Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

 

NASZ PRAKTYK: Robert Litwinek
Dodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!

 
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DUŻY PROBLEM Z DANYMI OSOBOWYMI W ŚWIETLE RODO

 Ewidencja zbiorników
 Kontrola mieszkańców
 Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne
 Sankcje karne
 Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 Kompetencje i zadania własne wynikające z ustawy

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ADRES E-MAIL DO PROWADZĄCEGO – MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

W programie szkolenia m.in.

 Zadania gminy (kontrola, ewidencja, decyzje administracyjne, sankcje karne)

- Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu.
- Jak nakłonić mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji? Jak to egzekwować jeśli mieszkaniec ma taką możliwość?
- Jakie dokumenty potrzebne są w całości postępowania? – dokumenty, wezwania.
- Czy powinniśmy odbierać nieczystości z naszej gminy czy także z innej?
- Co w przypadku kilku nieopróżnionych szamb na terenie miasta – czy musimy mieć o tym wiedzę i to kontrolować?
- Na jakiej zasadzie ma się odbywać egzekucja należności?
- Kto według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych?
- Jaki jest zakres kompetencji gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
- Jakie kompetencje w zakresie kontroli mieszkańców leżą po stronie gminy? Jakie sankcje karne może nałożyć gmina na mieszkańców?
- Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
warmińsko - mazurskie
26 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie