Wspólnoty gruntowe - regulacja stanu prawnego

Jak prawidłowo uregulować stan prawny wspólnot gruntowych? 10, 100 udziałowców – jak sprawnie poradzić sobie z większymi i mniejszymi wspólnotami? Wydawanie decyzji. Jak ustalić udziałowców?

 

Zachęcamy do posłuchania doświadczeń gminy, na terenie której znajduje się kilka prężnie działających wspólnot gruntowych.

Możliwość przesłania swoich pytań na maila: [email protected]

 

 

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory pism! 
  • Statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
  • Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
  • Decyzja orzekająca o wykazie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
  • Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
  • Decyzja starosty uznająca nieruchomości za mienie gromadzkie
  • Wzór ogłoszenia starosty w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

 

Opinie uczestników poprzednich szkoleń: "Prelegent, prowadzący bardzo biegły w tematyce. Dobre przygotowanie", "Bardzo pozytywne. Wyczerpująca dyskusja. Bardzo dobra argumentacja", "Pozytywne", "Wzorowo przedstawione zagadnienia", "Bardzo dobry przekaz informacji. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie dyskusji", "Dobre", "Miła atmosfera. Swoboda w zadawaniu pytań. Prowadzący bardzo kompetentny"

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.