Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

 

NASZ PRAKTYK: Robert Litwinek
Dodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!

 
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DUŻY PROBLEM Z DANYMI OSOBOWYMI W ŚWIETLE RODO

 Ewidencja zbiorników
 Kontrola mieszkańców
 Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne
 Sankcje karne
 Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 Kompetencje i zadania własne wynikające z ustawy

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ADRES E-MAIL DO PROWADZĄCEGO – MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

W programie szkolenia m.in.

 Zadania gminy (kontrola, ewidencja, decyzje administracyjne, sankcje karne)

- Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu.
- Jak nakłonić mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji? Jak to egzekwować jeśli mieszkaniec ma taką możliwość?
- Jakie dokumenty potrzebne są w całości postępowania? – dokumenty, wezwania.
- Czy powinniśmy odbierać nieczystości z naszej gminy czy także z innej?
- Co w przypadku kilku nieopróżnionych szamb na terenie miasta – czy musimy mieć o tym wiedzę i to kontrolować?
- Na jakiej zasadzie ma się odbywać egzekucja należności?
- Kto według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych?
- Jaki jest zakres kompetencji gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
- Jakie kompetencje w zakresie kontroli mieszkańców leżą po stronie gminy? Jakie sankcje karne może nałożyć gmina na mieszkańców?
- Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
lubelskie
26 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
28 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
01 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie