Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg

Jak uregulować stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne/wewnętrzne? Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73 oraz jak dokończyć komunalizację takich dróg? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców

 

Na szkoleniu m.in.:

  • Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? – wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia
  • Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców.
  • Skutki decyzji o podziale nieruchomości, w wyniku której zostaje wydzielona działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. – art. 98 ugn
  • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
  • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
  • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków, gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
  • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków, gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
  • Co zrobić z nieruchomościami zajętymi pod drogi, które NIE SĄ drogami sklasyfikowanymi jako publiczne czyli wewnętrzne, dojazdowe itp.?
  • Dochodzenie praw z art. 73 dróg gminnych – w przypadku spadkobierców – niejednokrotnie jest tak, że strony zaginęły, wyjechały nawet często za ocean. Jak ustalić / dochodzić kto jest spadkobiercą.

 

• STATUS DROGI PUBLICZNEJ A WEWNĘTRZNEJ - USTANOWIENIE I ZWERYFIKOWANIE STARYCH DRÓG 
• WYDZIELENIE DROGI PUBLICZNEJ WYNIKAJĄCEJ Z PLANU MIEJSCOWEGO BEZ ODSZKODOWANIA
• PODZIAŁ, WYDZIELENIE DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ DROGOWĄ
• ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW WYDZIELONYCH POD DROGĘ
• REGULOWANIE STANU PRAWNEGO DRÓG - ZRID - DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
• ART. 73
• ZASIEDZENIA

 

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory pism: wzór - uzgodnienie/porozumienie o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości zajęte/przeznaczone pod drogi; wzór umowy – odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę; wzór wniosku  - art. 73 o stwierdzenie nabycia drogi przez gminę; wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu/spadku; wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości; wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu zasiedzenia; wzór wniosku o wywłaszczenie;

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.