Postępowanie z dłużnikiem

Fundusz alimentacyjny - gotowe rozwiązania sytuacji trudnych.

Otrzymają Państwo gotowy schemat postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym, opracowany przez naszą prowadzącą. Schemat ten zostanie szczegółowo omówiony podczas szkolenia.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym od A do Z
  • Efektywne poszukiwanie dłużnika
  • Fundusz alimentacyjny ma dwie strony – wierzycielkę i dłużnika –  jak prowadzić z nimi postępowanie?
  • Omówienie wszystkich możliwych przypadków i wskazanie rozwiązań
  • Dłużnik z orzeczeniem, dłużnik za granicą, dłużnik z zasiłkiem stałym, dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej, dłużnik w zakładzie karnym
  • Różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela –  uprawnienia i obowiązki
  • Co w przypadku, kiedy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
  • Czy dłużnik ma uprawnienia, a jeżeli tak, to jakie?
  • „Jestem z małej gminy, dłużnik jest naszym sąsiadem, wiem gdzie mieszka –  czy mogę to wykorzystać, omijając postępowanie”?
  • Główne powody, dla których organy ścigania odmawiają wszczęcia albo umarzają dochodzenie
  • Czy uporczywe uchylanie się nadal funkcjonuje?
  • Wniosek dłużnika o rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności lub umorzenie – co dla nas oznacza?
  • Co w przypadku, gdy w czasie procedury dłużnik znika?
  • Współpraca z komornikiem, powiatowym urzędem pracy, organami ścigania 

 Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej

 

 Otrzymają Państwo 20 przydatnych wzorów pism m.in.:

 • Decyzja odmowna umożenia należności od dłużnika
 • Decyzja rozkładająca na raty dług dłużnikowi
 • Informacja dla komornika z wywiadu alimentacyjnego 
 • Wezwanie do dłużnika 
 • Wniosek o udzielenie informacji do zakładu karnego
 • Zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP
 • Zapytanie do banku o właściciela rachunku bankowego 
od 300.00 zł