Zatrudnianie cudzoziemców

jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy

Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?"

- Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
- Jak wygląda procedura zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca "krajowego" i cudzoziemca "dyrektywowego"?
- W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD? 
- Kiedy nie można wydać nowego pozwolenia? 
- Kiedy nie jest wymagane nowe oświadczenie?
- W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?

1. Jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy? 
2. Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu? 
3. Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu? 
4. Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP? 
5. Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy? 
6. Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego? 
7. Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu? 
8. Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce? 

Szkolenie poprowadzi praktyk z Powiatowego Urzędu Pracy , który przygotował dla Państwa wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy

od 479.00 zł
579.00 zł
podlaskie
18 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
19 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
21 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
22 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
18 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
19 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
20 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie