Jak będzie wyglądał raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy/miasta/powiatu. Debata nad raportem, wotum zaufania dla wójta. Jakie są nowe uprawnienia przewodniczącego rady i radnych?

Na szkoleniu szczegółowo omawiana jest procedura udzielania wotum zaufania, debata nad raportem, czy komisje wewnętrzne rady gminy zajmują się raportem, treść uchwały w sprawie wotum zaufania, udział i zgłoszenia mieszkańców do debaty. 

Podczas warsztatów omówimy też takie zagadnienia jak:

  • Raport o stanie gminy - art. 28aa ustawy o samorządzie gminy, w tym debata nad raportem, wotum zaufania dla wójta.
  • Jak będzie wyglądał raport o stanie gminy/powiatu?
  • Do kiedy wójt/burmistrz/prezydent lub zarząd powiatu powinien przedstawić radzie raport? 
  • W jaki sposób dostarczyć raport radnym?
  • Co zawiera raport o stanie gminy/powiatu? 
  • Czy podejmować uchwałę w sprawie wymagań jakie musi spełniać raport o stanie gminy/powiatu? 
  • Co zawiera uchwała o wymaganiach dotyczących raportu o stanie gminy/powiatu? 
Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.