Zajęcie pasa drogowego

Jak poprawnie naliczać opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego?

Jak poprawnie ustalać, czy istnieje związek między projektowaną inwestycją a koniecznością budowy lub przebudowy drogi?

Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Jakie warunki muszą zostać zawarte w porozumieniu pomiędzy wykonawcą przebudowy drogi a wykonawcą przyłącza?

Stawki za umieszczenie urządzenia. Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych

NASZ PRAKTYK: pracownik samorządowy; Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji w urzędzie gminy. 

Zagadnienia, które zostaną omówienia podczas szkolenia, m.in.:

- Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
- Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można odmówić wydania decyzji?
- Jak poprawnie ustalać, czy istnieje związek między projektowaną inwestycją a koniecznością budowy lub przebudowy drogi?
- Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
- Jakie warunki muszą zostać zawarte w porozumieniu pomiędzy wykonawcą przebudowy drogi a wykonawcą przyłącza?
- Stawki za umieszczenie urządzenia. Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
- Jak poprawnie ustalić przebieg pasa drogowego? Co zrobić w przypadkach wadliwego określenia położenia pasa drogowego?
-Jak ustalić granice pasa drogowego w przypadku, gdy droga jest nieutwardzona oraz gdy brak jest jakichkolwiek urządzeń?
- Jak określać podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego?
- Jak pisać decyzje zgodnie z kodeksem KPA, aby kolegium jej nie uchylało, a kara została poniesiona?
- Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można odmówić wydania decyzji?
- Co zrobić, aby decyzje w przypadkach samowolnych zajęć pasa drogowego nie były uchylane przez kolegium?
- Stawki za umieszczenie urządzenia – jak monitorować tych, którzy próbują je ominąć „po cichu”?
- Budowa kanałów technologicznych w pasie drogowym
- Jak ustalić opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego, jeśli urządzenia te nie będą zajmowały pasa drogowego przez okrągły rok, a krócej?
- Przejścia: wodociągi, kanalizacja
- Gazociągi – strefa ochronna w stosunku do zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
- Składanie wniosków o umieszczenie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.
- Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w centrum miasta w celu prowadzenia sprzedaży, gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej( wystawki)

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.