PCPR a zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej planowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co czeka urzędników pracujących w PCPR po 1.01.2019 roku?

 Na szkoleniu omówimy między innymi: 

Piecza zastępcza - najważniejsze zmiany szykowane przez Ministerstwo:

 • Dodatek wychowawczy: dzielenie 500 zł na 400 zł dla rodziny zastępczej i 100 zł na oddzielne subkonto, nad którym pieczę sprawować ma starosta/wójt.  Kto ma się tym zająć?
 • Co w przypadku gdy dziecko po jakimś czasie wróci do rodziców biologicznych? Kto powinien przejąć zgromadzone środki na subkoncie?
 • Kto zapłaci za prowadzenie dodatkowych kont? Co zrobić w sytuacji, gdy osoba w pieczy otrzymuje opiekuna w innym powiecie? W jaki sposób innemu powiatowi oddać pieniądze z subkonta?
 • Centralny rejestr dziecka i rodziny zastępczej. Jakie dane będą gromadzone? Kto ma się tym zająć? W jaki sposób zmiany mają zostać zaimplementowana? Czy jest to zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych?
 • W jaki sposób radzić sobie z licznym rodzeństwem w pieczy zastępczej? Czy urzędnik powinien dopilnować, aby rodzeństwo miało między sobą kontakt?
 • Czym należy się kierować określając, czy rodzina zastępcza opiekuje się dzieckiemi, zaspakaja jego potrzeby?

Aktualne problemy w pracy przy pieczy zastępczej:

 • Czy według ustawy 10 latek będzie mógł znaleźć się w pieczy instytucjonalnej? Jeżeli nie, gdzie mamy umieścić takie dziecko, gdy mamy deficyt rodzin zastępczych? Czy jeżeli jeden z rodziców dziecka będzie przebywał w pieczy instytucjonalnej, to takie małe dziecko też będzie mogło?
 • Co zrobić, gdy nie mamy rodzin zastępczych, a dziecko jest poniżej 10 roku życia? Czy kierując się dobrem dziecka możemy nagiąć obowiązujące prawo i umieścić to dziecko w domu dziecka chociaż ustawa tego zakazuje? Jeżeli nie możemy, to co mamy zrobić?
 • Co mamy zrobić z dzieckiem poniżej 10 roku życia, gdy wszystkie placówki opiekuńcze na terenie naszego powiatu nie mają już miejsca by przyjąć kolejne osoby? Mamy kontaktować się z innymi PCPR?
 • Sądy – jak pisać pisma, w jaki sposób sformułować pismo do sądu o odebranie praw rodzicielskich?
 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – kogo dotyczy?

 

Szkolenie poprowadzi:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w powiatowym centrum pomocy rodziny. 

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.