Użytkowanie wieczyste przekształcenie we własność

Jakie są nowe obowiązki gmin/starostw po 1 stycznia 2019 r.? O czym należy pouczyć użytkowników wieczystych?

 

Podpowiemy, co z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, tj. czy ją robić, czy nie? Jakie czynności powinien wykonać urzędnik jeszcze w 2018 roku oraz jakie nowe obowiązki spadną na gminę/starostwo po 1 stycznia 2019 r.? O czym już teraz należy pouczyć użytkowników wieczystych?

 • Dostaną Państwo u nas gotowy, prawidłowy wzór zaświadczenia wraz z treścią pouczenia, które powinno ono zawierać. Jakich klauzul wymagają sądy i jakie klauzule należy wpisać w zaświadczeniu? A także, które dane mogą być ujawnione w zaświadczeniu - co wynika z RODO i w jakiej formie to ująć?
 • Jak w praktyce wygląda wydawanie zaświadczeń?
 • Jakie pisma wysłać do użytkowników wieczystych?
 • Czy zmiany ustawowe oznaczają utratę części dochodów? Jak już teraz przygotować się w gminie/starostwie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i co wprowadzają zmiany?
 • Odpowiemy, jak zwiększyć wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w gminach i powiatach
 • Dajemy praktyczne rozwiązania sytuacji problemowych, jak postąpić, jeśli ktoś nie zgodzi się z okresem albo z wysokością opłaty?
 • Czy można żądać rozwiązania prawa użytkowania wieczystego? W jakich przypadkach i w jaki sposób? Jakie będą tego skutki? Co musi być dokładnie ujęte w umowie?
 • Kiedy zaktualizować operat szacunkowy? Na podstawie czego następuje aktualizacja?
 • W jakich przypadkach data przekształcenia może być inna niż dzień 1 stycznia 2019 r.?
 • Co, jeśli w jednym budynku znajduje się w połowie lokal mieszkaniowy, a w drugiej połowie usługowy? Czy podlega to przekształceniu? Czy jedna bryła budynku oznacza jeden budynek?
 • Co, jeśli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajdą się budynki/obiekty budowlane inne niż mieszkalne?
 • Co czeka gminy,które nie aktualizowały na bieżąco pobierania opłat za użytkowanie wieczyste?
 • Do kiedy gminy mają czas na dokonanie zaległych aktualizacji opłat?
 • Czy jest narzędzie, które umożliwi gminom szybką i masową aktualizację opłat?
 • Opłata przekształceniowa, raty, ulgi od Skarbu Państwa
 • Czy urządzenia telekomunikacyjne postawione na gruntach oddanych w dzierżawę, bez ustanowionej służebności, podlegają ustawie?
 • Opłata przekształceniowa - jakie problemy pojawią się przy jej naliczaniu?
 • Czy kwota równa jest kwotą netto czy brutto?
 • Pomoc de minimis - kiedy udzielamy tej pomocy w myśl ustawy?
 • W jakich przypadkach ustawa z dnia 2005 roku będzie nadal obowiązywać?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wnosi o bonifikatę, a my nie mamy takiej uchwały?

Możliwość przesłania pytań na maila: [email protected]

Opinie uczestników:

„szkolenie merytoryczne, kompetentny wykładowca”, „dogłębna analiza, szeroko omawiany temat”, "dokładne omówienie poruszanych zagadnień, praktyczne zastosowanie omawianych tematów", "podobała mi się forma i sposób prowadzenia", "prowadzący posiada wiedzę z omawianego tematu", "dokładne omówienie poszczególnych zagadnień, szkolenie bardzo profesjonalne, praktyczne, szkolący wykazał się dużą znajomością tematu", "oceniam na 5+ bardzo jasno przedstawiony temat, prowadzący rzetelnie odpowiadał na zadane pytania"

Wykaz wzorów pism, które otrzymają uczestnicy podczas szkolenia, znajduje się w szczegółowym programie.


W programie m.in.:

 • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
 • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
 • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
 • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
 • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?
od 300.00 zł
mazowieckie
12 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
13 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie