Zagraniczne wyroki rozwodowe

Uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych, prawomocność orzeczeń, stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego w USC

Najtrudniejsze zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych. 
Autentyczność dokumentów

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ KOPIE WZORÓW WYROKÓW ZAGRANICZNYCH, NIETYPOWYCH AKTÓW STANU, WZORY WNIOSKÓW O TRANSKRYPCJE, PROSTOWANIE, UZUPEŁNIANIE I UZNAWANIE WYROKÓW (wykaz poniżej)
Swoje pytania o konkretne zagadnienia lub dokumenty można kierować na adres mailowy: [email protected]

 

W programie szkolenia m.in.:
• Szczegółowe omówienie uznawania zagranicznych wyroków rozwodowych, prawomocności orzeczeń, stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w USC
• Transkrypcja i rozwody zagraniczne
• Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych.
• Na co zwrócić uwagę w przypadku uznania rozwodu zagranicznego przez sąd? Wyrok wyrokowi nierówny, jak do tego podejść?
• Jakie dokumenty muszą być przedstawiane do rozwodów? Szczególnie w przypadku państw byłego ZSRR – m.in. Rosja, Ukraina itp. 
• Omówienie nietypowych przypadków rozwodów dotyczących m.in/np. krajów skandynawskich, byłego ZSRR, Wielkiej Brytanii, Irlandii.
• Jakie procedury stosowane są w sądach? Czy tak jak u nas w urzędzie? Czy to co przynosi klient to rzeczywiście wyrok? Jak on wygląda?
• Uznawanie rozwodów w przypadku wyroków zaocznych – jak wygląda procedura postępowania?
• Prawomocność rozwodów. Porównanie wyroków prawomocnych i zaocznych. Jak wyglądają dokumenty w obu przypadkach?
• Omówienie przypadków dotyczących wybranych rozwodów brytyjskich oraz irlandzkich.
• Daty na dokumentach. Którą datę należy wpisać – z rozwodu orzeczonego przez polski sąd czy z rozwodu uznanego za granicą?
• Zaświadczenia wydawane do wyroków sądu.

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.