Ochrona zwierząt w gminie

Nowe obowiązki gmin w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Obowiązkowe oznakowanie psów i rejestry. Sanitarny odstrzał dzików. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie.

 

  • Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie.
  • Finansowanie zabiegów sterylizacji na rzecz właścicieli zwierząt i inne ważne zmiany.
  • Nowe zadania własne gminy dotyczące zapobiegania bezdomności.
  • Nowy katalog otwarty.

 Czipowanie psów. Alternatywne źródła finansowania. Jak zachęcić do wolontariatu? Prowadzący przedstawi rozwiązania jak UM Legionowo poradził sobie z problemem bezdomności zwierząt.

Gotowe wzory pism i decyzji, które otrzymają uczestnicy!

Typowe i niecodzienne sytuacje związane z opieką nad zwierzętami.

 

W programie m.in.:

Zwierzęta bezdomne, agresywne, niewłaściwie traktowane (psy, zwierzęta domowe)

Schroniska i przytuliska – współpraca, dobre praktyki, zezwolenia, odmowy

- Problem określenia, czy zwierzę jest bezdomne, czy nie, np. sytuacja, gdy do gminy dzwoni mieszkaniec z informacją, że bezpański pies przybłąkał się do gospodarstwa, przyjeżdża ktoś ze schroniska i stwierdza, że  pies nie jest już bezpański, bo jest na terenie ogrodzonym – co robić w takiej sytuacji, jak udowodnić, że pies jest bezpański bądź nie.

- Jakie są możliwości pozyskania funduszy na współpracę ze schroniskami?

- Jakie formy współpracy ze schroniskami warto realizować, jakie rozwiązania sugerować/negocjować?

- Jak radzić sobie w przypadku braku schroniska, bądź braku miejsc w schronisku, jeśli jest dużo zwierząt bezdomnych?

- Co zrobić, jeśli schronisko nie chce podpisać umowy z gminą, bo jest przepełnione, jak wywiązać się wtedy z narzuconego przez ustawę wymogu konieczności posiadania takiej umowy?

- Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące wydania decyzji odmownej / pozwolenia na prowadzenie schroniska, co powinna zawierać taka opinia?

- Zwierzęta i ptaki dzikie – zakres kompetencji gminy, leczenie, odstraszanie, odszkodowania, finansowanie szkód

- Zwierzęta bezdomne i wolno żyjące (koty)

- Czy koty na pewno są zwierzętami wolno żyjącymi, czy bezdomnymi, jaka jest właściwa interpretacja  ustawy  o ochronie zwierząt.

- Cmentarz dla zwierząt – na terenie gminy w miejscowych planach nie zostały ujęte takie miejsca, ale pojawiają się takie pytania ze strony mieszkańców; co brać pod uwagę planując takie miejsce?

- Pozyskiwanie funduszy i tworzenie rocznego programu opieki nad zwierzętami

- Gdzie szukać dodatkowych pieniędzy na opiekę nad zwierzętami, skąd pozyskiwać fundusze?

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.