Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowe obowiązki gmin. Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

 

NASZ PRAKTYK: Robert Litwinek
Dodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!

 

  1. Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

  2. Obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

  3. Obowiązek gminy - wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

  4. Obowiązek dostosowania uchwały do nowych przepisów ustawy

 

 

NOWA ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - NOWY OBOWIĄZEK


Na szkoleniu zostaną omówione nowe obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości:

- Jakie są nowe obowiązki gmin w związku z nieczystościami ciekłymi?

- Jaka jest nowa definicja nieczystości ciekłych?

- Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - nowy obowiązek gminy

- Zezwolenia na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

- Obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

- Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

- Obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za opróźnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszcczalni ścieków

- Obowiązek gminy - wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

- Obowiązek dostosowania uchwały do nowych przepisów ustawy

- Obowiązek właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków -umowy

- Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych a prowadzenie działalności w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków

 
Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
małopolskie
26 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
27 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
28 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
16 lipca 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
17 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
19 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
24 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
25 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
26 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
29 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
30 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
14 sierpnia 2019
Zobacz na mapie
pomorskie
23 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
29 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
30 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie