Usuwanie drzew i krzewów

Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH,

WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew
Czy będzie możliwość wydania decyzji o usunięciu drzewa bez zgody właściciela nieruchomości, na której ono rośnie, jeśli drzewo to stanowi zagrożenie dla otoczenia?
Jakie skutki finansowe przyniesie nowa zmiana dla gmin?
 Kto i w oparciu o jakie kryteria będzie oceniał, czy drzewo zagraża otoczeniu?

W programie m.in.:

-Czy nowe przepisy nakażą posiadaczowi nieruchomości usunięcie drzewa w terminie wyznaczonym przez władze gminy?
-Czy zgłoszenie sąsiada wystarczy? 
-Czy właściciel działki będzie mógł w jakiś sposób ocalić drzewo?
-Co, jeśli ludzie będą nadużywać nowych przepisów, aby nakłaniać sąsiadów do wycinania niechcianych drzew, zwłaszcza na granicy działek? 
-Jakie skutki finansowe przyniesie nowa zmiana dla gmin? 

-Jakie są zasady usuwania drzew z powodu inwestycji budowlanych?
-Jakie są zasady wycinania zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym?
-Usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.

Najnowsze zmiany dotyczące powrotu kar za usunięcie, czy zniszczenie drzew na działkach wpisanych do rejestru zabytków.
-Nowe parametry drzew pomnikowych przy usuwaniu zieleni.
-Jakie są zasady wycinki drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków? 
-Jakie są zasady usuwania zadrzewień przydrożnych, śródpolnych i nadwodnych?
-Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych w kontekście Nowego Prawa Wodnego.
-Drzewa i krzewy owocowe na terenach zieleni.

 

 
od 300.00 zł
lubelskie
28 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
29 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
30 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
31 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
01 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
25 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
26 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
27 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
01 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie