Jesteśmy wiodącym organizatorem
praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej
oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego.

Polecane szkolenia

 •   Na szkoleniu m.in.: Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? – wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia Jak przejąć drogi na...

300.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! Program szkolenia: • Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach...

300.00 zł

 •   Na szkoleniu omówimy wszystkie zmiany dotyczące: Obowiązku przejęcia przez gminy odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Odpadów z targowisk i cmentarzy Obowiązek zmian w regulaminach...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Co w przypadku, gdy klient informuje że otrzymuje pomoc od rodziców jednak nie jest to pomoc finansowa a jedynie wyrażona w...

300.00 zł

 • • Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?• Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?• Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów...

300.00 zł

 • UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności Prelegent: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie...

469.00 zł

 • UWAGA!!! Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS        Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?        Jak skonstruować harmonogram pracy działu...

300.00 zł

 • Ważne i pilne: Zostały tylko 2 miesiące na wprowadzenie zmian do Statutów gmin i powiatów! Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw...

300.00 zł

 •  Współpraca z RDOŚ i WP, w jaki sposób poprowadzić postępowanie? Sprzeczność decyzji jeżeli RDOŚ i Wody Polskie nie zgadzają się co do decyzji odpowiedzialność opinii...

499.00 zł

 • NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w gminie miejskiej, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i...

300.00 zł

 • Jakie czynności powinien wykonać urzędnik jeszcze w 2018 roku oraz jakie nowe obowiązki spadną na gminę/starostwo po 1 stycznia 2019 r.? O czym już teraz...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Jak szukać dłużnika? Jak ustalić adres? Jeżeli adres został ustalony, jednak dłużnika nie ma pod tym adresem co można zrobić?  Co...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Dobre praktyki w pracy w procedurze stypendiów. Jak weryfikować dochód klienta aby nie popełnić błędu? Uzyskane dochody a działalność gospodarcza, w...

429.00 zł

 •   SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W ZAKRESIE: WYDAWANIA, ZMIAN, WYGASZANIA ORAZ COFANIA ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH OPISANYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Stosowanie rozporządzenia RODO w...

300.00 zł

 •   NASZ PRAKTYK: sekretarz gminy BaranówDodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!  EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DUŻY PROBLEM Z...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Weryfikacja dochodów. Jak weryfikować? Uzyskane dochody a działalność gospodarcza, w jaki sposób rozliczać? Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak policzyć...

429.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Jakie muszą wystąpić przesłanki abyśmy mogli założyć hipotekę przymusową dłużnikowi? Czy urzędnik gminy ma obowiązek zakładania hipoteki przymusowej dłużnikowi? Aby nie dopuścić do przedawnienia podatkowego?...

429.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi:    Co kontroluje RIO w postępowaniu spadkowym? Co zwyczajowo kontroluje RIO w kwestii postępowania spadkowego – perspektywa wydziału podatkowego? W...

429.00 zł

 • Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady • Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu...

300.00 zł

 • Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i...

300.00 zł

 • WARSZTATY PCC POLAND  Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Odpowiednik art. 29,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie –...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy m.in.: Wnioski o stypendia a rolnicy – wyliczanie dochodów z hektarów przeliczeniowych. Jakich dokumentów potrzebujemy? Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak...

429.00 zł

 • Egzekucja komornicza a ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, jak skutecznie chronić się przed egzekucją ponad granicę odpowiedzialności za długi spadkowe  Gdzie i kiedy zaczyna się...

429.00 zł

 • Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?" - Ruch bezwizowy...

479.00 zł

 • 5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu Kontakt z prelegentem po szkoleniu Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia...

300.00 zł

 •  Nasz prelegent: praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw Wskazanie problemów  w gospodarce nieruchomościami po nowelizacji ustawy Jak prawidłowo...

300.00 zł

 • Uwaga! Wejście w życie nowej ustawy z dniem 4 października 2018 r., a przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. Podpowiemy, co z aktualizacją opłat rocznych...

300.00 zł

 •   Zmiany w prawie! Nowe świadczenie! Program 300+ co czeka urzędnika zajmującego się świadczeniem?   Zmiana zasiłku pielęgnacyjnego pierwszy raz od 12 lat. Co powinien...

300.00 zł

 • W programie m.in.: Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie „Dobry start”, asystent rodziny, dodatek energetyczny,...

300.00 zł

 •  Na szkoleniu omówimy między innymi:  Piecza zastępcza - najważniejsze zmiany szykowane przez Ministerstwo: Dodatek wychowawczy: dzielenie 500 zł na 400 zł dla rodziny zastępczej i...

429.00 zł

 • Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!   Opinie uczestników: „szkolenie interesujące,...

300.00 zł

 • PRZEDAWNIENIA – jak interpretować nowe przepisy w przedawnieniach? Jaki jest czas przedawnienia, terminy przedawnień w KPA, w jakim trybie – kiedy KPA, a kiedy Kodeks Cywilny? Wieloletni...

479.00 zł

 • Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia) Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.: - Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm...

300.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Jak rozpoznać, które akty są prawidłowe? Co zrobić w przypadku, gdy mamy pewne podejrzenia co do autentyczności aktu małżeńskiego? Czy...

399.00 zł

 • W programie szkolenia m.in.: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja o ochronie praw lokatorów? Czy gmina może zawierać umowy najmu na czas oznaczony? Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania...

300.00 zł

 • Karta Dużej Rodziny – Kwestie trudne i nieoczywiste w procedurze. Dobre praktyki w pracy z klientem    Szkolenie poprowadzi praktyk z jednego z większych UM...

399.00 zł

 • Na szkoleniu omówimy między innymi: Co zwyczajowo kontroluje RIO w kwestii odpowiedzialności spadkobierców – perspektywa wydziału podatkowego. W jaki sposób przygotować dokumenty do kontroli z...

399.00 zł

 • NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”?   PODEJMOWANIE, WYKONYWANIE I ZAKOŃCZENIE...

300.00 zł

 •   Kontrola NIK (2018) a postępowanie spadkowe, co zostanie skontrolowane zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli Jak przygotować się do kontroli? Za co odpowiada...

300.00 zł

 • Zastosowanie hipoteki przymusowej wobec dłużnika gminnego Jakie muszą wystąpić przesłanki abyśmy mogli założyć hipotekę przymusową dłużnikowi? W jaki sposób poszukiwać numeru księgi wieczystej? Czy możemy wnosić o hipotekę...

399.00 zł

 • Nowe obowiązki gmin w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt Obowiązkowe oznakowanie psów i rejestry. Sanitarny odstrzał dzików. Jakie nowe obowiązki dla gmin wprowadza...

300.00 zł

First Minute

Kontrola firm Warszawa 081018 pexels photo 237675 miniatura

Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A

Czytaj więcej
 • Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady?
 • 08 października 2018

300.00 zł

Komunalizacja - Kielce 081018 komunalizacja miniatura

Kielce Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

Czytaj więcej
 • Jak prawidłowo skomunalizować Nieruchomości w gminie ze Skarbu Państwa, PKP i innych jednostek? Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne? Jak skomunalizować tereny rolne?
 • 08 października 2018

300.00 zł

Kontrola firm Poznań 091018 pexels photo 237675 miniatura

Poznań Centrum Konferencyjne Adam's, ul. Jana Matejki 62

Czytaj więcej
 • Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady?
 • 09 października 2018

300.00 zł

Komunalizacja - Kraków 101018 komunalizacja miniatura

Kraków Hotel Polonia, ul. Basztowa 25

Czytaj więcej
 • Jak prawidłowo skomunalizować Nieruchomości w gminie ze Skarbu Państwa, PKP i innych jednostek? Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne? Jak skomunalizować tereny rolne?
 • 10 października 2018

300.00 zł

Opinie

Dobże że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone. Zmiany w Statutach Gmin (Litwinek)

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

7.9 Użytkowanie wieczyste (Muller)

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera 2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)