Kontrola z NIK a Fundusz alimentacyjny

Kontrola z NIK a Fundusz alimentacyjny co może zostać skontrolowane?

Otrzymają Państwo 30 przydatnych wzorów pism m.in.:

 • Decyzja wygaszająca należność
 • Postanowienie o wznowieniu postępowania
 • Wniosek do prokuratury 
 • Wniosek o uchylenie prokuratury 
 • Wniosek do centralnej ewidencji kierowców 
 • Wezwanie do poprowadzenia lub uzupełnienia wniosku
 • Zapytanie do komornika o skuteczności egzekucji

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych po zmianach.
 • Jak interpretować artykuł 5a w myśl uchylania się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego? 
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą? 
 • Kontrola z Nik, co podlega kontroli?
 • Kiedy można posądzić nas o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Co może z tego wynikać?
 • Jakie mogą być konsekwencje dla urzędnika?
 • Ponoszenie kosztów z tytułu egzekucji komorniczej, a przepisy o finansach publicznych. Co można uznać za naruszenie?
 • Postępowanie wobec dłużnika (wywiady, decyzje). Jak poprowadzić skuteczne postępowanie według nowych zasad? Czy art. 209 KK jest najbardziej skuteczny?
 • Dłużnicy z KRUS jak sobie z nimi radzić?
 • Jak rozliczać kwotę wyegzekwowaną przez komornika? Rozliczanie wpłat od komorników na podstawie KPC.
 • Umieszczanie dłużników w BIG w jaki sposób? 
 • Do ilu BIG-ów?
 • Czy sama kwota, czy razem z odsetkami?
 • SKO – jak przeprowadzić właściwe postępowanie aby została decyzja utrzymana w mocy?
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.