Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2018, inwentaryzacja, sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

 

W programie m.in.:

 • Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań?
 1. świadczenia wychowawcze
 2. świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie
 3. „Dobry start”,
 4. asystent rodziny,
 5. dodatek energetyczny,
 6. wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny,
 7. dodatki dla pracowników socjalnych,
 8. karta dużej rodziny
 9. zasiłki z pomocy społecznej w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze,
 10. dożywianie,
 11. Senior +
 • Operacje na przełomie roku budżetowego,
 • Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2018,
 • Inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie),
 • Sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Warsztaty poprowadzi praktyk, Główna Księgowa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

od 399.00 zł
499.00 zł
podlaskie
22 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
23 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
24 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie