Sprzedaż nieruchomości gminnych

Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów – praktyczne aspekty zbycia. Codzienne i nietypowe sytuacje w gospodarce nieruchomościami. Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości

 Omówienie zmian w KPA w przypadku pierwszeństwa zbywania nieruchomości


- Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży?
- Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych.
- Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po przetargu) oraz bezprzetargowa.
- Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
-Pierwszeństwo nabycia: prawo pierwokupu, wykupu, odkupu.
- Działania podnoszące atrakcyjność nieruchomości.
- Problematyka naliczania podatku VAT.

Obrót nieruchomościami rolnymi w kontekście zmian ustaw.

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory:
wykazu, ogłoszenia nieograniczonego i ograniczonego, protokołu z przetargu, protokołu uzgodnień przy sprzedaży bezprzetargowej, zawiadomienia o podpisaniu aktu notarialnego, ogłoszenie w sprawie rokowań, protokołu zdawczo-odbiorczego.

W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.
• Kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości – działki zabudowane, częściowo zabudowane, niezabudowane, częściowo zabudowane lokalami usługowymi.
• Zagadnienia dotyczące oceny zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy zbyciu. Kiedy stosujemy zwolnienie?
• Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących?
• Jak promować tereny atrakcyjne w gminie?
• Sprzedaż terenów inwestycyjnych atrakcyjnych lokalizacyjnie dla inwestorów - jak uzyskać najwyższą cenę?
•Promowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – internet, prasa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzje o warunkach zabudowy. W jaki sposób można się reklamować, aby być w zgodzie z ustawą?
• Jak postępować przy sprzedaży nieruchomości np. bez wyznaczonych dojazdów?
• Zamiana – szczególna forma zbycia i nabycia nieruchomości.
• Sprzedaż w drodze przetargu i sprzedaż w drodze bezprzetargowej – wybór właściwego trybu.
• Bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych.
• Jakie są możliwości sprzedaży w cenie niższej niż wywoławcza?
• Jak postąpić w przypadku sprzedaży lokali za 1%, jak przerzucić koszty wyceny lokalu i rzeczoznawcy na nabywcę.
• Jakie rzeczywiste koszty powinny ponosić gminy przygotowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych na sprzedaż?
• Kreowanie prawa miejscowego w zakresie sprzedaży – przykłady uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy.
• Jak postępować w przypadku działek umieszczonych bardzo dawno w ewidencji gruntów?
• Podziały nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co w sytuacji gdy mpzp nie obowiązuje na obszarze nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży?

od 300.00 zł
podkarpackie
14 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
15 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
16 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
25 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
26 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
27 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie