Zaświadczenie o zdolności prawnej cudzoziemca

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce. Na co powinien zwrócić uwagę pracownik USC?

Na szkoleniu omówimy między innymi:

  • Jak rozpoznać, które akty są prawidłowe? Co zrobić w przypadku, gdy mamy pewne podejrzenia co do autentyczności aktu małżeńskiego? Czy mamy prawo odmówić klientowi? Gdzie się zwrócić, aby ustalić autentyczność aktu? Do ambasady? Jak to zrobić skuteczne.
  • Co zrobić, gdy zgłasza się do nas para, w której jedna osoba pochodzi z Korei. Jedno z klientów ma wystawione dokumenty w różny sposób np.: na zaświadczeniu ma nazwisko pisane bez myślnika, a w dowodzie z myślnikiem. Co należałoby zrobić w takiej sytuacji?
  • Co zrobić, jeżeli obywatele Ukrainy lub Rosji nie chcą zostawiać oryginałów aktów urodzeń, proponując jedynie kopie aktów? Czy są jakieś wyjątki od reguły oryginalnych aktów?
  • Jak postąpić w sytuacji, gdy do USC zgłaszają się dwie osoby, planujące zawrzeć związek małżeński. Jedna z nich pochodzi z Korei. Obcokrajowiec ma wystawione dokumenty w różny sposób np.: na zaświadczeniu ma nazwisko pisane bez myślnika, a w dowodzie z myślnikiem. Co należałoby zrobić w takiej sytuacji?
  • Co zrobić, jeżeli dokument, który przedstawia nam cudzoziemiec traktuje o jego zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, jednak tytuł dokumentu tłumaczony jest jako Zaświadczenie o stanie cywilnym. Czy możemy przyjąć taki dokument?
  • Co w sytuacji, kiedy cudzoziemiec jest stanu cywilnego: rozwiedziony/a lub wdowiec/a, przedkłada kierownikowi akt urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego, gdzie znajduje się jego aktualny stan cywilny, lecz bez dodatkowych dokumentów, czyli odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia małżeństwa. Jaką decyzję podejmie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego?
  • W jakich sytuacjach kierownik urzędu stanu cywilnego odsyła cudzoziemca do sądu, celem zwolnienia go z przedłożenia kierownikowi wymaganych prawem dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego.

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ PRZYDATNE WZORY PISM M.IN.:

  •   Lista krajów, które mogą wydać zaświadczenie o zdolności prawnej cudzoziemców do zawarcia związku małżeńskiego

Problem z którym mierzy się Państwa gmina nie pojawił się w programie?  Zapraszamy Państwa do przesłania go na nasz adres mail  [email protected]. Każde pytanie zostanie sprawdzone przez naszego prelegenta i nie pozostanie bez odpowiedzi. 

 

 

 

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.