Użytkowanie wieczyste przekształcenie we własność

Jak już teraz przygotować się w gminie/starostwie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

 

Uwaga! Wejście w życie nowej ustawy z dniem 5 października 2018 r., a przekształcenie od 1 stycznia 2019 r.

Podpowiemy, co z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, tj. czy ją robić, czy nie? Jakie czynności powinien wykonać urzędnik jeszcze w 2018 roku oraz jakie nowe obowiązki spadną na gminę/starostwo po 1 stycznia 2019 r.? O czym już teraz należy pouczyć użytkowników wieczystych?

 1. Jak przygotowywać się już teraz z odpowiednimi pismami?
 2. Otrzymają Państwo gotowe wzory pism wynikających z nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym prawidłowy, gotowy wzór zaświadczenia
 3. Dokładnie wyjaśniamy, jak przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
 4. Dokladnie powiemy, co urzędnik odpowiedzialny za użykowanie wieczyste musi przygotowac do końca roku. 
 5. Jakie kłopotliwe sytuacje mogą pojawić się w codziennej pracy w związku z wejściem w życie ustawy? Gotowe rozwiązania
 6. Wyjaśnimy jak naliczać i aktualizować opłaty
 7. Omówimy bonifikaty
 8. Omówimy najbardziej problematyczne kwestie dla gminy
 9. Które punkty KPA szczególnie istotne w odniesieniu do użytkowania wieczystego?

Możliwość przesłania pytań na maila: [email protected]

Opinie uczestników:

„szkolenie merytoryczne, kompetentny wykładowca”, „dogłębna analiza, szeroko omawiany temat”, "dokładne omówienie poruszanych zagadnień, praktyczne zastosowanie omawianych tematów", "podobała mi się forma i sposób prowadzenia", "prowadzący posiada wiedzę z omawianego tematu", "dokładne omówienie poszczególnych zagadnień, szkolenie bardzo profesjonalne, praktyczne, szkolący wykazał się dużą znajomością tematu", "oceniam na 5+ bardzo jasno przedstawiony temat, prowadzący rzetelnie odpowiadał na zadane pytania"

Wykaz wzorów pism, które otrzymają uczestnicy podczas szkolenia, znajduje się w szczegółowym programie.


W programie m.in.:

 • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
 • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
 • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
 • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
 • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.