Zmiany w procedowaniu obrad sesji Rady Gminy

Jakie są nowe uprawnienia przewodniczącego rady i radnych? Jakimi sprawami zajmie się komisja skarg i wniosków?

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

W programie szkolenia:

 • Budżet obywatelski – czy jest obowiązkowy dla wszystkich gmin/starostw?
 • Nowa komisja rady gminy do spraw skarg i wniosków – jakie ma uprawnienia, zasady działania.
 • Nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych
 • Nowe uprawnienia kontrolne radnych
 • Przewodniczący Rady Gminy jako zwierzchnik służbowy
 • Zmiany w procedowaniu obrad sesji
 • Transmisja obrad sesji rad gmin
 • Raport o stanie gminy
 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
 • I inne bardzo ważne zmiany dla gmin

Podczas warsztatów omówimy też takie zagadnienia jak:

 • Czy należy powołać komisję statutową?
 • Czy Przewodniczący Rady Gminy będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom gminy?
 • Czy burmistrz może/ma być podległy wobec przewodniczącego rady gminy?
 • Co warto zmienić w statucie, a co zostawić do podjęcia uchwałą?
 • Czy na posiedzeniu rady gminy można użyć nazwisko mieszkańca w kontekście RODO?
 • Czy podczas posiedzenia rady gminy wystarczy podać informację, że wszystkie posiedzenia są nagrywane i udostępniane publicznie, czy trzeba mieć zgodę wszystkich obecnych na sesji na udostępnianie/przetwarzanie ich danych?
 • Kto sporządza protokół z posiedzenia komisji skarg i wniosków?
Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
małopolskie
05 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie