Kontrola RIO postępowanie spadkowe

Kontrola RIO a postępowanie spadkowe - Jak przygotować wydział podatkowy do kontroli?

Na szkoleniu omówimy między innymi:

 • Co zwyczajowo kontroluje RIO w kwestii odpowiedzialności spadkobierców – perspektywa wydziału podatkowego.
 • W jaki sposób przygotować dokumenty do kontroli z RIO? Wnioski z analizy zaleceń pokontrolnych z lat 2016-2017.
 • Czy urzędnik zawsze ma obowiązek ustalić osobę podatnika ? Załóżmy, że z danej nieruchomości podatki są wyjątkowo niskie, gmina nie może ustalić spadkobierców podatnika, zwraca się do sądu o ustanowienie kuratora spadku. Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami, które przewyższą wpływ z podatków. Czy w takiej sytuacji można odstąpić od poszukiwania spadkobiercy? Jeżeli tak, w jaki sposób wytłumaczyć się w czasie kontroli z takiego postępowania?
 • Czy zawieszając postępowanie spadkowe w nadzieji, że zgłosi się spadkobierca zmarłego podatnika urzędnik może narazić się na odpowiedzialność względem uwstawy o finansach pulicznych.Czy kontroler NIK/RIO ma prawo uznać urzędnika za "niegospodarnego"? Z jakimi konsekwencjami może się to wiązać?
 • W jaki sposób postąpić, gdy sąd stwierdzi, że zmarły podatnik nie miał żadnego spadkobiercy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina nieświadoma, że podatnik nie żyje, wysyła co roku decyzję podatkową, którą odbiera i opłaca rodzina zmarłego?
 • Omówienie współwłasności w nieruchomościach w przypadku postępowań podejmowanych przez organy podatkowe po śmierci podatnika.
 • W jaki sposób podejść do postępowania, gdy okazuje się, że według dokumentów po spadkobiercy działka dziedziczona jest np. przez 20 osób. W jaki sposób przeprowadzić rozmowę z petentami, by któryś z nich założył sprawę o postępowanie spadkowe?
 • Jak ustalić podatnika w stosunku do nieruchomości, na której dotychczasowy podatnik - osoba zmarła - miał jedynie status np. użytkownika.

CZESTNICY OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ PRZYDATNE WZORY PISM M.IN.:

 1. Wezwanie strony do wystąpienia do sądu o potwierdzenie nabycia spadku 
 2. Wniosek z urzędu o stwierdzenie nabycia spadku
 3. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w razie śmierci strony
 4. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania gdy rozpatrzenie sprawy uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd
 5. Pecyzja o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe

 Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Mikulska – Naczelnik Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych w jednym z miast powiatowych (UM Wołomin). Od 14 lat zajmuje się tematyką podatków lokalnych i finansów samorządowych, a łącznie od 20 lat – finansami publicznymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW.

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.