Gospodarka wodno-ściekowa w gminie

Opracowanie wniosków na skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz procedura zmiany taryf

 

Nasz praktyk: pracownik Urzędu Gminy. Po wystąpieniu Gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód, monitorowaniem jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). 

W programie warsztatów m.in.:

 • Przedłużenie okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 • Ustalenie stref ochrony bezpośredniej
 • Czy trzeba zmieniać pozwolenia wodnoprawne?
 • Kiedy nie jest konieczne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak będą się zmieniać opłaty stałe?
 • Czy opłaty stałe będą ulegać zmniejszeniu w stosunku do poboru, czy tylko z pozwolenia ?
 • Czy opłatę stałą dzielić w ostatnim okresie? Do którego miesiąca będą te opłaty ?
 • Omówienie opłat stałych, zmiennych dotyczących poboru wód, odprowadzania ścieków.
 • Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 • Kontrole w związku z taryfami. Proces regulacji taryf i weryfikacje od Wód Polskich.
 • Jak odwołać się od decyzji Wód Polskich? W jakich przypadkach?
 • Co zrobić, jeśli mieszkańcy kwestionują wysokość taryf?
 • Współpraca gmin z Wodami Polskimi, kompetencje i zadania, które wpłyną na pracę gmin
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować, także w razie kontroli?
 • Kiedy badać, jak badać wodę przeznaczoną do spożycia? Jakie warunki muszą być spełnione?
 • Jak zmuszać niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?

 

od 300.00 zł
kujawsko - pomorskie
22 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
23 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
24 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
25 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
26 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
18 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
19 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
20 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
21 listopada 2019
Zobacz na mapie
opolskie
22 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie