Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego.

Polecane szkolenia

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy szereg wątpliwości związanych ze zgłaszaniem przedsiębiorcy do ZUS, rejestracji klienta w CEIDG a także z rejestracją działalności gospodarczej przez cudzoziemca. Wszystkie wskazówki...

300.00 zł

 • W programie szkolenia m.in.:• Jak prawidłowo napisać wniosek o dofinansowanie?• Jaki jest koszt wkładu własnego w dofinansowaniu dla gminy?• Szczegółowe omówienie wymaganej dokumentacji projektu budowlanego. Jakie wymagania muszą...

300.00 zł

 •   Kolejne zmiany w opłacie śmieciowej! Nowość – o tym gminy winny wiedzieć! WAŻNE: Gmina nie może żądać opłat za śmieci z ogródków działkowych Zamieszkiwanie...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają GOTOWE arkusze kalkulacyjne w formie elektronicznej z zakresu bilansu i załączników do bilansu w OPS, takie jak: Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego...

300.00 zł

 • Nowy mały kodeks urbanistyczno budowlany a wydawanie decyzji w gminie o ustaleniu warunków zabudowy nowe obowiązki gmin w związku z prowadzeniem ekoportalu Program szkolenia:• W...

300.00 zł

 • • Jakie są nowe procedury zbywania nieruchomości, ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu?• Jak prawidłowo sporządzać plany wykorzystania zasobu przez gminy zgodnie z nowymi zmianami?• Co konkretnie powinien zawierać...

300.00 zł

 • W programie m.in.: Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? Jak obliczyć karę jeśli firma nie osiągnęła poziomu? Jak wygląda decyzja? Najczęściej popełniane błędy...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: sekretarz gminy BaranówDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!    Ewidencja zbiorników Kontrola mieszkańców Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne Sankcje karne Jakie sankcje karne...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; inspektor w gminie miejskiej do spraw zajęcia pasa drogowego oraz wejścia w teren dróg miejskich. Uczestnicy warsztatów otrzymają 17 przydatnych, gotowych wzorów...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: Z UM GDYNI Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  Na szkoleniu dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy o...

300.00 zł

 • UWAGA! Jak duże zmiany w procedurze udostępniania danych wprowadza nowelizacja Ustawy o ewidencji ludności? WAŻNE! Jakie konsekwencje grożą urzędnikowi za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym? Dlaczego...

300.00 zł

 • Jak przekształcić prawo  użytkowania wieczystego w prawo własności? Najbardziej problematyczne kwestie dla gminy. Naliczanie oraz aktualizacja opłat. Bonifikaty. KPA w odniesieniu do użytkowania wieczystego. Możliwość...

300.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Odpowiednik art. 29, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Co leży w...

300.00 zł

 • Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt podpisana przez Prezydenta! Finansowanie zabiegów sterylizacji na rzecz właścicieli zwierząt...

300.00 zł

 • Nasz praktyk: pracownik Urzędu Gminy. Po wystąpieniu Gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in....

300.00 zł

 • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego? Co powinno zawierać sprawozdanie i w jakim terminie należy go złożyć? -...

429.00 zł

 • UWAGA! Istotne zmiany dla PUP w zatrudnianiu cudzoziemców od 01.01.2018 roku WAŻNE! Jaki wpływ na zatrudnianie cudzoziemców i rejestrację oświadczeń ma zniesienie wiz Ukraina- Polska?...

479.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zapowiadane zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności. Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim...

399.00 zł

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy i przedysutujemy, m.in.: propnowae zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  wpływ Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy...

300.00 zł

 • Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Wrocławia , który przygotował dla Państwa nowe, przydatne wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy Uwaga ważne!...

300.00 zł

 • Przyjdź, posłuchaj, podziel się swoim doświadczeniem Ważne! Gotowe wzory decyzji i druki potrzebne w codziennej pracy dla każdego uczestnika   Wieloletni praktyk w zakresie windykacji,...

479.00 zł

 • Podczas warsztatów zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane schematy księgowań oraz najbardziej problematyczne zagadnienia w księgowości OPS. Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach...

300.00 zł

 • **Jaka jest możliwość wykorzystania środków unijnych po centralizacji? ** ZAKUPY, KTÓRE DOKONUJĄ SZKOŁY OD ROLNIKÓW RYCZAŁTOWYCH ** likwidacja gimnazjów a centralizacja i ustawa oświatowa; co,...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane schematy księgowań oraz najbardziej problematyczne zagadnienia w księgowości OPS. Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach...

300.00 zł

 • Czy i dlaczego udział w mieszkaniu plus nawet małej gminy jest opłacalny? - Jak gmina powinna wejść do spółki celowej w programie Mieszkanie +? - Czy...

300.00 zł

 •   Szkolenie poprowadzi praktyk z urzędu miasta. Przeprowadził i nadzorował kilkadziesiąt postępowań administracyjnych związanych z podłączeniem mieszkańców miasta do sieci kanalizacji sanitarnej. Większość postępowań zakończonych...

300.00 zł

 • Najtrudniejsze zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych. Autentyczność dokumentów UCZESTNICY OTRZYMAJĄ KOPIE WZORÓW WYROKÓW ZAGRANICZNYCH, NIETYPOWYCH AKTÓW STANU,...

399.00 zł

 • Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i...

300.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

Opinie

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Bardzo fachowa i rzeczowa prowadząca. 

Bardzo fachowa i rzeczowa prowadząca. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Merytoryczne, wyczerpujące, szczegółowe. 

Merytoryczne, wyczerpujące, szczegółowe. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)