Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg

Jak uregulować stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne/wewnętrzne? Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73 oraz jak dokończyć komunalizację takich dróg? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców

 

Na szkoleniu m.in.:

  • Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? – wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia
  • Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców.
  • Skutki decyzji o podziale nieruchomości, w wyniku której zostaje wydzielona działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. – art. 98 ugn
  • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
  • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
  • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków, gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
  • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków, gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
  • Co zrobić z nieruchomościami zajętymi pod drogi, które NIE SĄ drogami sklasyfikowanymi jako publiczne czyli wewnętrzne, dojazdowe itp.?
  • Dochodzenie praw z art. 73 dróg gminnych – w przypadku spadkobierców – niejednokrotnie jest tak, że strony zaginęły, wyjechały nawet często za ocean. Jak ustalić / dochodzić kto jest spadkobiercą.

 

• STATUS DROGI PUBLICZNEJ A WEWNĘTRZNEJ - USTANOWIENIE I ZWERYFIKOWANIE STARYCH DRÓG 
• WYDZIELENIE DROGI PUBLICZNEJ WYNIKAJĄCEJ Z PLANU MIEJSCOWEGO BEZ ODSZKODOWANIA
• PODZIAŁ, WYDZIELENIE DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ DROGOWĄ
• ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW WYDZIELONYCH POD DROGĘ
• REGULOWANIE STANU PRAWNEGO DRÓG - ZRID - DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
• ART. 73
• ZASIEDZENIA

 

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory pism: wzór - uzgodnienie/porozumienie o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości zajęte/przeznaczone pod drogi; wzór umowy – odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę; wzór wniosku  - art. 73 o stwierdzenie nabycia drogi przez gminę; wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu/spadku; wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości; wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu zasiedzenia; wzór wniosku o wywłaszczenie;

 

od 300.00 zł
świętokrzyskie
06 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
07 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
08 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
09 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
10 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie