Postępowanie spadkowe w gminie

W jaki sposób ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe?

Egzekucja komornicza a ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, jak skutecznie chronić się przed egzekucją ponad granicę odpowiedzialności za długi spadkowe 

 • Gdzie i kiedy zaczyna się odpowiedzialność gminy za długi spadkowe? Jaka jest odpowiedzialność urzędników? Jak postępować z wierzycielami i z dłużnikami?
 • Jak skutecznie powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności gminy za długi spadkowe w postępowaniu egzekucyjnym?
 • Sposoby egzekucji, krótka charakterystyka.
 • Ograniczenia egzekucji, krótka charakterystyka.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego. Do jakiej kwoty gmina odpowiada? Czy zawsze odpowiada gmina, czy może odpowiadać urzędnik? Czy jest jakiś sposób aby nie przejmować długów?

Skuteczne postępowanie spadkowe – jak przeprowadzić?

 • W jaki sposób dziedziczyć spadki po za granicami kraju? Do kogo na samym początku powinniśmy się skierować? Jak działa Europejskie prawo spadkowe? Nowe zasady dziedziczenia transgranicznego a przeprowadzenie postępowania, czy coś się zmienia?
 • Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu po osobie zamieszkałej za granicą. Jakie problemy możemy napotkać? Jak sobie z nimi poradzić? Omówienie skutecznego postępowania w takim przypadku.
 • Wszczęcie postępowania nieprocesowego przez gminy. W jaki sposób rozpocząć? Jakie obowiązki ma gmina? Czy jest to skuteczne?
 • Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe w myśl najważniejszych przepisów z Księgi czwartej (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny)? Jakie przepisy są najskuteczniejsze?

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ PRZYDATNE WZORY PISM M.IN.:

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
 • wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
 • wykaz inwentarza
 • pozostałe pisma zmierzające do zakończenia sprawy dotyczącej dziedziczenia przez gminy

 Szkolenie poprowadzi 

 Praktyk: asesor komorniczy zajmujący się miedzy innymi sporządzaniem spisów inwentarza. Wcześniej pracownik w odziale Spadków i Darowizn w Urzędzie miasta Łódź. Poprowadził kilkaset postępowań spadkowych, w tym sprawy spadkowe, w których aktywa i pasywa wynosiły po kilka milionów złotych

 

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.