Użytkowanie wieczyste przekształcenie we własność

Jak już teraz przygotować się w gminie/starostwie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Uwaga! Wejście w życie nowej ustawy z dniem 5 października 2018 r., a przekształcenie od 1 stycznia 2019 r.

Podpowiemy, co z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, tj. czy ją robić, czy nie? Jakie czynności powinien wykonać urzędnik jeszcze w 2018 roku oraz jakie nowe obowiązki spadną na gminę/starostwo po 1 stycznia 2019 r.? O czym już teraz należy pouczyć użytkowników wieczystych?

 1. Jak przygotowywać się już teraz z odpowiednimi pismami?
 2. Otrzymają Państwo gotowe wzory pism wynikających z nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym prawidłowy, gotowy wzór zaświadczenia
 3. Dokładnie wyjaśniamy, jak przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
 4. Dokladnie powiemy, co urzędnik odpowiedzialny za użykowanie wieczyste musi przygotowac do końca roku. 
 5. Jakie kłopotliwe sytuacje mogą pojawić się w codziennej pracy w związku z wejściem w życie ustawy? Gotowe rozwiązania
 6. Wyjaśnimy jak naliczać i aktualizować opłaty
 7. Omówimy bonifikaty
 8. Omówimy najbardziej problematyczne kwestie dla gminy
 9. Które punkty KPA szczególnie istotne w odniesieniu do użytkowania wieczystego?

Możliwość przesłania pytań na maila: [email protected]

Opinie uczestników:

„szkolenie merytoryczne, kompetentny wykładowca”, „dogłębna analiza, szeroko omawiany temat”, "dokładne omówienie poruszanych zagadnień, praktyczne zastosowanie omawianych tematów", "podobała mi się forma i sposób prowadzenia", "prowadzący posiada wiedzę z omawianego tematu", "dokładne omówienie poszczególnych zagadnień, szkolenie bardzo profesjonalne, praktyczne, szkolący wykazał się dużą znajomością tematu", "oceniam na 5+ bardzo jasno przedstawiony temat, prowadzący rzetelnie odpowiadał na zadane pytania"

Wykaz wzorów pism, które otrzymają uczestnicy podczas szkolenia, znajduje się w szczegółowym programie.


W programie m.in.:

 • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
 • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
 • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
 • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
 • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?
od 300.00 zł
mazowieckie
14 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
15 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
16 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
28 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
04 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
05 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
06 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
07 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
08 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie