Niebieska karta

Konsekwencje nadchodzących zmian w procedurze Niebieskiej Karty

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

  • Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK?
  • Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury NK/RODO.
  • W jakiej sytuacji przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego naraża się na zasądzenie grzywny, w związku z obowiązkiem przekazania skargi na działalność Zespołu do Sądu Administracyjnego?
  • Odpowiedzialność karna i służbowa pracownika socjalnego – jak jej zapobiegać?
  • Jak radzić sobie ze skargami osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie?
  • Odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność służbowa za udostępnienie danych osobom nieuprawnionym.
  • Czy można udostępnić dokumentację na wniosek sądu cywilnego?
  • Odpowiedzialność karna. Czy pracownik socjalny i pedagog jest funkcjonariuszem publicznym i odpowiada z art. 231 k.k.?
  • Czy wszczynać i realizować procedurę dla osób niezamieszkujących razem?
  • Jak sporządzać protokoły z posiedzeń grupy roboczej aby nie powielać informacji? Praktyczne wzory.

 

Szkolenie poprowadzi:

Praktyk, pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce. Prawnik, z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS, współautor dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

od 300.00 zł
zachodniopomorskie
12 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
14 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie