Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego.

Polecane szkolenia

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; inspektor w gminie miejskiej do spraw zajęcia pasa drogowego oraz wejścia w teren dróg miejskich. Uczestnicy warsztatów otrzymają 17 przydatnych, gotowych wzorów...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: sekretarz gminy BaranówDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!    Ewidencja zbiorników Kontrola mieszkańców Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne Sankcje karne Jakie sankcje karne...

300.00 zł

 • UWAGA!!! Nowy obowiązek ustawowy dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe. Gotowe wzory pism dla każdego uczestnika !!!   Podczas warsztatów oówimy: W jaki sposób naliczyć opłaty? Jak...

300.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zapowiadane zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności. Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim...

399.00 zł

 •   Zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku obowiązku wnoszenia opłat za śmieci to nie to samo, co miejsce zamieszkania!Ustawa „śmieciowa” – miejsce zamieszkiwania, odmienna od kodeksu...

300.00 zł

 • UWAGA!!!  Nowy obowiązek ustawowy dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe.oraz omówienie wpływu nowelizacji KPA na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowych  Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk, pracownik Urzędu Miasta Bydgoszcz, kierownik...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: Pracownik administracji samorządowej od 1998r. specjalizujący się w prawie administracyjnym, w prawie o ochronie przyrody oraz w prawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, posiadający...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane schematy księgowań oraz najbardziej problematyczne zagadnienia w księgowości OPS. Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach...

300.00 zł

 •   Zachęcamy do posłuchania doświadczeń gminy, na terenie której znajduje się kilka prężnie działających wspólnot gruntowych. Możliwość przesłania swoich pytań na maila: kontakt@pccpoland.pl  {szkolenie-miejsce} Uczestnicy...

300.00 zł

 •   Szkolenie poprowadzi praktyk z urzędu miasta. Przeprowadził i nadzorował kilkadziesiąt postępowań administracyjnych związanych z podłączeniem mieszkańców miasta do sieci kanalizacji sanitarnej. Większość postępowań zakończonych...

300.00 zł

 • Jak przekształcić prawo  użytkowania wieczystego w prawo własności? Najbardziej problematyczne kwestie dla gminy. Naliczanie oraz aktualizacja opłat. Bonifikaty. KPA w odniesieniu do użytkowania wieczystego. Możliwość...

300.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

 • NOWE ZASADY ŚCIĄGANIA ALIMENTÓW! Każdy uczestnik otrzyma 31 najnowszych wzorów pism, wniosków dostosowanych do nowelizacji ustawy i zawierających między innymi nowe elementy decyzji (art. 107...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy i przedysutujemy, m.in.: propnowae zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  jakie zalecenia organów kontroli sprawiają najwięcej trudności i jak sobie z...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: wieloletni pracownik z urzędu miasta, który kieruje biurem zajmującym się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz  prawie do odliczenia podatku...

300.00 zł

 • Najlepsze szkolenie dla USC - prelegentem jest Karol Lipiński - kierownik USC w Szczecinie Uczestnicy otrzymają wzór decyzji, upoważnienia i wezwania do uzupełnieni braków formalnych,...

399.00 zł

 • Zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze zagadnienia z zakresupostępowań meldunkowych np.: - Jakie są przesłanki do wymeldowania osoby z pobytu stałego?- Jakie są wymagane dokumenty do przeprowadzenia...

399.00 zł

 • Zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze zagadnienia z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej, m.in.:   • Jak prawidłowo naliczyć amortyzację i umorzenie środków trwałych?•...

300.00 zł

 •   - zmiany od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 Wyrok sądu będzie podstawą wydania decyzji, powoływanie się na wyroki – omówienie! - Jakie zmiany należy wprowadzić...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt zawierający ciekawe, przydatne pisma w codziennej pracy   Możliwość przesłania pytań na kontakt@pccpoland.pl Oceny uczestników szkolenia: „Ogromna wiedza, duża umiejętność przekazania wiedzy w...

399.00 zł

 • Jedyne szkolenie prowadzone przez praktyka z Urzędu Wojewódzkiego! Dyskusja oraz możliwość zadawania pytań od początku spotkania. Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: -Co wchodzi...

399.00 zł

 • Zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze zagadnienia z zakresupostępowań meldunkowych np.: - Jakie są przesłanki do wymeldowania osoby z pobytu stałego?- Jakie są wymagane dokumenty do przeprowadzenia...

399.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  NOWE PRAWO WODNE Jakie zadania i obowiązki wprowadza w gminach nowe PRAWO WODNE. Co leży w kompetencji Wód Polskich? Jak będzie wyglądała współpraca?...

300.00 zł

 • PRAKTYCY PRAKTYKOM  Problematyka naliczania podatku VAT w kontekście centralizacji podatku VAT w gminie.   Uczestnicy otrzymają gotowe: - wzory uchwał określających warunki sprzedaży mieszkań oraz...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: wieloletni pracownik z urzędu miasta, główny specjalista w wydziale księgowości; członek  zespołu ds. centralizacji rozliczeń VAT miasta, które posiada ponad 400 jednostek budżetowych. Zakres obowiązków...

300.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND   - Omówienie umów najmu i dzierżawy, licytacji, protokołów, przejmowania gruntów za długiKontrole KOWR - kiedy ANR kwestionuje wykorzystanie nieruchomości na cele...

300.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: Z UM GDYNI Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  Na szkoleniu dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy o...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy szereg wątpliwości związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych. Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach wydanych decyzji oraz na wieloletnim doświadczeniu...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy szereg wątpliwości związanych ze zgłaszaniem przedsiębiorcy do ZUS, rejestracji klienta w CEIDG a także z rejestracją działalności gospodarczej przez cudzoziemca. Wszystkie wskazówki...

300.00 zł

 • Podczas warsztatów wyjaśnimy szereg wątpliwości związanych ze zgłaszaniem przedsiębiorcy do ZUS, rejestracji klienta w CEIDG a także z rejestracją działalności gospodarczej przez cudzoziemca. Wszystkie wskazówki...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach przeprowadzonych kontroli oraz wieloletnim doświadczeniu prowadzącego będącego pracownikiem Urzędu Miasta. Zachęcamy do przygotowania własnych pytań -...

300.00 zł

Opinie

Wykładowca o wysokim zasobie wiedzy i bardzo dobrze ją przekazuje zainteresowanym

Wykładowca o wysokim zasobie wiedzy i bardzo dobrze ją przekazuje zainteresowanym 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Sympatyczny prowadzący z bardzo praktycznym podejściem. 

Sympatyczny prowadzący z bardzo praktycznym podejściem. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 2.2 decyzje środowiskowe (Dutkowiak)