Stypendia

Jakie nowe obowiązki i jakie kary nakłada na urzędnika nowa ustawa o ochronie danych osobowych?

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Wnioski o stypendia a rolnicy – wyliczanie dochodów z hektarów przeliczeniowych. Jakich dokumentów potrzebujemy?
 • Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak policzyć wydatki danej osoby? Jakie prawne wymagania muszą spełniać przedłożone przez klienta faktury?
 • Co w przypadku, gdy ktoś podejmuje pracę zarobkową w czasie otrzymywania stypendium? Uchylić, zawiesić?
 • RODO a stypendia. Jakie zmiany nas czekają?
 • Czy liczyć dochód młodocianego do dochodu głównego, np. z praktyk?
 • Składanie wniosku o stypendium - kwestie nieoczywiste. Czy na wniosku, który zgłaszają opiekunowie małoletniego powinny znaleźć się dwa podpisy (matki i ojca)? Czy wystarczy tylko jednego rodzica? 
 • Co w przypadku, gdy małoletni w czasie procedury osiągnął pełnoletność? Wszystkie dokumenty wcześniej wypełniała matka jednak teraz już on może decydować. Czy należałoby przerwać procedurę? Czy może wystarczy jakieś upoważnienie?
 • Czy stypendium może zostać przyznane na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych? Jeżeli tak to jaką część możemy finansować całość, czy część kwoty?
 • Czy według nowej ustawy o ochronie danych osobowych urzędnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za pozyskiwanie od klienta większej ilości danych niż jest to potrzebne?
 • Jeżeli złamiemy jakiś zapis z RODO jakiej kary możemy się spodziewać?
 • Czy kary są nakładane na urzędników czy na jednostkę, w której pracują?

Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk z ośrodka pomocy społecznej.

Otrzymają Państwo również przydatne wzory pism i decyzji. 

 

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.