Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości płynnych. Nowe obowiązki gmin. Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

 

NASZ PRAKTYK: Robert Litwinek
Dodatkowo dla każdego uczestnika ponad 40 gotowych wzorów pism!

 

  1. Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

  2. Obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

  3. Obowiązek gminy - wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

  4. Obowiązek dostosowania uchwały do nowych przepisów ustawy

 

 

NOWA ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - NOWY OBOWIĄZEK


Na szkoleniu zostaną omówione nowe obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości:

- Jakie są nowe obowiązki gmin w związku z nieczystościami ciekłymi?

- Jaka jest nowa definicja nieczystości ciekłych?

- Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - nowy obowiązek gminy

- Zezwolenia na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

- Obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

- Nowe zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

- Obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za opróźnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszcczalni ścieków

- Obowiązek gminy - wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków

- Obowiązek dostosowania uchwały do nowych przepisów ustawy

- Obowiązek właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków -umowy

- Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych a prowadzenie działalności w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków

 
Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
łódzkie
30 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie