Jak zapewnić sprawne funkcjonowanie szkoły i pracę nauczycieli w czasie epidemii? Jak przeskoczyć barierę braku komputerów i Internetu? Jakie programy i narzędzia można wykorzystać do prowadzenia lekcji na odległość? Co zrobić, aby zdalne nauczanie przynosiło zamierzone rezultaty?


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie metody nauczania można zastosować w pracy z uczniami na odległość

Uwaga: od 1 kwietnia samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na sprzęt do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli.
Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które nurtują wielu dyrektorów - jak radzić sobie z organizacją pracy nauczycieli, jak realizować podstawy programowe, jak zadawać prace domowe i jak je sprawdzać; na podstawie czego wystawiać uczniom oceny, oraz co robić, gdy dziecko nie ma odpowiednich warunków technicznych do e-nauczania.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak korzystać z dostępnych, bezpłatnych form komunikacji zdalnej z uczniami? Jakie to formy? Jak rozwiązać problem braku programów do nauczania zdalnego: co, jeśli programy są płatne, lub są bezpłatne tylko na np. dwa próbne miesiące? Czy kontakt telefoniczny i mailowy wystarczy?
 • Jak rozwiązać problem dostępności do komputerów i Internetu, zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli? Co, jeśli nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem w domu? Czy może prowadzić zajęcia ze szkoły, używając komputerów w szkole?
 • Czy szkoła może użyczyć komputery dzieciom, które najbardziej tego potrzebują? Na jakich zasadach? Czyja zgoda jest potrzebna, aby szkoła mogła użyczyć sprzęt dzieciom, które nie mają komputera, albo mają jeden komputer na kilka osób?
 • Jak ma wyglądać e-ocenianie? Za pomocą jakich narzędzi oceniać pracę uczniów? Jak zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów? Jak sprawdzać listę obecności?
 • Co w przypadku, gdy szkoły nie mają kontaktu internetowego ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami?
 • Jak rozliczać godziny pracy nauczycieli? Jak liczyć wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową? Jak sprawdzać nauczycieli, czy rzeczywiście wyrobili te nadgodziny?
 • Jak realizować podstawę programową w trybie zdalnego nauczania z dziećmi, które dopiero uczą się czytać i pisać? Czy rodzice mają nauczyć czytać dzieci? Jak sprawdzić postępy dziecka? Jaką rolę będą wtedy pełnić nauczyciele? Kto utrwala materiał z dziećmi?


Szczegółowy program szkolenia:

 • Jaki aneks powinno się wprowadzić do statutu, w związku z organizacją nauczania zdalnego? Co zawrzeć w aneksie, aby był jednolity i zrozumiały dla wszystkich?
 • Jak zorganizować zebranie Rady Pedagogicznej? Jak zapewnić z nimi kontakt on-line, bez konieczności bezpośredniego spotykania?
 • Platforma ministerialna – czy to jedyna i wyłączna forma do realizacji treści programowych? Czy szkoły mogą stosować inne, wypracowane przez siebie rozwiązania? Czy mają poszukiwać własnych dróg do realizacji treści programowych? Obecnie wszyscy skupili się na tej platformie, ale czy wyłącznie z niej mamy obowiązek korzystać?
 • Jak korzystać z dostępnych, bezpłatnych form komunikacji zdalnej z uczniami? Jakie to formy? Czy kontakt telefoniczny i mailowy wystarczy? Jak rozwiązać problem braku programów do nauczania zdalnego: co, jeśli programy są płatne, lub są bezpłatne tylko na np. dwa próbne miesiące?
 • Jakie są skuteczne sposoby kontaktów nauczycieli z uczniami? Czy nauczyciele mogą korzystać z YouTube’a, Skype’a, WhatsAppa i innych komunikatorów? Czy można zlecać prace uczniom, poprzez stworzenie z rodzicami dzieci klas 1-3 grupy na Messengerze?
 • Jak wygląda indywidualne nauczanie ucznia w obecnej sytuacji?
 • Od czego zacząć, aby zdalne nauczanie funkcjonowało prawidłowo i przynosiło zamierzone rezultaty?
 • Jak wprowadzić spójne narzędzia do komunikacji i nauki przez wszystkich nauczycieli?
 • Jak stworzyć plan działania dla nauczycieli, by nie nałożyły się na siebie różne aktywności, prowadzone przez nauczycieli w tym samym czasie?
 • Jak znaleźć, jak zainstalować, w jakim programie komunikować się z uczniami?
 • Czy powinien powstać nowy plan zajęć? Jak ma wyglądać taki plan zajęć on-line? Jak ułożyć plan pracy w przypadku nauczycieli uczących w różnych placówkach?
 • Wielu nauczycieli również nie posiada odpowiedniego sprzętu, nawet jeśli nauczyciele są chętni prowadzić zajęcia w takiej formie – jak pokonać problem sprzętowy? Co, jeśli nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem w domu? Czy może prowadzić zajęcia ze szkoły, używając komputerów w szkole?
 • Jak uczyć? Jakimi metodami? (wielu nauczycieli nie ma takiej wiedzy)
 • Jak sprawdzać listę obecności? Jak wprowadzać tematy lekcji do dziennika?
 • Jak ma wyglądać e-ocenianie? Za pomocą jakich narzędzi oceniać pracę uczniów?
 • Jak zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów?
 • Wystawianie ocen on-line nie jest zgodne ze statutem szkoły, więc jak to robić?
 • Jak zbierać materiały od uczniów? Jak ich oceniać? Na podstawie czego?
 • Dzieci do 13 r. ż. nie mogą założyć sobie nawet własnego maila – jak więc mają wysyłać prace w sposób elektroniczny?
 • Jak sprawdzić, czy wszyscy spośród np. 700 uczniów, mają odpowiednie warunki techniczne do e-edukacji?
 • Co w przypadku, gdy szkoły nie mają kontaktu internetowego ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami?
 • Co w przypadku szkoły znajdującej się w pobliżu jednostki wojskowej i mającej ogromny problem z dostępem do Internetu. Jak zorganizować zdalne nauczanie bez dostępu do Internetu?
 • Czy to dobry pomysł, aby wywieszać informację dla uczniów, co mają przerobić i co jest zadane na tablicach informacyjnych przed szkołą?
 • Nauczyciele zbierają materiały w teczkę i rodzice mają odbierać je ze szkoły. Czy to jest właściwe rozwiązanie? Czy może lepiej wysyłać kurierem? Po jakim czasie materiały dostarczane uczniom podlegają ocenie? Po miesiącu? W jaki sposób uczniowie mają je zwracać? Czy prace domowe zrobić w plikach i wysyłać zdalnie?
 • Jakie są sposoby, by zachęcić uczniów do pracy na komputerze i by korzystali z zajęć on-line?
 • Kto ma przypilnować te dzieci, np. rano, gdy rodzice też pracują?
 • Co będzie z wynagrodzeniami dla nauczycieli? Jak rozliczać godziny pracy? Jak liczyć wynagrodzenie, kiedy nauczyciel pracuje po godzinach? Jak sprawdzać nauczycieli, czy rzeczywiście wyrobili te nadgodziny?
 • Większość nauczycieli korzysta z prywatnego telefonu, komputera, Internetu – jak rozliczyć takiego nauczyciela? Koszty związane z wykonywaniem jego codziennej pracy zawodowej są finansowane ze środków prywatnych
 • Co, jeśli dyrektor szkoły jest na kwarantannie, kto zajmuje się organizacją pracy szkoły?
 • Co z uczniami, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu do zajęć on-line?
 • Jak pomóc rodzicom, nieposiadającym w domu Internetu? Co w przypadku, gdy uczeń, rodzić, nauczyciel nie potrafi korzystać z internetowej platformy?
 • Jak włączyć rodziców w e-nauczanie?
 • Czy można wpuścić rodziców do szkoły aby skorzystali z Internetu? Raczej nie, więc jak mają mieć dostęp do zadań on-line?
 • Co, jeśli ktoś ma słaby Internet?
 • Jak rozwiązać problem nieposiadania sprzętu przez dzieci? Czy każde dziecko ma potrzebny do nauki sprzęt, w postaci osobnego komputera? Jak zorganizować naukę, skoro dzieci nie mają komputerów?
 • Co jeśli nie ma możliwości zorganizować nauczania zdalnego, brak komputerów, brak Internetu? Kto musi zapewnić ten sprzęt?
 • Jak zorganizować lekcje w przypadku problemów z połączeniem się wszystkich uczniów? Realizować dla części, czy wcale?
 • Co w przypadku dwojga dzieci – siódma klasa i pierwsza, w domu nie ma żadnego laptopa, ojciec zadeklarował, że kupi komputer, ale tylko dla jednego dziecka, tego starszego; co jeśli jedno dziecko jest w czwartej, a drugie w VII klasie?
 • Co, jeśli w domu jest jeden komputer, np. dwójka dzieci oraz rodzic, który pracuje zdalnie? Jedno dziecko będzie miało matematykę, a drugi o tej samej godzinie język polski – jak radzić sobie z brakiem sprzętu?
 • Co, jeśli jest wielodzietność w rodzinie i jest tylko jeden komputer, zajęcia dla dzieci są wtedy niemożliwe do realizowania. Jak zachęcić małe dzieci do pracy na komputerze?
 • Jak zebrać rzetelną informację od nauczycieli i rodziców, jakim sprzętem dysponują, czy będzie możliwość przeprowadzać zajęcia on-line?
 • Jak prowadzić lekcje zdalnie, jeśli na terenie gminy nie ma szybkiego łącza, mieszkańcy mają słaby Internet, mają limity Internetu, do tego brakuje komputerów?
 • Jak wspierać rodziców, którzy proszą o pomoc w instalowaniu programów, bo sami nie umieją tego zrobić i zwracają się o pomoc do szkoły? Często dzieci są pod opieką dziadków, którzy też nie potrafią tym dzieciom pomóc
 • Co, jeśli w szkole też nie ma tylu komputerów, komputery nie mają kamer, brakuje szybkiego Internetu, problemem jest nawet połączenie się z pocztą, bo łącza są przeciążone?
 • Jaką ilość zadań powinno przesłać się dziecku, aby nie było tego za dużo? Jak ocenić, czy nauczyciel zadaje odpowiednią ilość prac, co, jeśli nauczyciele za dużo zadają – czy dziecko samo ma się nauczyć?
 • W jaki sposób najłatwiej wykonywać zdalne nauczanie?
 • Nauczanie przez Librusa – jak ma funkcjonować, aby było zgodne ze statusem szkoły?
 • Jak wspierać rodziców w takim zdalnym nauczaniu?
 • Jak pomóc rodzicom, którzy nie rozumieją materiału dla klas starszych?
 • Czy szkoła może użyczyć komputery dzieciom, które najbardziej tego potrzebują? Na jakich zasadach? Czyja zgoda jest szkole potrzebna, aby szkoła mogła użyczyć sprzęt dzieciom, które nie mają komputera?
 • Czy jeśli dziecko nie ma dostępu do komputera ani Internetu, to możemy mu udostępnić wtedy szkołę – salę lekcyjną? Co w przypadku kilkorga dzieci? Jak wtedy zorganizować takie zajęcia? Czy zajęcia będą prowadzone według planu lekcji? Kto musi być wtedy w szkole?
 • Czy jeśli uczeń w domu nie ma komputera, to może kontaktować się z nauczycielem tylko telefonicznie? Wysłać zdjęcia zadań itp.?
 • Czy nauczyciel ma przesyłać materiały raz w tygodniu, czy codziennie?
 • Jak przeprowadzić lekcje w-f? Nauczyciele mają prowadzić lekcje on-line z w-f? Mają ćwiczyć przed komputerem?
 • Jak realizować podstawę programową w trybie zdalnego nauczania z dziećmi, które dopiero uczą się czytać i pisać? Czy rodzice mają nauczyć czytać dzieci? Jak sprawdzić postępy dziecka? Jaką rolę będą wtedy pełnić nauczyciele? Kto utrwala materiał z dziećmi?
 • Jak mają realizować zadania dzieci klas 1-3, skoro zostawiły podręczniki w szkole? Czy mogą je odebrać? Kto ma je wydać?
 • Jak rozwiązać problem przepełnionych skrzynek nauczycieli, z racji odsyłania przez uczniów setek maili z pracami domowymi?
 • Czy należy tworzyć nauczycielom nowe maile do wysyłania zadań uczniom? Czy robić to przez e-dziennik?
 • Jak przesyłać materiały, linki do uczniów? Ma to być na jakimś dysku, czy mailem?
 • Czy nauczyciele mają przyjmować podpisy rodziców przed szkołą, skoro nie mogą ich wpuścić?
 • Co ze świetlicą?
 • Co z przedmiotami nieobowiązkowymi np. WDŻ?
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad nauczycielami i uczniami, jeżeli nie ma Librusa? Jak wstawiać oceny, gdy nie ma elektronicznego dziennika?
 • Jak przekazywać informacje, jeśli rodzice nie odczytują lub nie korzystają z dziennika elektronicznego?
 • Co mają zrobić szkoły, które nie mają żadnych platform do e-nauczania?
 • Jak prowadzić zajęcia, na których trzeba coś dzieciom wytłumaczyć np. matematyka?
 • Czy aby była zaliczona obecność dziecka na zajęciach, musi on być przez cały dzień (według planu zajęć) zalogowany w systemie, czy może się tylko raz zalogować, pobrać co trzeba?
 • Czy jest sens robienia wywiadówek, jak jest się w kontakcie z rodzicami mailowo lub telefonicznie?
 • Co w sytuacji, gdy rodzic ma dostęp do Internetu, ale musi jechać do pracy i dziecko wtedy zostaje bez dostępu do łącza?
 • Czy można jakoś przeprowadzić wypowiedź ustną ucznia?
 • Co, jeżeli dziecko nie zalogowało się na platformę, ale powiedziało, że zrobiło, co miało zrobić – wstawiać nieobecność? Jak rozliczać ucznia z nieobecności? Jak przyjmować usprawiedliwienia?
 • Co zrobić z uczniem, który jest poza miejscem zamieszkania? Zajmują się nim dziadkowie, bo mama jest chora, nie ma dostępu do Internetu
 • Czy nauczyciele mają podawać uczniom swoje prywatne maile, czy służbowe?
 • Czy egzamin ósmoklasistów 21 kwietnia jest w ogóle możliwy? Czy pytania egzaminacyjne można ewentualnie przerobić tak, żeby np. materiał z marca pomijały? Czy instytucje rządowe pracują nad jakimś kwietniowym planem B? Uczniowie, nauczyciele i ich rodziny powinni znać taki scenariusz dużo wcześniej, poziom stresu i niepewności w domach ósmoklasistów jest bardzo wysoki
 • Czy przesyłanie dzieciom ćwiczeń niwelujących stres, to dobre rozwiązanie na brak czasu związanego z przeprowadzeniem rozmowy?
 • Jak radzić sobie z brakiem drukarek?
 • Jak pomóc dzieciom z rodzin patologicznych, gdzie szkoła była dla nich jedyną ucieczką od rodzinnej sytuacji?
 • Jak monitorować sytuację dzieci w rodzinach, w których do tej pory istniały przesłanki przemocy?
 • Co z dziećmi, dla których obiad w szkole był jedynym posiłkiem w ciągu dnia? Kogo informować? Jak pomagać takim dzieciom?
 • Jak ma wyglądać nauczanie dzieci z niepełnosprawnością? Na jakie dodatkowe wparcie można liczyć w przypadku dzieci z autyzmem?


Prowadzący

Martyna Pilas z wykształcenia filolog polski i angielski, doktorantka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; zarządza Zespołem Kształcenia i Wychowania w Bielkówku (woj. pomorskie); z zamiłowania społeczniczka, wychowawca i informatyk; zainteresowania naukowe to konflikty szkolne na linii nauczyciel-rodzic; wywodzi się z gdańskiej szkoły pedagogiki prof.dr hab. Marii Mendel; zwolenniczka ścisłej współpracy rodziny, szkoły,samorządu i środowiska lokalnego oraz Pozytywnej Dyscypliny dr Jane Nelsen


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.