Rozgraniczenia nieruchomości

Jak prowadzić rozgraniczenia nieruchomości? Podział kosztów przy rozgraniczeniach. Jak wskazać geodetę do rozgraniczenia?

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism!

Program szkolenia: 
• Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?
• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach i na jakim etapie? Co zrobić kiedy gmina jest stroną w rozgraniczeniu?
• Kiedy należy zrobić rozgraniczenia, w jakich sytuacjach można a w jakich nie? Kiedy można zrobić rozgraniczenie z urzędu, kiedy nie można zrobić rozgraniczenia na wniosek?
• Omówienie orzeczeń w rozgraniczeniach.
• Naliczanie kosztów za rozgraniczenie na wniosek. Jakie dokumenty są potrzebne?
• Kto ma kupić opinię? Kiedy rozgraniczenia powinno opiniować dwóch geodetów?
• Oświadczenia w rozgraniczeniach. Kiedy decyzje trafiają do sądu?
• Które działki biorą udział w rozgraniczeniu?
• Jak mają być pobierane zaliczki na poczet opłaty?
• Jak gmina powinna ściągać należności? Co w przypadku kiedy ktoś nie chce płacić?

Zagadnienia szczegółowe:
1. Omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczenia, postanowienie o zawieszeniu postępowania i wydanie odpowiedniej decyzji w zależności od tego jaką sytuację przedstawi operat biegłego geodety.
2. Jak powinien wyglądać wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia, co powinien zawierać i jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku.
3. Czy organ powinien zwrócić się do odpowiedniego starosty w sprawie wydania opinii czy rozgraniczenie przedstawionych we wniosku nieruchomości jest konieczne?
4. Kiedy organ może odmówić wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego?
6. Czy wnioskodawca w złożonym wniosku ma prawo do wskazania geodety uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych, czy wyłonienie takiego geodety spoczywa wyłącznie na organie prowadzącym rozgraniczenia i w jaki sposób najlepiej tego dokonać?
8. Jak rozliczyć koszt rozgraniczenia? Czy w związku z tym, że postępowanie prowadzi organ to na nim spoczywa obowiązek wyłonienia geodety, podpisania z nim umowy uiszczenia kosztów i dopiero potem na mocy postanowienia egzekwowania tych kosztów od stron rozgraniczenia?

Opinie uczestników szkoleń:

"Szkolenie bardzo dobre, osoba bardzo kompetentna"; "dużo wiedzy prawnej"; "rzetelnie prowadzone szkolenie"; "doskonała znajomość tematu, wyczerpujący merytorycznie"

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.