Jak zarządzać zielenią miejską? Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej? Jakie gatunki roślin należy sadzić w miastach? Co robić z odpadami zielonymi po zmianie ustawy?

od 419.00 zł

Praktyczne warsztaty skierowane do pracowników urzędu zajmujących się nasadzeniami, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej. Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników zakładów gospodarki komunalnej i zarządu zieleni miejskiej

Zmiany w ustawie o odpadach! Co będzie trzeba robić z odpadami zielonymi? Jakie rośliny najlepiej sadzić na terenach gmin i miast?
Podczas praktycznych warsztatów przedstawimy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych po zmianach w ustawie z lipca 2019 roku, jak je wywozić, gdzie i co można z nimi robić. Powiemy również o prowadzeniu inwestycji dotyczących terenów zielonych w gminie, jak tworzyć nowe place zabaw, parki, czy skwery. Powiemy jakie gatunki drzew i krzewów najlepiej nadają się do miasta, które są najbardziej ekonomiczne oraz wytrzymałe na nieprzyjazne warunki pogodowe i miejskie. Omówimy również kwestie związane z nowymi nasadzeniami, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej. Powiemy jak zarządzać zielenią miejską, kiedy należy przycinać i nawozić trawy i krzewy, jak przycinać korony drzew i krzewy.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak zarządzać zielenią miejską na terenach zabytkowych? Jakie przepisy to regulują i na co należy zwrócić uwagę?
 • Jakie gatunki drzew i krzewów należy sadzić w mieście? Jakie są najbardziej odporne na ciężkie warunki pogodowe oraz miejskie? Jakie gatunki drzew i krzewów są tanie w utrzymaniu?
 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej? Jak tworzyć nowe parki i place zabaw?
 • Co robić z odpadami zielonymi po zmianie ustawy z lipca 2019 r. o odpadach?
 • Jak kontrolować firmę wykonującą czynności związane z zielenią miejską?
 • Jaka jest typowa roślinność na terenach miejskich?
 • Jak argumentować mieszkańcom odrzucenie wniosku o wycinkę drzewa? Jakimi przepisami się podpierać?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie gatunki roślin powinny być sadzone na terenach miejskich? Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki miejskie? Jak planować rozmieszczenie zieleni miejskiej? Jak dbać o zieleń miejską?

 • Czy są jakieś nowe gatunki roślin dedykowane do miasta? Jakie rośliny najlepiej sadzić w mieście? Jaka zieleń powinna być w mieście? Jaka zieleń powinna być na placach zabaw?
 • Jakie gatunki roślin są najbardziej odporne na ciężkie warunki pogodowe? Jakie drzewa są najbardziej odporne na suszę? Jakie rodzaje drzew polecane są do miast zanieczyszczonych?
 • Jakie gatunki roślin są odporne na odśnieżanie zimą i stosowane do tego środki?
 • Kiedy sadzić różne rodzaje krzewów, traw i drzew? W jakich terminach?
 • Jakie rodzaje drzew najlepiej sadzić w centrum miasta?
 • Jak utrzymać zieleń miejską? Jak o nią dbać? Jak ją pielęgnować? Kiedy nawozić, a kiedy przycinać?
 • W jaki sposób utrzymać nowe nasadzenia? Jak o nie dbać?
 • Jak dbać o pomniki przyrody?
 • Kiedy należy trawę przycinać? Kiedy nawozić?
 • Jakich drzew lepiej nie sadzić na terenach miejskich?
 • Jakie drzewa warto sadzić na terenach miejskich? Na co zwrócić uwagę?
 • Jakie krzewy należy sadzić w mieście? Jak nawozić i pielęgnować krzewy?
 • Jak przycinać drzewa i krzewy? Kiedy to robić? Jak poprawnie poprowadzić koronę drzewa?
 • Jaka zieleń powinna znajdować się wzdłuż ulic?
 • W jaki sposób dbać o klomby z kwiatami? Co, jeśli kwiaty na klombach podczas suszy obumierają? Czy klomby z kwiatami można zastąpić czymś innym?
 • Jak zajmować się zielenią w zależności od pory roku? Jak jesienią, jak na wiosnę, a jak latem i zimą?
 • Które byliny ścina się na zimę, a których nie? Które należy osłaniać na zimę?
 • Jakie rośliny są najbardziej ekonomiczne? Jakie nie generują dużych kosztów utrzymania?
 • Jak zmienić roślinność? Na jaką? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak rozplanować rozmieszczenie zieleni?
 • Jak sadzić zieleń przy chodnikach i drogach?
 • W jaki sposób rozmieścić zieleń w parku, a w jaki sposób na placu zabaw?
 • Jak planować nowe nasadzenia na terenach zabytkowych?

2. Jak radzić sobie z mieszkańcem, który żąda wycinki drzewa, które nie jest ani chore, ani stare tylko urosło ponad dach?

 • Co jeśli mieszkaniec składa wniosek o wycinkę, a drzewa nie można usunąć?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcowi, że nie ma potrzeby usuwania drzewa?
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem, który wymaga wycięcia, przycięcia drzewa nie zgodnie z przepisami prawa względem zieleni miejskiej?
 • Jak zachować się jeśli mieszkańcy chcą przyciąć drzewo bardziej niż ustawa nakazuje?
 • Co, jeśli ktoś twierdzi, że drzewo za bardzo im zacienia dom i chcą aby je wyciąć?
 • Jakie przepisy podać w dokumencie o odrzuceniu takiego wniosku?
 • Jak zachować się jeśli mieszkańcy zwracają się do urzędu o wycięcie drzew a wcale tego nie trzeba?

3. Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej?

 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące terenów zielonych? Jak to wykonać?
 • Jak projektować nowe tereny zielone? Jak się tym zająć? Kto powinien się tym zająć
 • Jak nadzorować inwestycje terenów zielonych?
 • Jak rozumieć prawo budowlane podczas prowadzenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak uzyskać pozwolenia na budowę jeśli chodzi o tworzenie nowych parków? – zgłaszanie prawo budowlanych.
 • Jak rozliczać inwestycje? Na co zwrócić uwagę i na co należy uważać?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak tworzyć parki? Jak tworzyć zieleń na placach zabaw?

4. Co robić z odpadami zielonymi?

 • Jakie są przepisy dotyczące wywozu odpadów zielonych?
 • Co robić ze ściętą trawą, krzewami i liśćmi?
 • Czy już coś wiadomo na temat zmiany przepisów, która ma być w 2020?
 • Jak prowadzić rejestr odpadów zielonych?
 • Gdzie wywozić odpady zielone?
 • Jak utylizować odpady zielone?
 • Czy można kompostować odpady zielone?
 • Czy można przetrzymywać odpady zielone?
 • Co mówi ustawa z dnia 04.07.2019 poz. 1403 o odpadach zielonych?

5. Zagadnienia dodatkowe

 • Jakie są przepisy dotyczące ochrony przyrody? W jaki sposób stosować się do tych przepisów?
 • Jakie są zakazy i nakazy mówiące o ochronie przyrody?
 • Jakie są formy ochrony przyrody?
 • Rewaloryzacja parków zabytkowych – jak to robić?
 • Jak konserwować parki zabytkowe?
 • Jak kontrolować wykonawców zajmujących się utrzymaniem zieleni miejskiej?
 • Jaką konstrukcję powinny mieć rabatki i klomby?
 • Jak przygotować się do kontroli NIK z zieleni miejskiej?
 • Co okazać NIK podczas kontroli?
 • Jak można ingerować w system korzeniowy drzewa?
 • Jak sprawdzić stan biologiczny drzewa?
 • Jakie warunki postawić firmie wykonawczej?
 • Czego żądać od inwestora?
 • Jak przygotować wniosek o objęcie drzewa ochroną prawną?

Prowadzący

Małgorzata Stępczak – specjalista ds. zieleni w UM Zamość. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w zakresie ochrony środowiska oraz nadzoru nad wykonawstwem prac, związanych z budową, utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni, placów zabaw i innych obiektów rekreacyjno-sportowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia, w tym kurs inspektora nadzoru prac w terenach zieleni. Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku Ekonomia, oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na kierunku Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie