Kontrola z RIO po 1 lipca - odpady komunalne

Jak przygotować się do kontroli RIO w opłacie śmieciowej? Od deklaracji po windykację. Opłata za gospodarowanie odpadami od A do Z wg Regionalnej Izby Obrachunkowej

• Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?
• Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?
• Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
• W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wpłat?
• W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wystawiania upomnień?
• Gdy podatnik oświadczy w deklaracji, że odpady będzie zbierał w sposób nieselektywny, to na podstawie tej deklaracji zrobić wymiar (przypis), czy przeprowadzić postępowanie?
• Deklaracja „0” – podatnik w lipcu 2016 r. złożył deklarację „0” w związku z niezamieszkaniem nieruchomości, natomiast w sierpniu 2017 r. zbył tę nieruchomość. Czy podatnik powinien złożyć deklarację „0”, czy wystarczyłoby pismo podatnika oświadczające o zbyciu? (na tym koncie nie mam przypisu i odpisu).
• Jak skutecznie prowadzić egzekucję opłaty śmieciowej: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, współpraca z Urzędem Skarbowym?

• Praktyczne warsztaty, pomocne podpowiedzi
• Przebieg kontroli krok po kroku
• Zakres kontroli, jakie dokumenty będą sprawdzane
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
• Egzekucja opłaty śmieciowej, korekty deklaracji, naliczanie opłat
• Odpowiedzi na konkretne problemy

Szkolenie poprowadzi pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, nadzorujący kontrole dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opinie uczestników:
- „Cenne jest to, że warsztaty prowadzi osoba, która opowiada o swojej pracy i ma dużą wiedzę, a nie czyta tylko ustawy”
- „Konstruktywny dialog. Merytoryczne i praktyczne przygotowanie wykładowcy. Wymiana doświadczeń oraz rozwiązań w temacie objętym szkoleniem”
- „Precyzyjne odpowiedzi na zadawane pytania. Otwarte prowadzenie szkolenia”
- „Warsztaty dobrze zorganizowane. Prowadzący odpowiadał na wszystkie pytania w precyzyjny sposób
- „Duża wiedza, jasny przekaz prowadzącego”
- „Bardzo dobre szkolenie. Prowadzący posiada wymaganą wiedzę i potrafi ją przekazać; dobra organizacja szkolenia”
- „Z warsztatów uzyskałam pozytywne wrażenia; uważam, że poprzez dyskusję o wspólnych problemach i zadawane pytania, można wiele wynieść i się nauczyć”

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.