Postępowanie z dłużnikiem

Fundusz alimentacyjny - gotowe rozwiązania sytuacji trudnych

Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym od A do Z
  • Efektywne poszukiwanie dłużnika
  • Fundusz alimentacyjny ma dwie strony – wierzycielkę i dłużnika –  jak prowadzić z nimi postępowanie?
  • Omówienie wszystkich możliwych przypadków i wskazanie rozwiązań
  • Dłużnik z orzeczeniem, dłużnik za granicą, dłużnik z zasiłkiem stałym, dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej, dłużnik w zakładzie karnym
  • Różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela –  uprawnienia i obowiązki
  • Co w przypadku, kiedy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
  • Czy dłużnik ma uprawnienia, a jeżeli tak, to jakie?
  • „Jestem z małej gminy, dłużnik jest naszym sąsiadem, wiem gdzie mieszka –  czy mogę to wykorzystać, omijając postępowanie”?
  • Główne powody, dla których organy ścigania odmawiają wszczęcia albo umarzają dochodzenie
  • Czy uporczywe uchylanie się nadal funkcjonuje?
  • Wniosek dłużnika o rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności lub umorzenie – co dla nas oznacza?
  • Co w przypadku, gdy w czasie procedury dłużnik znika?
  • Współpraca z komornikiem, powiatowym urzędem pracy, organami ścigania 

 Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

 

 Otrzymają Państwo 20 przydatnych wzorów pism m.in.:

 • Decyzja odmowna umorzenia należności od dłużnika
 • Decyzja rozkładająca na raty dług dłużnikowi
 • Informacja dla komornika z wywiadu alimentacyjnego 
 • Wezwanie do dłużnika 
 • Wniosek o udzielenie informacji do zakładu karnego
 • Zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP
 • Zapytanie do banku o właściciela rachunku bankowego 
od 300.00 zł
świętokrzyskie
08 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
09 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
10 lipca 2019
Zobacz na mapie
opolskie
11 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
12 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
22 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
23 lipca 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
24 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
26 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
23 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
24 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
25 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
26 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
27 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
14 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
15 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
16 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
17 października 2019
Zobacz na mapie
opolskie
18 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
13 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
14 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
15 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie