Kontrola RIO postępowanie spadkowe

Kontrola RIO a postępowanie spadkowe - Jak przygotować wydział podatkowy do kontroli?

Na szkoleniu omówimy między innymi:

 • Co zwyczajowo kontroluje RIO w kwestii odpowiedzialności spadkobierców – perspektywa wydziału podatkowego.
 • W jaki sposób przygotować dokumenty do kontroli z RIO? Wnioski z analizy zaleceń pokontrolnych z lat 2016-2017.
 • Czy urzędnik zawsze ma obowiązek ustalić osobę podatnika ? Załóżmy, że z danej nieruchomości podatki są wyjątkowo niskie, gmina nie może ustalić spadkobierców podatnika, zwraca się do sądu o ustanowienie kuratora spadku. Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami, które przewyższą wpływ z podatków. Czy w takiej sytuacji można odstąpić od poszukiwania spadkobiercy? Jeżeli tak, w jaki sposób wytłumaczyć się w czasie kontroli z takiego postępowania?
 • Czy zawieszając postępowanie spadkowe w nadzieji, że zgłosi się spadkobierca zmarłego podatnika urzędnik może narazić się na odpowiedzialność względem uwstawy o finansach pulicznych.Czy kontroler NIK/RIO ma prawo uznać urzędnika za "niegospodarnego"? Z jakimi konsekwencjami może się to wiązać?
 • W jaki sposób postąpić, gdy sąd stwierdzi, że zmarły podatnik nie miał żadnego spadkobiercy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina nieświadoma, że podatnik nie żyje, wysyła co roku decyzję podatkową, którą odbiera i opłaca rodzina zmarłego?
 • Omówienie współwłasności w nieruchomościach w przypadku postępowań podejmowanych przez organy podatkowe po śmierci podatnika.
 • W jaki sposób podejść do postępowania, gdy okazuje się, że według dokumentów po spadkobiercy działka dziedziczona jest np. przez 20 osób. W jaki sposób przeprowadzić rozmowę z petentami, by któryś z nich założył sprawę o postępowanie spadkowe?
 • Jak ustalić podatnika w stosunku do nieruchomości, na której dotychczasowy podatnik - osoba zmarła - miał jedynie status np. użytkownika.

CZESTNICY OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ PRZYDATNE WZORY PISM M.IN.:

 1. Wezwanie strony do wystąpienia do sądu o potwierdzenie nabycia spadku 
 2. Wniosek z urzędu o stwierdzenie nabycia spadku
 3. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w razie śmierci strony
 4. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania gdy rozpatrzenie sprawy uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd
 5. Pecyzja o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe

 Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Mikulska – Naczelnik Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych w jednym z miast powiatowych (UM Wołomin). Od 14 lat zajmuje się tematyką podatków lokalnych i finansów samorządowych, a łącznie od 20 lat – finansami publicznymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW.

od 399.00 zł
499.00 zł
mazowieckie
18 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
19 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
20 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
22 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie