Nowe Prawo Przedsiębiorców

Jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”?

NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”?

 

PODEJMOWANIE, WYKONYWANIE I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Usprawnienie obsługi przedsiębiorców

 

Praktyk z Urzędu Miasta omówi:

Zgłaszanie przedsiębiorcy (klienta) do ZUS, zasady rejestracji klienta w CEIDG, rejestracja cudzoziemców  w CEIDG, informacje dot. ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego oraz praktyczne wskazówki z codziennej pracy podczas rejestracji przedsiębiorców

 

Na warsztatach omówimy m.in.:

Najważniejsze zmiany we wniosku CEIDG-1, który obowiązuje  od 30.04.2018r. – omówienie wszystkich rubryk
Jakie są zasady tzw. „ulgi na start”?
Na czym polega działalność nieewidencjonowana?
Jakie są zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw?
Pojedynczy Punkt Kontaktowy: Jak wygląda obsługa przedsiębiorców po zmianach?

 • Udostępnianie informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach online
 • Na jakich zasadach możliwe jest automatyczne wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej?
 • Na jakiej podstawie  można wykreślić przedsiębiorcę z urzędu na podstawie decyzji? Kiedy nie ma możliwości wykreślenia?
 • Jak ma wyglądać podział danych zamieszczonych w CEIDG?
 • Funkcje systemu elektronicznego PIP (Punktu Informacji Przedsiębiorcy)?
 • Jakie nowe prawa  ma przedsiębiorca po zmianach? 
 • Na jakiej zasadzie mogą prowadzić działalność gospodarczą członkowie rodzin osób zagranicznych przebywający w Polsce?
 • Wznawianie i zawieszanie działalności gosp.: Jak teraz usprawnić wpisywanie adresu, zaczynając od kraju, województwa, powiatu, gminy, itd. skoro pobieranie informacji o adresach z kodów pocztowych zostało zniesione? Kiedyś te dane pobierały się automatycznie z kodu pocztowego. 
 • Jakie są nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do centralnej ewidencji?
 • Otwieranie działalności gospodarczej przez cudzoziemców; CEIDG cudzoziemca
 • Sprostowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej w momencie, kiedy nie pracownik popełnił błąd, a przedsiębiorca, np. przedsiębiorca wpisał niepoprawną datę wykreślenia, urzędnik wpisał taką, jak przedsiębiorca, a po jakimś czasie przedsiębiorca oznajmia, że w innym dniu zakończył tę działalność. Jak to rozwiązać? 
 • Pakiet 5-ciu ustaw, jakie zmiany wprowadza?
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.