czy OWD na terenie którego obecnie dłużnik zamieszkuje?
 • Jak rozliczać kwotę wyegzekwowaną przez komornika? Rozliczanie wpłat od komorników na podstawie KPC.
 • Czy osobie pełnoletniej o znacznym stopniu niepełnosprawności nie uczącej się przysługuję świadczenia z Funduszu  alimentacyjnego?

 Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

 

 Otrzymają Państwo 20 przydatnych wzorów pism m.in.:

 • Decyzja odmowna umożenia należności od dłużnika
 • Decyzja rozkładająca na raty dług dłużnikowi
 • Informacja dla komornika z wywiadu alimentacyjnego 
 • Wezwanie do dłużnika 
 • Wniosek o udzielenie informacji do zakładu karnego
 • Zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP
 • Zapytanie do banku o właściciela rachunku bankowego 
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.