Sprzedaż nieruchomości gminnych

Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów – praktyczne aspekty zbycia. Codzienne i nietypowe sytuacje w gospodarce nieruchomościami. Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości

 Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości


- Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży?
- Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych.
- Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po przetargu) oraz bezprzetargowa.
- Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
-Pierwszeństwo nabycia: prawo pierwokupu, wykupu, odkupu.
- Działania podnoszące atrakcyjność nieruchomości.
- Problematyka naliczania podatku VAT.

Obrót nieruchomościami rolnymi w kontekście zmian ustaw.

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory:
wykazu, ogłoszenia nieograniczonego i ograniczonego, protokołu z przetargu, protokołu uzgodnień przy sprzedaży bezprzetargowej, zawiadomienia o podpisaniu aktu notarialnego, ogłoszenie w sprawie rokowań, protokołu zdawczo-odbiorczego.

W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.
• Kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości – działki zabudowane, częściowo zabudowane, niezabudowane, częściowo zabudowane lokalami usługowymi.
• Zagadnienia dotyczące oceny zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy zbyciu. Kiedy stosujemy zwolnienie?
• Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących?
• Jak promować tereny atrakcyjne w gminie?
• Sprzedaż terenów inwestycyjnych atrakcyjnych lokalizacyjnie dla inwestorów - jak uzyskać najwyższą cenę?
•Promowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – internet, prasa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzje o warunkach zabudowy. W jaki sposób można się reklamować, aby być w zgodzie z ustawą?
• Jak postępować przy sprzedaży nieruchomości np. bez wyznaczonych dojazdów?
• Zamiana – szczególna forma zbycia i nabycia nieruchomości.
• Sprzedaż w drodze przetargu i sprzedaż w drodze bezprzetargowej – wybór właściwego trybu.
• Bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych.
• Jakie są możliwości sprzedaży w cenie niższej niż wywoławcza?
• Jak postąpić w przypadku sprzedaży lokali za 1%, jak przerzucić koszty wyceny lokalu i rzeczoznawcy na nabywcę.
• Jakie rzeczywiste koszty powinny ponosić gminy przygotowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych na sprzedaż?
• Kreowanie prawa miejscowego w zakresie sprzedaży – przykłady uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy.
• Jak postępować w przypadku działek umieszczonych bardzo dawno w ewidencji gruntów?
• Podziały nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co w sytuacji gdy mpzp nie obowiązuje na obszarze nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży?

od 300.00 zł
lubelskie
03 grudnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie