Rozgraniczenia nieruchomości

Jak prowadzić rozgraniczenia nieruchomości? Podział kosztów przy rozgraniczeniach. Jak wskazać geodetę do rozgraniczenia?

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism!

Program szkolenia: 
• Jak prowadzić postępowanie w rozgraniczeniach? W jaki sposób naliczać koszty? Jak są dzielone?
• Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach i na jakim etapie? Co zrobić kiedy gmina jest stroną w rozgraniczeniu?
• Kiedy należy zrobić rozgraniczenia, w jakich sytuacjach można a w jakich nie? Kiedy można zrobić rozgraniczenie z urzędu, kiedy nie można zrobić rozgraniczenia na wniosek?
• Omówienie orzeczeń w rozgraniczeniach.
• Naliczanie kosztów za rozgraniczenie na wniosek. Jakie dokumenty są potrzebne?
• Kto ma kupić opinię? Kiedy rozgraniczenia powinno opiniować dwóch geodetów?
• Oświadczenia w rozgraniczeniach. Kiedy decyzje trafiają do sądu?
• Które działki biorą udział w rozgraniczeniu?
• Jak mają być pobierane zaliczki na poczet opłaty?
• Jak gmina powinna ściągać należności? Co w przypadku kiedy ktoś nie chce płacić?

Zagadnienia szczegółowe:
1. Omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczenia, postanowienie o zawieszeniu postępowania i wydanie odpowiedniej decyzji w zależności od tego jaką sytuację przedstawi operat biegłego geodety.
2. Jak powinien wyglądać wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia, co powinien zawierać i jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku.
3. Czy organ powinien zwrócić się do odpowiedniego starosty w sprawie wydania opinii czy rozgraniczenie przedstawionych we wniosku nieruchomości jest konieczne?
4. Kiedy organ może odmówić wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego?
6. Czy wnioskodawca w złożonym wniosku ma prawo do wskazania geodety uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych, czy wyłonienie takiego geodety spoczywa wyłącznie na organie prowadzącym rozgraniczenia i w jaki sposób najlepiej tego dokonać?
8. Jak rozliczyć koszt rozgraniczenia? Czy w związku z tym, że postępowanie prowadzi organ to na nim spoczywa obowiązek wyłonienia geodety, podpisania z nim umowy uiszczenia kosztów i dopiero potem na mocy postanowienia egzekwowania tych kosztów od stron rozgraniczenia?

Opinie uczestników szkoleń:

"Szkolenie bardzo dobre, osoba bardzo kompetentna"; "dużo wiedzy prawnej"; "rzetelnie prowadzone szkolenie"; "doskonała znajomość tematu, wyczerpujący merytorycznie"

od 300.00 zł
świętokrzyskie
10 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
17 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
18 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
19 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
20 września 2018
dolnośląskie
21 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
09 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
15 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
16 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
17 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
18 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
19 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie