Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

 

NASZ PRAKTYK: sekretarz gminy Baranów
Dodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!

 
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DUŻY PROBLEM Z DANYMI OSOBOWYMI W ŚWIETLE RODO

 Ewidencja zbiorników
 Kontrola mieszkańców
 Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne
 Sankcje karne
 Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 Kompetencje i zadania własne wynikające z ustawy

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ADRES E-MAIL DO PROWADZĄCEGO – MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

W programie szkolenia m.in.

 Zadania gminy (kontrola, ewidencja, decyzje administracyjne, sankcje karne)

- Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu.
- Jak nakłonić mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji? Jak to egzekwować jeśli mieszkaniec ma taką możliwość?
- Jakie dokumenty potrzebne są w całości postępowania? – dokumenty, wezwania.
- Czy powinniśmy odbierać nieczystości z naszej gminy czy także z innej?
- Co w przypadku kilku nieopróżnionych szamb na terenie miasta – czy musimy mieć o tym wiedzę i to kontrolować?
- Na jakiej zasadzie ma się odbywać egzekucja należności?
- Kto według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych?
- Jaki jest zakres kompetencji gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
- Jakie kompetencje w zakresie kontroli mieszkańców leżą po stronie gminy? Jakie sankcje karne może nałożyć gmina na mieszkańców?
- Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
świętokrzyskie
12 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
13 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
16 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
26 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
11 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
12 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
18 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
19 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
20 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
21 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
27 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
28 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie