Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego.

Last Minute

Super promocja
Decyzje środowiskowe -Łódź 280518 pollution 2049211_1920 miniatura

Łódź Hotel Ambasador Centrum Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Czytaj więcej
 • Aktualne problemy z wydawaniem decyzji środowiskowych po 1.01.2018 r.
 • 28 maja 2018

300.00 zł

Super promocja
Decyzje środowiskowe - Warszawa 290518 pollution 2049211_1920 miniatura

Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A

Czytaj więcej
 • Aktualne problemy z wydawaniem decyzji środowiskowych po 1.01.2018 r.
 • 29 maja 2018

300.00 zł

Super promocja
Pas drogowy - Katowice 140618 pas dr miniatura

Katowice Hotel Diament Plaza, ul. Dworcowa 9

Czytaj więcej
 • Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki
 • 14 czerwca 2018

300.00 zł

Super promocja
Pas drogowy - Łódź 150618 pas dr miniatura

Łódź Hotel Ambasador Centrum Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Czytaj więcej
 • Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki
 • 15 czerwca 2018

300.00 zł

Super promocja
Nowe prawo wodne - Łódź 150618 clean 1867215_960_720 miniatura

Łódź Hotel Ambasador Centrum Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Czytaj więcej
 • Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Odpowiednik art. 29, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Co leży w kompetencji Wód Polskich? Jak będzie wyglądała współpraca?
 • 15 czerwca 2018

300.00 zł

Super promocja
Pas drogowy - Bydgoszcz 180618 city road street italy miniatura

Bydgoszcz Hotel Brda, ul. Dworcowa 94

Czytaj więcej
 • Jak poprawnie naliczać opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego?
 • 18 czerwca 2018

300.00 zł

Super promocja
Pas drogowy - Rzeszów 190618 pas dr miniatura

Rzeszów Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5

Czytaj więcej
 • Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki
 • 19 czerwca 2018

300.00 zł

Super promocja
Pas drogowy - Gdańsk 190618 city road street italy miniatura

Gdańsk Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

Czytaj więcej
 • Jak poprawnie naliczać opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego?
 • 19 czerwca 2018

300.00 zł

Polecane szkolenia

 • Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej Kolejna rewolucja śmieciowa, planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady naliczania opłat, zwracania nadpłat,...

300.00 zł

 • Jak poprawnie zweryfikować świadczenia nienależnie pobrane? Jak wyliczać dochód utracony w świadczeniach? Koordynacja świadczeń i współpraca z ROPS po przejściu do Urzędu Wojewódzkiego • Jak...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: sekretarz gminy BaranówDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!    Ewidencja zbiorników Kontrola mieszkańców Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne Sankcje karne Jakie sankcje karne...

300.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności. Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie...

399.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Odpowiednik art. 29, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Co leży w...

300.00 zł

 • KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY w 2018 roku! USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH, WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM. Stare i...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: wieloletni pracownik z urzędu miasta, który kieruje biurem zajmującym się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz  prawie do odliczenia podatku...

300.00 zł

 • Uwaga, zmiana w przepisach! Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz wprowadzenie ustawy Prawo Przedsiębiorców, która zastępuje dotychczasową...

300.00 zł

 • • Jakie są nowe procedury zbywania nieruchomości, ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu?• Jak prawidłowo sporządzać plany wykorzystania zasobu przez gminy zgodnie z nowymi zmianami?• Co konkretnie powinien zawierać...

300.00 zł

 • NOWOŚĆ! Projekt specustawy mieszkaniowej: Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących   Jakie są zmiany w nowych warunkach technicznych, jakim...

300.00 zł

 • UWAGA! Ważne zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych od stycznia 2018 roku. Jakie skutki dla procedury wydania decyzji środowiskowej będą miały warunki związane z ochroną celów...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów omówimy m.in.: Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK? Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury...

300.00 zł

 • Jakie zmiany w gminie wprowadza nowelizacja o ochronie praw lokatorów? Nowe podstawy wypowiedzenia umowy najmu w mieszkaniach socjalnych i komunalnych W programie szkolenia m.in.:- Jakie...

300.00 zł

 •   Kontrola NIK (2018) a postępowanie spadkowe, co zostanie skontrolowane zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli Jak przygotować się do kontroli? Za co odpowiada...

300.00 zł

 • Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt podpisana przez Prezydenta! Finansowanie zabiegów sterylizacji na rzecz właścicieli zwierząt...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: Z UM GDYNI Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  Na szkoleniu dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy o...

300.00 zł

 • UWAGA!!! Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS        Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?        Jak skonstruować harmonogram pracy działu...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Jak szukać dłużnika? Jak ustalić adres? Jeżeli adres został ustalony, jednak dłużnika nie ma pod tym adresem co można zrobić?  Co...

300.00 zł

 • Zatrudnianie cudzoziemców od 01.01.2018 roku w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?"...

479.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; inspektor w gminie miejskiej do spraw zajęcia pasa drogowego oraz wejścia w teren dróg miejskich. Uczestnicy warsztatów otrzymają 17 przydatnych, gotowych wzorów...

300.00 zł

 • Najtrudniejsze zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych. Autentyczność dokumentów UCZESTNICY OTRZYMAJĄ KOPIE WZORÓW WYROKÓW ZAGRANICZNYCH, NIETYPOWYCH AKTÓW STANU,...

399.00 zł

 • zmiany w użytkowaniu wieczystym w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami KPA w odniesieniu do użytkowania wieczystego - Jak zmiany w kpa wpływają na postępowania...

300.00 zł

 • Jak poprawnie ustalać, czy istnieje związek między projektowaną inwestycją a koniecznością budowy lub przebudowy drogi? Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie...

300.00 zł

 •  Współpraca z RDOŚ i WP, w jaki sposób poprowadzić postępowanie? Sprzeczność decyzji jeżeli RDOŚ i Wody Polskie nie zgadzają się co do decyzji odpowiedzialność opinii...

399.00 zł

 • Zmiany w prawie! Nowe świadczenie! Program 300+ co czeka urzędnika zajmującego się świadczeniem? Jak przygotować się na nowy okres świadczeń? Kwestie nieoczywiste. Czy urzędnicy otrzymają...

300.00 zł

 • Rozliczanie VAT w gminach Jakie są sposoby określenia proporcji do celów częściowego odliczenia VAT w JST?NOWOŚĆ! SPLIT PAYMENT, podzielona płatność od 1 lipca 2018 r....

300.00 zł

 • • Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?• Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?• Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów...

300.00 zł

 •  Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości - Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży? - Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych.- Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po...

300.00 zł

 • • najnowsze zmiany dotyczące powrotu kar za usunięcie czy zniszczenie drzew na działkach wpisanych do rejestru zabytków• nowe parametry drzew pomnikowych przy usuwaniu zieleni NASZ...

300.00 zł

 • NOWA  USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO Jakie obowiązki zostaną nałożone na urzędników? Konieczność wprowadzenia zmian w statutach gmin Zmiany w procedowaniu obrad sesji Nowe uprawnienia...

300.00 zł

 • Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia) Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.: - Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Jakie przepisy z k.p.a należałoby przyswoić by prowadzić skuteczne postępowania? Jakie przepisy są najbardzidziej efektywne w codziennej pracy? Co w przypadku,...

300.00 zł

 •   Zachęcamy do posłuchania doświadczeń gminy, na terenie której znajduje się kilka prężnie działających wspólnot gruntowych. Możliwość przesłania swoich pytań na maila: kontakt@pccpoland.pl  {szkolenie-miejsce} Uczestnicy...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Co w przypadku, gdy klient informuje że otrzymuje pomoc od rodziców jednak nie jest to pomoc finansowa a jedynie wyrażona w...

300.00 zł

 •   Szkolenie poprowadzi praktyk z urzędu miasta. Przeprowadził i nadzorował kilkadziesiąt postępowań administracyjnych związanych z podłączeniem mieszkańców miasta do sieci kanalizacji sanitarnej. Większość postępowań zakończonych...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Wnioski o stypendia a rolnicy – wyliczanie dochodów z hektarów przeliczeniowych. Jakich dokumentów potrzebujemy? Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak...

399.00 zł

 • Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Weryfikacja dochodów. Jak weryfikować? Uzyskane dochody a działalność gospodarcza, w jaki sposób rozliczać? Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak policzyć...

399.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Jak szukać dłużnika? Jak ustalić adres? Jeżeli adres został ustalony, jednak dłużnika nie ma pod tym adresem co można zrobić?  Co...

300.00 zł

First Minute

Wspólnoty gruntowe - Warszawa 270618 wspl grnt miniatura

Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A

Czytaj więcej
 • Jak prawidłowo uregulować stan prawny wspólnot gruntowych? 10, 100 udziałowców – jak sprawnie poradzić sobie z większymi i mniejszymi wspólnotami? Wydawanie decyzji. Jak ustalić udziałowców?
 • 27 czerwca 2018

300.00 zł

Wspólnoty gruntowe - Białystok 280618 wspl grnt miniatura

Białystok Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4

Czytaj więcej
 • Jak prawidłowo uregulować stan prawny wspólnot gruntowych? 10, 100 udziałowców – jak sprawnie poradzić sobie z większymi i mniejszymi wspólnotami? Wydawanie decyzji. Jak ustalić udziałowców?
 • 28 czerwca 2018

300.00 zł

Wspólnoty gruntowe - Lublin 290618 wspl grnt miniatura

Lublin Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12

Czytaj więcej
 • Jak prawidłowo uregulować stan prawny wspólnot gruntowych? 10, 100 udziałowców – jak sprawnie poradzić sobie z większymi i mniejszymi wspólnotami? Wydawanie decyzji. Jak ustalić udziałowców?
 • 29 czerwca 2018

300.00 zł

Sprzedaż nieruchomości - Kielce 020718 sprzedaz miniatura

Kielce Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

Czytaj więcej
 • Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów – praktyczne aspekty zbycia. Codzienne i nietypowe sytuacje w gospodarce nieruchomościami. Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości
 • 02 lipca 2018

300.00 zł

Opinie

Jestem bardzo zadowolona z warsztatów

Jestem bardzo zadowolona z warsztatów. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)