Sprawozdawczość

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie odbioru odpadów komunalnych za 2018 rok?

UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z tym są nowe wzory sprawozdań, które należy sporządzić za rok 2018 obejmujące – skupy surowców wtórnych, odbierający, PSZOK i RIPOK. Dodatkowo zmiany w ustawie o odpadach oraz nadchodzące  zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości.

 

W programie m.in.:

 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady?
 • Jak obliczyć karę jeśli firma nie osiągnęła poziomu? Jak wygląda decyzja?
 • Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu sprawozdań
 • Jak krok po kroku wypełnić druki sprawozdań ?
 • Gdzie wpisać poszczególny odpad? Co konkretnie zaliczać? Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
 • Określanie poziomów recyklingu, jak obliczyć?
 • Czy i gdzie wypisywać odpady, które były magazynowane?
 • Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?

 Dlaczego warto:

 • możliwość zadawania pytań od początku szkolenia
 • praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki
 • przegląd ważnych zmian prawnych 
 • narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów
 • wyliczanie poziomów odzysku 
 • pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach
 • Omówienie najnowszych zmian i ich wpływu na przygotowanie prawidłowego sprawozdania rocznego.
 • Wyliczanie poziomów odzysku – ważne informacje
 • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady
od 300.00 zł
mazowieckie
18 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
20 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
21 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
22 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
11 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
12 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
13 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
15 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
19 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie