Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego.

Super promocja!
Tylko w maju do 120 złotych taniej!

Last Minute

Super promocja
Sekretariat - Rzeszów 300517 pexels photo 196650 miniatura

Rzeszów Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5

Czytaj więcej
 • Kompetencje i odpowiedzialność sekretariatu w gminie – ochrona danych osobowych. Obieg dokumentacji w urzędzie. Codzienne zadania i problemy sekretariatów w gminie.
 • 30 maja 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Kraków 310517 CUW miniatura

Kraków Hotel Polonia, ul. Basztowa 25

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 31 maja 2017

300.00 zł

Super promocja
Sekretariat - Kraków 310517 pexels photo 196650 miniatura

Kraków Hotel Polonia, ul. Basztowa 25

Czytaj więcej
 • Kompetencje i odpowiedzialność sekretariatu w gminie – ochrona danych osobowych. Obieg dokumentacji w urzędzie. Codzienne zadania i problemy sekretariatów w gminie.
 • 31 maja 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Łódź 010617 CUW miniatura

Łódź Hotel Ambasador Centrum Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 01 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
Kontrola - Olsztyn 010617 pexels photo 237675 miniatura

Olsztyn Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1

Czytaj więcej
 • Skuteczna kontrola firmy odbierającej odpady komunalne – nadzór z biura i w terenie.
 • 01 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
CUW - Katowice 020617 CUW miniatura

Katowice Hotel Diament Plaza, ul. Dworcowa 9

Czytaj więcej
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ. KONTROLE Z RIO I Z URZĘDU SKARBOWEGO
 • 02 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
Sekretariat - Katowice 020617 pexels photo 196650 miniatura

Katowice Hotel Diament Plaza, ul. Dworcowa 9

Czytaj więcej
 • Kompetencje i odpowiedzialność sekretariatu w gminie – ochrona danych osobowych. Obieg dokumentacji w urzędzie. Codzienne zadania i problemy sekretariatów w gminie.
 • 02 czerwca 2017

300.00 zł

Super promocja
Kontrola - Gdańsk 020617 pexels photo 237675 miniatura

Gdańsk Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

Czytaj więcej
 • Skuteczna kontrola firmy odbierającej odpady komunalne – nadzór z biura i w terenie.
 • 02 czerwca 2017

300.00 zł

Polecane szkolenia

 • Jak przygotować się do kontroli z RIO – najczęstsze problemy gmin z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi -  Praktyczne warsztaty, pomocne podpowiedzi-  Przebieg kontroli krok po...

300.00 zł

 •   PRAKTYCY PRAKTYKOM Jak przekształcić prawo  użytkowania wieczystego w prawo własności? Najbardziej problematyczne kwestie. Naliczanie oraz aktualizacja opłat. Bonifikaty. KPA według najnowszych zmian w odniesieniu do...

300.00 zł

 • UWAGA!!! Nowy obowiązek ustawowy dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe. Jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić kontrolę punków sprzedaży? Jak szybko i bez trudności sprawdzić oświadczenia o wartości...

300.00 zł

 •   Dla Państwa dyspozycji praktyczne schematy księgowania!!! Ponadto: Jak postępować w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej? Jak rozwiązać odpis aktualizujący? Kiedy decyzje...

399.00 zł

 •   aktualne problemy, nowe pytania + NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE WS OPŁAT    GMINY MUSZĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZMIENIĆ UCHWAŁY   WPROWADZANE ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU...

300.00 zł

 • Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji.Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych? Uczestnicy otrzymają gotowe...

399.00 zł

 • UWAGA!!! Ważne zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności. Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania? Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe...

499.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 • Skuteczna kontrola firmy odbierającej odpady komunalne – nadzór z biura i w terenie.• Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • UWAGA! Uczestnicy szkolenia otrzymają 21 wzorów dokumentów. Zakres szkolenia:     Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych     Zakres wspólnej obsługi     Obowiązki...

300.00 zł

 • Dyskusja i możliwość zadawania pytań od początku szkolenia! Spotkanie poprowadzi osoba pracująca w urzędzie gminy.    Opinie: „dużo informacji z zakresu ochrony danych, wymiana doświadczeń”,...

300.00 zł

 •  UWAGA!!! Nowe obowiązki ustawowe dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe. WAŻNE!!! Wpływ nowelizacji KPA na postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń alkoholowych  W programie szkolenia m.in: Nowe rozwiązania proceduralne,...

300.00 zł

 • Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów – praktyczne aspekty zbycia. Codzienne i nietypowe sytuacje w gospodarce nieruchomościami.  Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości -...

300.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: -Jakie będą zasady zgłaszania wycinki drzew na prywatnych posesjach? Jakie informacje należy zawrzeć przy zgłoszeniu wycinki drzew -Czy...

300.00 zł

 • UWAGA!!!Nowy obowiązek ustawowy dla pracowników wydających zezwolenia alkoholowe. Gotowe wzory pism dla każdego uczestnika !!! Jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić kontrolę punków sprzedaży? Jak szybko...

300.00 zł

 • UWAGA!!! Omówienie przebiegu i wyników kontroli programu 500+ w księgowości OPS Dla Państwa dyspozycji praktyczne schematy księgowania!!! Ponadto: Jak postępować w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych...

300.00 zł

 • W programie szkolenia m.in: warsztat poświęcony procedurze udostępniania danych osobowych - ocena poprawności wniosku, określenie trybu udostępnienia danych, opracowanie treści pism procesowych, ustalenie kształtu decyzji....

429.00 zł

 •   UWAGA!!!  Ważne zmiany w KPA dotyczące wydawania decyzji środowiskowych. Gotowe druki i wzory dokumentów dla każdego uczestnika!!! Procedura wydawania decyzji krok po kroku wg...

399.00 zł

 • PRAKTYCY PRAKTYKOMPODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI Prowadzący przedstawi przebieg postępowań z uwzględnieniem nadchodzących zmian w KPA oraz omówi jego najważniejsze zmiany   Prawne i praktyczne aspekty...

1699.00 zł

 • Uwaga! Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniu wychowawczym 500 plus: - Bardzo duże zmiany w KPA wpływające na postępowania w: świadczeniach rodzinnych, FA, 500 +:decyzje, uchylenie, zmiany decyzji...

300.00 zł

 • UWAGA! ZMIANY! od 1 stycznia 2017 r. zasadnicze zmiany w procedurze oceny oddziaływania i wydawania decyzji środowiskowej! Podczas szkolenia omówimy m.in.: - zmiany kompetencji organów-...

300.00 zł

 • Jakie zmiany nastąpią w zatrudnianiu cudzoziemców? Czy będą limity regionalne w zakresie zatrudniania cudzoziemców? Jaki wpływ na limity zatrudniania może mieć PUP? Jak weryfikować, czy...

479.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: -Jakie będą zasady zgłaszania wycinki drzew na prywatnych posesjach? Jakie informacje należy zawrzeć przy zgłoszeniu wycinki drzew -Czy...

300.00 zł

 •   Praktyczne przykłady, ciekawe rozwiązania. Prelegent jest praktykiem pracującym w gminie, gdzie prowadzi się około 200 postępowań rocznie. 22 wzory pism i decyzji, które otrzymają uczestnicy!...

300.00 zł

 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE – AKTUALNE PROBLEMY GMIN. PROCEDURA PLANISTYCZNA, STUDIUM, PLANY, SPRAWOZDANIA, DECYZJE, WARUNKI ZABUDOWY Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.: Procedura sporządzania zmiany miejscowych...

300.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:- Zmiany w zasadach zajęcia pasa drogowego od 1 lipca 2016 r.- Jak radzić sobie z problemem regulacji granic...

379.00 zł

 • UWAGA! NOWE PRAWO WODNE. Nowe zadania organów administracji. Jak rozłożone zostaną obowiązki po wprowadzeniu ustawy Prawo wodne? Jak gmina powinna się do tego przygotować?Melioracje. Nadzór...

300.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

 • Transkrypcja i odtwarzanie aktów zagranicznych. Autentyczność dokumentów. Uznawanie zagranicznych wyroków sądowych. Procedura zmiany imion i nazwisk. Procedura prostowania aktów stanu cywilnego. Elektroniczny obieg dokumentów. Wydawanie elektronicznych...

399.00 zł

 • Wyjątkowy 3-dniowy Kurs CertyfikowanyPRAKTYCY PRAKTYKOMTRANSKRYPCJA I ODTWARZANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO ORAZ REJESTRACJA ZDARZEŃ POWSTAŁYCH POZA GRANICAMI RP. KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE CAŁEJ USTAWY PRAWO O AKTACH...

1299.00 zł

 • Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:- Zmiany w zasadach zajęcia pasa drogowego od 1 lipca 2016 r.- Jak radzić sobie z problemem regulacji granic...

300.00 zł

 • PRAKTYCY PRAKTYKOM Jak przechowywać akta zbiorowe – zszywanie, klejenie, sznurkowanie? Przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego.  Jak prawidłowo wykonać protokół? Jak opisywać księgi? Najnowsze zmiany w...

399.00 zł

 • Rewolucja w transporcie publicznym. Jak odpowiednio wybrać operatora? Gmina jako organizator transportu – rola oraz obowiązki wynikające z aktualnych przepisów.Przewóz dzieci do szkół. Zorganizowanie publicznego...

300.00 zł

 •   Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism (wykaz poniżej). Szkolenie poprowadzi praktyk z MOPS Puławy. Program szkolenia:- NOWE zasady ustalenia dochodu na potrzeby przyznania świadczenia wychowawczego - Jak postępować...

300.00 zł

 • WYNAJEM MIESZKAŃ SOCJALNYCH ORAZ KOMUNALNYCH MIESZKANIE PLUS – DOŚWIADCZENIA MIASTA, KTÓRE JEST NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE (koszty dla gminy, jak ustalić czynsz, spłata zobowiązania, na jakiej...

1299.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism, decyzji, wniosków! (szczegółowy wykaz poniżej)   Analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach (omówione przez praktyka)Program szkolenia:1. Regulacja stanów prawnych, zasiedzenia•...

300.00 zł

First Minute

Kontrola RIO - Gdańsk 230517 pexels photo 126345 miniatura

Gdańsk Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

Czytaj więcej
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO – najczęstsze problemy gmin z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • 23 maja 2017

300.00 zł

Kontrola RIO - Lublin 250517 pexels photo 126345 miniatura

Lublin Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12

Czytaj więcej
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO – najczęstsze problemy gmin z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • 25 maja 2017

300.00 zł

Kontrola RIO - Rzeszów 260517 pexels photo 126345 miniatura

Rzeszów Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5

Czytaj więcej
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO – najczęstsze problemy gmin z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • 26 maja 2017

300.00 zł

Transport zbiorowy - Szczecin 210617 bus school school bus yellow 159658 miniatura

Szczecin Hotel Novotel Szczecin Centrum, al. 3 Maja 31

Czytaj więcej
 • Rewolucja w transporcie publicznym. Jak odpowiednio wybrać operatora? Gmina jako organizator transportu – rola oraz obowiązki wynikające z aktualnych przepisów. Przewóz dzieci do szkół
 • 21 czerwca 2017

300.00 zł

Opinie

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 

Cenne, praktyczne uwagi, super atmosfera. 2.2 decyzje środowiskowe

Wykładowca o wysokim zasobie wiedzy i bardzo dobrze ją przekazuje zainteresowanym

Wykładowca o wysokim zasobie wiedzy i bardzo dobrze ją przekazuje zainteresowanym 2.2 decyzje środowiskowe

Rewelacja!

Rewelacja! 2.2 decyzje środowiskowe