Nowa "ustawa alkoholowa"

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - nowe wyzwania dla urzędnika wynikające z nowelizacji przepisów

Szkolenie poprowadzi praktyk z Urzędu Miasta Wrocławia , który przygotował dla Państwa nowe, przydatne wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy

Uwaga ważne!

 

· Dlaczego ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym znowelizowano art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący opłat za zezwolenia (nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2019 r.)?

· Jak zastosować do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej?

· W jakich przypadkach i w jaki sposób dokonać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, poprzedzającej przeprowadzenie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń (art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)?

· Jak w praktyce rady gmin korzystają z delegacji ustawowych, wprowadzonych do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. (weszła w życie 9 marca 2018 r.) (uchwały o ograniczeniu godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, uchwały o odstępstwach od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych)?

od 300.00 zł
opolskie
11 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
12 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
27 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
29 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
31 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie