Zajęcie pasa drogowego

Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki

NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w gminie miejskiej, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. . Uczestnicy warsztatów otrzymają 17 przydatnych, gotowych wzorów pism. Ich tytuły znajdą Państwo w programie szkolenia. 

Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:

- Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
- Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
- Stawki za zajęcie pasa drogowego, stawki za umieszczenie urządzenia, opłaty za umieszczenie infrastruktury
- Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty?
- Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
- Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
- Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
- Jak regulować wysokość stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego?
- Jak poprawnie sporządzać uzasadnienia przy decyzjach administracyjnych?
- Przypadki odmowy płacenia kary. Odpowiednie decyzje administracyjne, orzecznictwo i procedura. 
- Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego i kara – jak to wygląda, jak działać krok po kroku?
- Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym.
- Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
- Podciąganie prądu przez zakłady energetyczne
- Jak sobie radzić z sytuacjami, gdy wniosek składają dziś, a kopać chcą już jutro i wchodzą na teren?
- Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- Zajęcie pasa drogowego przez schody i podjazdy dla niepełnosprawnych.
- Zajęcie pasa drogowego przez zarządców budynków pod pojemniki na odpady.
- Śmietniki w strefie objętej opłatami za zajęcie pasa drogowego: czy można obniżyć tę opłatę?

od 300.00 zł
podkarpackie
16 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
08 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
09 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
13 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
14 sierpnia 2019
Zobacz na mapie