Nowe Prawo Wodne

Jakie NOWE OBOWIĄZKI DLA GMIN wynikają z kolejnych sześciu nowelizacji ustawy? Art. 234, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Wysokości opłat za usługi wodne.

WARSZTATY PCC POLAND 

Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie gmina ma możliwości w tym zakresie? Co zrobić jeśli mieszkaniec nie stosuje się do decyzji?  Co leży w kompetencji Wód Polskich? Jak wygląda współpraca gmin z Wodami Polskimi?

- udzielanie dotacji przez gminę na rzecz spółek wodnych

-prowadzenie postępowań zgodnie z nowym KPA

W programie omówimy m.in.:

  • Jakie zadania i kompetencje należą do gminy po wprowadzeniu Nowego Prawa wodnego? Obowiązujące terminy.
  • Art. 270 ust. 7. Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat retencyjnych w przypadku, kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat? Uczestnicy otrzymają dodatkowo wzór decyzji.
  • Jakie są zasady funkcjonowania spółek wodnych?
  • Jakie są nowe obowiązki samorządów gminnych- czego konkretnie dotyczą i co się zmienia?
  • Wysokości opłat za usługi wodne – omówienie na przykładach sposobu obliczenia przewidywanych opłat np. za odprowadzanie wód deszczowych kanalizacją deszczową na terenach wiejskich i miejskich !!!!
  • Melioracje wodne, pozwolenia wodnoprawne, co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich?
  • Stosowanie art. 234 obecnie obowiązującego Prawa wodnego, przykłady orzeczeń związanych z tym artykułem.
  • Zakres kompetencji Wód Polskich, nadzoru budowlanego i wójta; jaki jest rzeczywisty zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, a kiedy sprawa winna trafić do sądu cywilnego?
  • Naruszenie stosunków wodnych i konflikty między właścicielami sąsiadujących działek, jak zatrzymać konflikty sąsiedzkie choćby na czas trwania postępowania?
  • Jakie są nowe obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
   Jak ustalić i obliczyć wysokość opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
  • Jak naliczać opłaty stałe oraz zmienne według Nowego Prawa wodnego?

Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Wodnego. 

Na warsztatach PCC POLAND nie czytamy ustaw. Wyjaśniamy je dla Państwa na konkretnych przykładach

od 300.00 zł
podkarpackie
20 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
21 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
22 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
28 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
03 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
04 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
05 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
06 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
07 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
10 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
14 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
08 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
09 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
10 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
06 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
07 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie