Postępowanie z dłużnikiem

Fundusz alimentacyjny - gotowe rozwiązania sytuacji trudnych.

Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym od A do Z
  • Efektywne poszukiwanie dłużnika
  • Fundusz alimentacyjny ma dwie strony – wierzycielkę i dłużnika –  jak prowadzić z nimi postępowanie?
  • Omówienie wszystkich możliwych przypadków i wskazanie rozwiązań
  • Dłużnik z orzeczeniem, dłużnik za granicą, dłużnik z zasiłkiem stałym, dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej, dłużnik w zakładzie karnym
  • Różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela –  uprawnienia i obowiązki
  • Co w przypadku, kiedy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
  • Czy dłużnik ma uprawnienia, a jeżeli tak, to jakie?
  • „Jestem z małej gminy, dłużnik jest naszym sąsiadem, wiem gdzie mieszka –  czy mogę to wykorzystać, omijając postępowanie”?
  • Główne powody, dla których organy ścigania odmawiają wszczęcia albo umarzają dochodzenie
  • Czy uporczywe uchylanie się nadal funkcjonuje?
  • Wniosek dłużnika o rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności lub umorzenie – co dla nas oznacza?
  • Co w przypadku, gdy w czasie procedury dłużnik znika?
  • Współpraca z komornikiem, powiatowym urzędem pracy, organami ścigania 

 Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

 

 Otrzymają Państwo 20 przydatnych wzorów pism m.in.:

 • Decyzja odmowna umorzenia należności od dłużnika
 • Decyzja rozkładająca na raty dług dłużnikowi
 • Informacja dla komornika z wywiadu alimentacyjnego 
 • Wezwanie do dłużnika 
 • Wniosek o udzielenie informacji do zakładu karnego
 • Zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP
 • Zapytanie do banku o właściciela rachunku bankowego 
od 300.00 zł
mazowieckie
25 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
26 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
27 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
01 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie