Niebieska karta

Konsekwencje nadchodzących zmian w procedurze Niebieskiej Karty

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

  • Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK?
  • Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury NK/RODO.
  • W jakiej sytuacji przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego naraża się na zasądzenie grzywny, w związku z obowiązkiem przekazania skargi na działalność Zespołu do Sądu Administracyjnego?
  • Odpowiedzialność karna i służbowa pracownika socjalnego – jak jej zapobiegać?
  • Jak radzić sobie ze skargami osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie?
  • Odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność służbowa za udostępnienie danych osobom nieuprawnionym.
  • Czy można udostępnić dokumentację na wniosek sądu cywilnego?
  • Odpowiedzialność karna. Czy pracownik socjalny i pedagog jest funkcjonariuszem publicznym i odpowiada z art. 231 k.k.?
  • Czy wszczynać i realizować procedurę dla osób niezamieszkujących razem?
  • Jak sporządzać protokoły z posiedzeń grupy roboczej aby nie powielać informacji? Praktyczne wzory.

 

Szkolenie poprowadzi:

Praktyk, pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce. Prawnik, z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS, współautor dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

od 300.00 zł
mazowieckie
28 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
29 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
23 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
11 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
12 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
14 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie