Ochrona zwierząt w gminie

Nowe obowiązki gmin w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Obowiązkowe oznakowanie psów i rejestry. Sanitarny odstrzał dzików. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie.

 

  • Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi w gminie.
  • Finansowanie zabiegów sterylizacji na rzecz właścicieli zwierząt i inne ważne zmiany.
  • Nowe zadania własne gminy dotyczące zapobiegania bezdomności.
  • Nowy katalog otwarty.

 Czipowanie psów. Alternatywne źródła finansowania. Jak zachęcić do wolontariatu? Prowadzący przedstawi rozwiązania jak UM Legionowo poradził sobie z problemem bezdomności zwierząt.

Gotowe wzory pism i decyzji, które otrzymają uczestnicy!

Typowe i niecodzienne sytuacje związane z opieką nad zwierzętami.

 

W programie m.in.:

Zwierzęta bezdomne, agresywne, niewłaściwie traktowane (psy, zwierzęta domowe)

Schroniska i przytuliska – współpraca, dobre praktyki, zezwolenia, odmowy

- Problem określenia, czy zwierzę jest bezdomne, czy nie, np. sytuacja, gdy do gminy dzwoni mieszkaniec z informacją, że bezpański pies przybłąkał się do gospodarstwa, przyjeżdża ktoś ze schroniska i stwierdza, że  pies nie jest już bezpański, bo jest na terenie ogrodzonym – co robić w takiej sytuacji, jak udowodnić, że pies jest bezpański bądź nie.

- Jakie są możliwości pozyskania funduszy na współpracę ze schroniskami?

- Jakie formy współpracy ze schroniskami warto realizować, jakie rozwiązania sugerować/negocjować?

- Jak radzić sobie w przypadku braku schroniska, bądź braku miejsc w schronisku, jeśli jest dużo zwierząt bezdomnych?

- Co zrobić, jeśli schronisko nie chce podpisać umowy z gminą, bo jest przepełnione, jak wywiązać się wtedy z narzuconego przez ustawę wymogu konieczności posiadania takiej umowy?

- Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące wydania decyzji odmownej / pozwolenia na prowadzenie schroniska, co powinna zawierać taka opinia?

- Zwierzęta i ptaki dzikie – zakres kompetencji gminy, leczenie, odstraszanie, odszkodowania, finansowanie szkód

- Zwierzęta bezdomne i wolno żyjące (koty)

- Czy koty na pewno są zwierzętami wolno żyjącymi, czy bezdomnymi, jaka jest właściwa interpretacja  ustawy  o ochronie zwierząt.

- Cmentarz dla zwierząt – na terenie gminy w miejscowych planach nie zostały ujęte takie miejsca, ale pojawiają się takie pytania ze strony mieszkańców; co brać pod uwagę planując takie miejsce?

- Pozyskiwanie funduszy i tworzenie rocznego programu opieki nad zwierzętami

- Gdzie szukać dodatkowych pieniędzy na opiekę nad zwierzętami, skąd pozyskiwać fundusze?

od 300.00 zł
mazowieckie
14 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
15 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
16 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
17 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
18 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie