Decyzje środowiskowe

Aktualne problemy z wydawaniem decyzji środowiskowych po 1.01.2018 r.

UWAGA! Ważne zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych od stycznia 2018 roku. Jakie skutki dla procedury wydania decyzji środowiskowej będą miały warunki związane z ochroną celów środowiskowych wód?

  • Jakie skutki dla procedury wydania decyzji środowiskowej będą miały warunki związane z ochroną celów środowiskowych wód?
  • Kiedy przy wydawaniu decyzji środowiskowej potrzebna będzie Opinia Dyrektora RZGW WP?
  • Jakie skutki będzie miało uzgodnienie/ postanowienie RZGW WP?
  • Jakie kroki należy podjąć w przypadku gdy uzgodnienia Dyrektora RZGW WP i RDOŚ-a są ze sobą sprzeczne?
  • Co, po zmianach ustawy powinno znajdować się w raporcie o oddziaływaniu na środowisko?
  • Jakim podmiotom przysługuje status strony w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej.

Podczas warsztatów wyjaśnimy szereg wątpliwości związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych. Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach wydanych decyzji oraz na wieloletnim doświadczeniu prowadzącego, będącego pracownikiem Urzędu Miasta. Zachęcamy do przygotowania własnych pytań - podczas spotkania mogą je Państwo zadawać w dowolnym momencie.

Prowadzący

Mariusz Tłuczek, praktyk, pracownik Urzędu Miasta Zamość, wieloletni zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Od 14 lat pełni stanowisko Inspektora w Biurze Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość. Od momentu wprowadzenia decyzji środowiskowych prowadzi postępowania ich dotyczące w tym postępowania z udziałem środków europejskich – z brakiem uchyleń przez organ odwoławczy. Pełni także funkcję lidera projektu w ramach działania Polska-Białoruś-Ukraina - „Lubaczów – Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa”. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.