Księgowość w OPS

Najbardziej problematyczne zagadnienia w księgowości Ośrodków Pomocy Społecznej. Jakie są zasady wyceny i księgowania dochodów i wydatków, przychodów i kosztów w 2018 r.? Jak księgować wypłaty świadczenia wychowawczego 500 PLUS, wypłaty świadczeń z FA i ŚR? Polityka rachunkowości, środki trwałe, instrukcja kasowa, inwentaryzacyjna, klasyfikacja budżetowa w 2018 r.

UWAGA!!! 
Prowadząca omówi innowacyjną metodę zarządzania dokumentami księgowymi w OPS

 1.        Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 2.        Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?
 3.        W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości aby usprawnić pracę z dokumentacją księgową? 

 

Uczestnicy otrzymają przykładowe schematy księgowań:

1. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w OPS.
2. Ewidencja należność i zobowiązania OPS w roku 2018 (w tym od dłużników alimentacyjnych).
3. Ewidencja przychodów i kosztów.
4. Ewidencja wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ŚR i świadczeń wychowawczych 500+.
5. Ewidencja nienależnie pobranych świadczeń.
6. Ewidencja odsetek należnych z tytułu dochodów budżetowych 

Przykładowe wzory:

 1. Przykładowa polityka rachunkowości,
 2. Wzory upoważnień dla księgowego i innych pracowników,
 3. Przykładowa instrukcja kasowa,
 4. Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna,
 5. Przykładowe pisma dot. ubiegania się kierownika OPS o udzielenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy,
 6. Przykładowy harmonogram pracy Działu FK,
 7. Wzór zarządzenia dyrektora wprowadzające harmonogram Działu FK.

 

Na szkoleniu m.in.:

 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?
 • Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS
 • Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych
 • Dochody i wydatki; przychody i koszty – jakie są zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2018?
 • Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 PLUS, wypłaty świadczeń z FA i ŚR.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zarządzanie dokumentami księgowymi w OPS
 • Zmiana klasyfikacji budżetowej
 • Księgowanie
 • Sprawozdawczość
 • Program wieloletni MRPiPS dla seniorów – pn. „Senior +” edycja 2018

 

od 300.00 zł
mazowieckie
24 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
25 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
26 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie