Zmiany w procedowaniu obrad sesji Rady Gminy

Jakie są nowe uprawnienia przewodniczącego rady i radnych? Jakimi sprawami zajmie się komisja skarg i wniosków?

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

W programie szkolenia:

 • Budżet obywatelski – czy jest obowiązkowy dla wszystkich gmin/starostw?
 • Nowa komisja rady gminy do spraw skarg i wniosków – jakie ma uprawnienia, zasady działania.
 • Nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych
 • Nowe uprawnienia kontrolne radnych
 • Przewodniczący Rady Gminy jako zwierzchnik służbowy
 • Zmiany w procedowaniu obrad sesji
 • Transmisja obrad sesji rad gmin
 • Raport o stanie gminy
 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
 • I inne bardzo ważne zmiany dla gmin

Podczas warsztatów omówimy też takie zagadnienia jak:

 • Czy należy powołać komisję statutową?
 • Czy Przewodniczący Rady Gminy będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom gminy?
 • Czy burmistrz może/ma być podległy wobec przewodniczącego rady gminy?
 • Co warto zmienić w statucie, a co zostawić do podjęcia uchwałą?
 • Czy na posiedzeniu rady gminy można użyć nazwisko mieszkańca w kontekście RODO?
 • Czy podczas posiedzenia rady gminy wystarczy podać informację, że wszystkie posiedzenia są nagrywane i udostępniane publicznie, czy trzeba mieć zgodę wszystkich obecnych na sesji na udostępnianie/przetwarzanie ich danych?
 • Kto sporządza protokół z posiedzenia komisji skarg i wniosków?
Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
lubelskie
21 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
27 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
28 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
03 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
04 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
07 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
09 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
10 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
14 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
15 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
31 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
05 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
07 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie