Nowa "ustawa alkoholowa"

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - nowe wyzwania dla urzędnika wynikające z nowelizacji przepisów

Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Wrocławia , który przygotował dla Państwa nowe, przydatne wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy

Uwaga ważne!

  • Jakie istotne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (nowelizacja weszła w życie 4 maja 2019 r.)?
  • Dlaczego ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym znowelizowano art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący opłat za zezwolenia (nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2019 r.)?
  • Jak zastosować do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej?
  • W jakich przypadkach i w jaki sposób dokonać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, poprzedzającej przeprowadzenie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń (art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)?
  • Jak w praktyce rady gmin korzystają z delegacji ustawowych, wprowadzonych do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. (weszła w życie 9 marca 2018 r.) (uchwały o ograniczeniu godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, uchwały o odstępstwach od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych)?
od 499.00 zł
mazowieckie
27 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
31 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie