Nowa ustawa o ochronie zwierząt

Jak postępować w sprawach związanych z decyzjami o tymczasowym odbiorze zwierząt w przypadkach znęcania się nad zwierzętami?

Nowe obowiązki gmin w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Obowiązkowe oznakowanie psów i rejestry. Sanitarny odstrzał dzików. 

Jakie są obowiązki gminy w stosunku do zwierząt dzikich łownych i tych objętych ochroną gatunkową na terenach gminy szczególnie tych wymagających opieki weterynaryjnej?

SZKOLENIE POPROWADZI PRAKTYK Z UM GDYNI

 

W programie m.in.:

- Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
- Odstrzał sanitarny dzików i inne najnowsze regulacje
- Zaostrzenie kar dla osób znęcających się nad zwierzętami!
- Nowy obowiązek oznakowania psów i utworzenia centralnego rejestru
- Zaostrzone przepisy w związku z nieodpowiednim traktowaniem zwierząt
- Jak są doprecyzowane obowiązki straży gminnej w przypadku interwencji?
- Pokrywanie kosztów przez gminę za tymczasową opiekę
- Finansowanie sterylizacji przez gminy

 

od 300.00 zł
wielkopolskie
02 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
03 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
05 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie