Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w 2018 r. oraz usuwanie drzew z powodu inwestycji budowlanych, wycinanie zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew.

• najnowsze zmiany dotyczące powrotu kar za usunięcie czy zniszczenie drzew na działkach wpisanych do rejestru zabytków
• nowe parametry drzew pomnikowych przy usuwaniu zieleni

NASZ PROWADZĄCY: Kierownik Referatu Zieleni w Wydziale Środowiska UM Gdyni. Program powstał w trakcie badania i rozmów z przedstawicielami około 60 urzędów gmin z całej Polski.

Omówimy m.in.:

• Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
• Kto jest posiadaczem samoistnym, czego można wymagać od takiej formy własności?
• Jak powinna wyglądać procedura w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na granicy nieruchomości oraz rosnącego w rowie melioracyjnym? Kogo należy uznać za właściciela drzewa, rosnącego na granicy posiadłości, czy obydwie strony?
• Jak powinna wyglądać procedura uzgadniania projektu decyzji na usunięcie drzew przydrożnych z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska?
• Najnowsze zmiany dotyczące powrotu kar za usunięcie czy zniszczenie drzew, na działkach wpisanych do rejestru zabytków
• Nowe parametry drzew pomnikowych przy usuwaniu zieleni

NOWOŚĆ

-Czy nowe przepisy nakażą posiadaczowi nieruchomości usunięcie drzewa w terminie wyznaczonym przez władze gminy?
-Czy zgłoszenie sąsiada wystarczy? 
-Czy właściciel działki będzie mógł w jakiś sposób ocalić drzewo?
-Co, jeśli ludzie będą nadużywać nowych przepisów, aby nakłaniać sąsiadów do wycinania niechcianych drzew, zwłaszcza na granicy działek? 
-Jakie skutki finansowe przyniesie nowa zmiana dla gmin? 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.