Przetarg na odbiór odpadów

Jak poprawnie zorganizować przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów – oddzielny czy łączny? Jak dobrze przygotować specyfikację? SIWZ

Co się zmieni, gdy nie będzie odbioru od ryczałtu, a odbiór od tony? 

WAŻNE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN:

 •   przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w świetle nowej ustawy- praktyczne rozwiązania
 •   specyfikacja zamówienia publicznego krok po kroku
 •   dopuszczalne kryteria pozacenowe jako zwiększenie jakości usług
 •   nowe obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - elektromobilność w związku z realizacją umów na odbieranie odpadów
 •   sankcje karne i kontrola jako sposób na nierzetelnych oferentów
 •   prawidłowe wskazywanie instalacji w ofercie

 W programie m.in.:

 1. Jak poprawnie zorganizować przetarg – oddzielny czy łączny? Przetarg na odbiór i zagospodarowanie, bądź przetarg oddzielny i na odbiór, i na zagospodarowanie – jakie są za i przeciw tego, że odpady odbiera jedna firma, a zagospodarowaniem zajmuje się druga firma?
 2. Jak robić kalkulację do przetargu? Sposób liczenia, przeliczania, co brać pod uwagę przy kalkulacji?
 3. Przygotowywanie specyfikacji zamówienia publicznego - praktyczne przedstawienie procesu od sformułowania założeń do zawarcia z daną firmą. Na co zwrócić szczególną uwagę pisząc specyfikację warunków zamówienia?
 4. Opis przedmiotu zamówienia – co jest najważniejsze? Na co zwrócić uwagę układając poszczególne zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ? Przetarg od strony merytorycznej.
 5. Jak poprawnie wyznaczać i prognozować ilości odbieranych odpadów?
 6. Jak mądrze dobrać kryterium pozacenowe, by zwiększyć jakość usług? Jakie powinny być kryteria oceny ofert?
 7. Przetarg na pojemniki – kalkulacja kosztów pojemników, ilość, odpowiednia kolorystyka na odpowiednie frakcje
 8. Jak dobrze przygotować się do funkcjonowania systemu po zmianach? Jak sobie sprawnie poradzić z wchodzeniem w nowy system?
 9. Jakie warunki ma spełniać firma ubiegająca się o odbiór odpadów?
 10. Jakie wymogi powinny być wpisane, żeby były zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dla gminy?
od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.