Nowe Prawo Wodne

Zadania i obowiązki w gminach według Nowego Prawa wodnego. Art. 234, naruszenie stanu wody na gruncie w praktyce. Co leży w kompetencji Wód Polskich?

WARSZTATY PCC POLAND 

Zadania i obowiązki w gminach według nowego PRAWA WODNEGO. Art. 234,zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie gmina ma możliwości w tym zakresie? Co zrobić jeśli mieszkaniec nie stosuje się do decyzji?  Co leży w kompetencji Wód Polskich? Jak wygląda współpraca gmin z Wodami Polskimi?

- udzielanie dotacji przez gminę na rzecz spółek wodnych

-prowadzenie postępowań zgodnie z nowym KPA

W programie omówimy m.in.:

  • Jakie zadania i kompetencje należą do gminy po wprowadzeniu NOWEGO PRAWA WODNEGO? Obowiązujące terminy.
  • Art. 270 ust. 7. Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat terenowych, w przypadku kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat? Uczestnicy otrzymają dodatkowo wzór decyzji.
  • Zasady funkcjonowania spółek wodnych
  • Nowe obowiązki samorządów gminnych- czego konkretnie dotyczą i co się zmienia?
  • Zmiana stanu wody na gruncie, szkodliwy wpływ na grunty sąsiedzkie – jakie gmina ma możliwości w tym zakresie? Co zrobić jeśli mieszkaniec nie stosuje się do decyzji?
  • Wysokości opłaty za usługi wodne
  • Melioracje podstawowe i szczegółowe, pozwolenia wodno - prawne, co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich?
  • Stosowanie art. 28, 29 obecnie obowiązującego Prawa wodnego i odpowiedników tych przepisów w nowej ustawiewydawanie decyzji związanych z tymi artykułami
  • Zakres kompetencji Wód Polskich, nadzoru budowlanego i wójta; jaki jest rzeczywisty zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, a kiedy sprawa winna trafić do sądu cywilnego?
  • Naruszenie stosunków wodnych i konflikty między właścicielami sąsiadujących działek, jak zatrzymać konflikty sąsiedzkie choćby na czas trwania postępowania

Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Wodnego. 

Na warsztatach PCC POLAND nie czytamy ustaw. Wyjaśniamy je dla Państwa na konkretnych przykładach

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.