Współpraca z komornikiem

Jak wypracować skuteczny sposób postępowania w egzekucji komorniczej?Jak powinna wyglądać współpraca z komornikiem sądowym, aby przyśpieszyć postępowanie? Katalog efektywnego postępowania egzekucyjnego w oparciu o rzeczywiste sytuacje z gmin

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia zawarte w poniższym programie. Dowiedzą się Państwo, jak wypracować dobrą, skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; jaki jest zakres obowiązków urzędnika we współpracy z komornikiem i czego urzędnik ma prawo wymagać od komornika. Na podstawie rzeczywistych problemów gmin, wyjaśnimy Państwu istotne zagadnienia pojawiające się w trakcie postępowania egzekucyjnego

 

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory pism !!!

Wykaz pism na dole strony

 

W programie m.in.:

 1. W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 2. Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
 3. Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przez komornika przerywa bieg terminu przedawnienia?
 4. Co przerywa bieg przedawnienia roszczeń? Wskazanie tych przypadków i ich omówienie
 5. Czego komornik może wymagać od urzędnika? Jakie konsekwencje może wyciągnąć za niedopatrzenie jednego z tych obowiązków?
 6. Na jakie czynności komornika urzędnikowi przysługuje skarga? Do kogo i gdzie ją złożyć?
 7. Jakie prawa ma urzędnik we współpracy z komornikiem, czego może wymagać od komornika?
 8. Co zrobić w sytuacji, gdy komornik zwraca tytuł wykonawczy i obciąża gminę kosztami? Jak gmina może się przed tym uchronić?
 9. Jakie dokumenty urzędnik ma obowiązek przekazać komornikowi, a jakich nie powinien przekazywać?
 10. Jakie dokumenty komornik ma obowiązek przekazać urzędnikom?
 11. Jak wygląda egzekucja w Spółce Cywilnej? Jak powinno wyglądać zajęcie wierzytelności, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Co zrobić żeby prowadzić egzekucje we właściwej firmie? Na co zwrócić uwagę?
 12. Co powinien zawierać tytuł egzekucyjny/ wykonawczy/ klauzula wykonalności?
 13. W jakim zakresie komornik bada tytuł wykonawczy?

Lista wzorów pism, które otrzymają uczestnicy szkolenia:

 1. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 2. Wzór wniosku o zwieszenie postępowania egzekucyjnego (na wniosek wierzyciela)
 3. Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego (na wniosek wierzyciela)
 4. Wzór skargi na czynność komornika
 5. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 6. Wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza
 7. Wzór wykazu inwentarza
 8. Wzór pozwu o zapłatę
od 399.00 zł
499.00 zł
mazowieckie
24 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
26 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
28 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie