Zajęcie pasa drogowego

Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki

NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w gminie miejskiej, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. . Uczestnicy warsztatów otrzymają 17 przydatnych, gotowych wzorów pism. Ich tytuły znajdą Państwo w programie szkolenia. 

Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:

- Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
- Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
- Stawki za zajęcie pasa drogowego, stawki za umieszczenie urządzenia, opłaty za umieszczenie infrastruktury
- Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty?
- Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
- Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
- Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
- Jak regulować wysokość stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego?
- Jak poprawnie sporządzać uzasadnienia przy decyzjach administracyjnych?
- Przypadki odmowy płacenia kary. Odpowiednie decyzje administracyjne, orzecznictwo i procedura. 
- Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego i kara – jak to wygląda, jak działać krok po kroku?
- Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym.
- Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
- Podciąganie prądu przez zakłady energetyczne
- Jak sobie radzić z sytuacjami, gdy wniosek składają dziś, a kopać chcą już jutro i wchodzą na teren?
- Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- Zajęcie pasa drogowego przez schody i podjazdy dla niepełnosprawnych.
- Zajęcie pasa drogowego przez zarządców budynków pod pojemniki na odpady.
- Śmietniki w strefie objętej opłatami za zajęcie pasa drogowego: czy można obniżyć tę opłatę?

od 300.00 zł
świętokrzyskie
03 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie