Sprawozdawczość

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie odbioru odpadów komunalnych za 2018 rok?

UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z tym są nowe wzory sprawozdań, które należy sporządzić za rok 2018 obejmujące – skupy surowców wtórnych, odbierający, PSZOK i RIPOK. Dodatkowo zmiany w ustawie o odpadach oraz nadchodzące  zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości.

W programie m.in.:

 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady?
 • Jak obliczyć karę jeśli firma nie osiągnęła poziomu? Jak wygląda decyzja?
 • Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu sprawozdań
 • Jak krok po kroku wypełnić druki sprawozdań ?
 • Gdzie wpisać poszczególny odpad? Co konkretnie zaliczać? Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
 • Określanie poziomów recyklingu, jak obliczyć?
 • Czy i gdzie wypisywać odpady, które były magazynowane?
 • Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?

 Dlaczego warto:

 • możliwość zadawania pytań od początku szkolenia
 • praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki
 • przegląd ważnych zmian prawnych 
 • narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów
 • wyliczanie poziomów odzysku 
 • pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach
 • Omówienie najnowszych zmian i ich wpływu na przygotowanie prawidłowego sprawozdania rocznego.
 • Wyliczanie poziomów odzysku – ważne informacje
 • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.