Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego.

Super promocja!
Tylko w maju do 120 złotych taniej!

Last Minute

Super promocja
Sekretariat - Kraków 310517 pexels photo 196650 miniatura

Kraków Hotel Polonia, ul. Basztowa 25

Czytaj więcej
 • Kompetencje i odpowiedzialność sekretariatu w gminie – ochrona danych osobowych. Obieg dokumentacji w urzędzie. Codzienne zadania i problemy sekretariatów w gminie.
 • 31 maja 2017

300.00 zł

Super promocja
Sekretariat - Katowice 020617 pexels photo 196650 miniatura

Katowice Hotel Diament Plaza, ul. Dworcowa 9

Czytaj więcej
 • Kompetencje i odpowiedzialność sekretariatu w gminie – ochrona danych osobowych. Obieg dokumentacji w urzędzie. Codzienne zadania i problemy sekretariatów w gminie.
 • 02 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
Decyzje środowiskowe - Warszawa 120617 pollution 2049211_1920 miniatura

Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A

Czytaj więcej
 • Jak poprawnie wydawać decyzje środowiskowe w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie środowiska ? już Kto może być stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej? Jakie informacje powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia? Praktyczne wskazówki i rozwiązania z zakresu wydawania decyzji środowiskowych.
 • 12 czerwca 2017

399.00 zł

Super promocja
CUW - Kielce 260617 CUW miniatura

Kielce Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 26 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Rzeszów 270617 CUW miniatura

Rzeszów Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 27 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Kraków 280617 CUW miniatura

Kraków Hotel Polonia, ul. Basztowa 25

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 28 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Łódź 290617 CUW miniatura

Łódź Hotel Ambasador Centrum Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 29 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Katowice 300617 CUW miniatura

Katowice Hotel Diament Plaza, ul. Dworcowa 9

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 30 czerwca 2017

300.00 zł

Polecane szkolenia

 • Jak przygotować się do kontroli z RIO – najczęstsze problemy gmin z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi -  Praktyczne warsztaty, pomocne podpowiedzi-  Przebieg kontroli krok po...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 • UWAGA!!! Ważne zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności. Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania? Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe...

499.00 zł

 • Skuteczna kontrola firmy odbierającej odpady komunalne – nadzór z biura i w terenie.• Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • Dyskusja i możliwość zadawania pytań od początku szkolenia! Spotkanie poprowadzi osoba pracująca w urzędzie gminy.    Opinie: „dużo informacji z zakresu ochrony danych, wymiana doświadczeń”,...

300.00 zł

 •  UWAGA!!! Nowe obowiązki ustawowe dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe. WAŻNE!!! Wpływ nowelizacji KPA na postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń alkoholowych  W programie szkolenia m.in: Nowe rozwiązania proceduralne,...

300.00 zł

 • Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów – praktyczne aspekty zbycia. Codzienne i nietypowe sytuacje w gospodarce nieruchomościami.  Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości -...

300.00 zł

 •   aktualne problemy, nowe pytania + NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE WS OPŁAT    GMINY MUSZĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZMIENIĆ UCHWAŁY   WPROWADZANE ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU...

300.00 zł

 • Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji.Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych? Uczestnicy otrzymają gotowe...

399.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: -Jakie będą zasady zgłaszania wycinki drzew na prywatnych posesjach? Jakie informacje należy zawrzeć przy zgłoszeniu wycinki drzew -Czy...

300.00 zł

 • UWAGA!!!Nowy obowiązek ustawowy dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe. Gotowe wzory pism dla każdego uczestnika !!! Jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić kontrolę punków sprzedaży? Jak szybko...

300.00 zł

 • UWAGA!!! Omówienie przebiegu i wyników kontroli programu 500+ w księgowości OPS Dla Państwa dyspozycji praktyczne schematy księgowania!!! Ponadto: Jak postępować w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych...

300.00 zł

 • W programie szkolenia m.in: warsztat poświęcony procedurze udostępniania danych osobowych - ocena poprawności wniosku, określenie trybu udostępnienia danych, opracowanie treści pism procesowych, ustalenie kształtu decyzji....

469.00 zł

 •   UWAGA!!!  Ważne zmiany w KPA dotyczące wydawania decyzji środowiskowych. Gotowe druki i wzory dokumentów dla każdego uczestnika!!! Procedura wydawania decyzji krok po kroku wg...

399.00 zł

 • PRAKTYCY PRAKTYKOMPODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI Prowadzący przedstawi przebieg postępowań z uwzględnieniem nadchodzących zmian w KPA oraz omówi jego najważniejsze zmiany   Prawne i praktyczne aspekty...

1699.00 zł

 • Uwaga! Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniu wychowawczym 500 plus: - Bardzo duże zmiany w KPA wpływające na postępowania w: świadczeniach rodzinnych, FA, 500 +:decyzje, uchylenie, zmiany decyzji...

300.00 zł

 • UWAGA! ZMIANY! od 1 stycznia 2017 r. zasadnicze zmiany w procedurze oceny oddziaływania i wydawania decyzji środowiskowej! Podczas szkolenia omówimy m.in.: - zmiany kompetencji organów-...

300.00 zł

 • Jakie zmiany nastąpią w zatrudnianiu cudzoziemców? Czy będą limity regionalne w zakresie zatrudniania cudzoziemców? Jaki wpływ na limity zatrudniania może mieć PUP? Jak weryfikować, czy...

479.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: -Jakie będą zasady zgłaszania wycinki drzew na prywatnych posesjach? Jakie informacje należy zawrzeć przy zgłoszeniu wycinki drzew -Czy...

300.00 zł

 •   Praktyczne przykłady, ciekawe rozwiązania. Prelegent jest praktykiem pracującym w gminie, gdzie prowadzi się około 200 postępowań rocznie. 22 wzory pism i decyzji, które otrzymają uczestnicy!...

300.00 zł

 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE – AKTUALNE PROBLEMY GMIN. PROCEDURA PLANISTYCZNA, STUDIUM, PLANY, SPRAWOZDANIA, DECYZJE, WARUNKI ZABUDOWY Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: Procedura sporządzania zmiany miejscowych...

300.00 zł

 •   Dla Państwa dyspozycji praktyczne schematy księgowania!!! Ponadto: Jak postępować w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej? Jak rozwiązać odpis aktualizujący? Kiedy decyzje...

399.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:- Zmiany w zasadach zajęcia pasa drogowego od 1 lipca 2016 r.- Jak radzić sobie z problemem regulacji granic...

399.00 zł

 • UWAGA! NOWE PRAWO WODNE. Nowe zadania organów administracji. Jak rozłożone zostaną obowiązki po wprowadzeniu ustawy Prawo wodne? Jak gmina powinna się do tego przygotować?Melioracje. Nadzór...

300.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

 • UWAGA! Uczestnicy szkolenia otrzymają 21 wzorów dokumentów. Zakres szkolenia:     Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych     Zakres wspólnej obsługi     Obowiązki...

300.00 zł

 • Transkrypcja i odtwarzanie aktów zagranicznych. Autentyczność dokumentów. Uznawanie zagranicznych wyroków sądowych. Procedura zmiany imion i nazwisk. Procedura prostowania aktów stanu cywilnego. Elektroniczny obieg dokumentów. Wydawanie elektronicznych...

399.00 zł

 • Wyjątkowy 3-dniowy Kurs CertyfikowanyPRAKTYCY PRAKTYKOMTRANSKRYPCJA I ODTWARZANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO ORAZ REJESTRACJA ZDARZEŃ POWSTAŁYCH POZA GRANICAMI RP. KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE CAŁEJ USTAWY PRAWO O AKTACH...

1299.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:- Zmiany w zasadach zajęcia pasa drogowego od 1 lipca 2016 r.- Jak radzić sobie z problemem regulacji granic...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają kopie wzorów wyroków zagranicznych, nietypowych aktów stanu, wzory wniosków o transkrypcje, prostowanie, uzupełnianie i uznawanie wyroków.   W programie szkolenia m.in.: Omówienie nowelizacji...

499.00 zł

 • PRAKTYCY PRAKTYKOM Jak przechowywać akta zbiorowe – zszywanie, klejenie, sznurkowanie? Przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego.  Jak prawidłowo wykonać protokół? Jak opisywać księgi? Najnowsze zmiany w...

399.00 zł

 • Rewolucja w transporcie publicznym. Jak odpowiednio wybrać operatora? Gmina jako organizator transportu – rola oraz obowiązki wynikające z aktualnych przepisów.Przewóz dzieci do szkół. Zorganizowanie publicznego...

300.00 zł

 •   Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism (wykaz poniżej). Szkolenie poprowadzi praktyk z MOPS Puławy. Program szkolenia:- NOWE zasady ustalenia dochodu na potrzeby przyznania świadczenia wychowawczego - Jak postępować...

300.00 zł

 • WYNAJEM MIESZKAŃ SOCJALNYCH ORAZ KOMUNALNYCH MIESZKANIE PLUS – DOŚWIADCZENIA MIASTA, KTÓRE JEST NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE (koszty dla gminy, jak ustalić czynsz, spłata zobowiązania, na jakiej...

1299.00 zł

 • Jak przygotować się do kontroli RIO i środków unijnych na gruncie aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych powyżej 30 tysięcy euro? ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 TYSIĘCY W GMINACH–...

Brak danych

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism, decyzji, wniosków! (szczegółowy wykaz poniżej)   Analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach (omówione przez praktyka)Program szkolenia:1. Regulacja stanów prawnych, zasiedzenia•...

300.00 zł

 • Jedyne szkolenie prowadzone przez praktyka z Urzędu Wojewódzkiego! Dyskusja oraz możliwość zadawania pytań od początku spotkania. Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: -Co wchodzi...

399.00 zł

 • Jak prawidłowo uregulować stan prawny wspólnot gruntowych?Co należy do zadań gminy, a co leży w kompetencji starostw? Obieg dokumentacji między współudziałowcami – gminą – starostwem....

300.00 zł

First Minute

Kontrola RIO - Rzeszów 260517 pexels photo 126345 miniatura

Rzeszów Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5

Czytaj więcej
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO – najczęstsze problemy gmin z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • 26 maja 2017

300.00 zł

Transport zbiorowy - Szczecin 210617 bus school school bus yellow 159658 miniatura

Szczecin Hotel Novotel Szczecin Centrum, al. 3 Maja 31

Czytaj więcej
 • Rewolucja w transporcie publicznym. Jak odpowiednio wybrać operatora? Gmina jako organizator transportu – rola oraz obowiązki wynikające z aktualnych przepisów. Przewóz dzieci do szkół
 • 21 czerwca 2017

300.00 zł

Transport zbiorowy - Zielona Góra 220617 bus school school bus yellow 159658 miniatura

Zielona Góra QUBUS HOTEL, ul. Ceglana 14a

Czytaj więcej
 • Rewolucja w transporcie publicznym. Jak odpowiednio wybrać operatora? Gmina jako organizator transportu – rola oraz obowiązki wynikające z aktualnych przepisów. Przewóz dzieci do szkół
 • 22 czerwca 2017

300.00 zł

Transport zbiorowy - Wrocław 230617 bus school school bus yellow 159658 miniatura

Wrocław, Novotel & Ibis Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7-7b

Czytaj więcej
 • Rewolucja w transporcie publicznym. Jak odpowiednio wybrać operatora? Gmina jako organizator transportu – rola oraz obowiązki wynikające z aktualnych przepisów. Przewóz dzieci do szkół
 • 23 czerwca 2017

300.00 zł

Opinie

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Merytoryczne, wyczerpujące, szczegółowe. 

Merytoryczne, wyczerpujące, szczegółowe. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Jestem bardzo zadowolona z warsztatów

Jestem bardzo zadowolona z warsztatów. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)