Nowe Prawo Wodne

Jakie NOWE OBOWIĄZKI DLA GMIN wynikają z kolejnych sześciu nowelizacji ustawy? Art. 234, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Wysokości opłat za usługi wodne.

WARSZTATY PCC POLAND 

Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie gmina ma możliwości w tym zakresie? Co zrobić jeśli mieszkaniec nie stosuje się do decyzji?  Co leży w kompetencji Wód Polskich? Jak wygląda współpraca gmin z Wodami Polskimi?

- udzielanie dotacji przez gminę na rzecz spółek wodnych

-prowadzenie postępowań zgodnie z nowym KPA

W programie omówimy m.in.:

  • Jakie zadania i kompetencje należą do gminy po wprowadzeniu Nowego Prawa wodnego? Obowiązujące terminy.
  • Art. 270 ust. 7. Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat retencyjnych w przypadku, kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat? Uczestnicy otrzymają dodatkowo wzór decyzji.
  • Jakie są zasady funkcjonowania spółek wodnych?
  • Jakie są nowe obowiązki samorządów gminnych- czego konkretnie dotyczą i co się zmienia?
  • Wysokości opłat za usługi wodne – omówienie na przykładach sposobu obliczenia przewidywanych opłat np. za odprowadzanie wód deszczowych kanalizacją deszczową na terenach wiejskich i miejskich !!!!
  • Melioracje wodne, pozwolenia wodnoprawne, co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich?
  • Stosowanie art. 234 obecnie obowiązującego Prawa wodnego, przykłady orzeczeń związanych z tym artykułem.
  • Zakres kompetencji Wód Polskich, nadzoru budowlanego i wójta; jaki jest rzeczywisty zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, a kiedy sprawa winna trafić do sądu cywilnego?
  • Naruszenie stosunków wodnych i konflikty między właścicielami sąsiadujących działek, jak zatrzymać konflikty sąsiedzkie choćby na czas trwania postępowania?
  • Jakie są nowe obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
   Jak ustalić i obliczyć wysokość opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
  • Jak naliczać opłaty stałe oraz zmienne według Nowego Prawa wodnego?

Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Wodnego. 

Na warsztatach PCC POLAND nie czytamy ustaw. Wyjaśniamy je dla Państwa na konkretnych przykładach

od 300.00 zł
kujawsko - pomorskie
08 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
09 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
10 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
06 sierpnia 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
07 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie