Zatrudnianie cudzoziemców

jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy

Zatrudnianie cudzoziemców w PUP. Jak wygląda procedura wydawania decyzji? Jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?"

- Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
- Jak wygląda procedura zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca "krajowego" i cudzoziemca "dyrektywowego"?
- W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD? 
- Kiedy nie można wydać nowego pozwolenia? 
- Kiedy nie jest wymagane nowe oświadczenie?
- W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?

1. Jak liczyć 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy? 
2. Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu? 
3. Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu? 
4. Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP? 
5. Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy? 
6. Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego? 
7. Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu? 
8. Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce? 

Szkolenie poprowadzi praktyk z Powiatowego Urzędu Pracy , który przygotował dla Państwa wzory pism i druki do wykorzystania w codziennej pracy

od 479.00 zł
do 29 kwietnia 2019
579.00 zł
zachodniopomorskie
22 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
20 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie